O Gminie Krupski Młyn

Gmina Krupski Młyn jest małą gminą położoną w północno – zachodniej części województwa śląskiego, nad rzekami Małą Panwią, Stołą i Liganzją. Powierzchnia gminy wynosi 39 km2. Gmina składa się z miejscowości Krupski Młyn, Ziętek, Potępa,, Żyłka oraz Odmuchów. Gmina położona jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Niziny Śląskiej i Równiny Opolskiej. Zgodnie z nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Gmina Krupski Młyn znajduje się w podregionie centralnym śląskim (NUTS 3), w powiecie tarnogórskim (NUTS 4), natomiast na poziomie NUTS 5 jest ona jedną z 73 gmin znajdujących się w ramach podregionu centralnego śląskiego. Teren Gminy Krupski Młyn zamieszkuje około 3 500 osób. Średnia gęstość zaludnienia na obszarze Gminy wynosi 90 osób na km2 czyli znacznie mniej niż średnia dla całego powiatu tarnogórskiego, która wynosi 215 osób na km2. Współczynnik ten plasuje Krupski Młyn wśród najmniejszych gmin województwa śląskiego.

Na tle sąsiednich gmin rolniczych Krupski Młyn wyróżnia się silnym powiązaniem dochodów jego mieszkańców z zatrudnieniem w przemyśle. Przemysłowy charakter gminy znajduje odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia jej mieszkańców, z których większość pracuje w przemyśle, głównie w jednym zakładzie przemysłowym na terenie gminy - zakładzie Nitroerg S.A. Ekspansja przemysłu ograniczona została do ściśle wyznaczonych terenów oraz tych gałęzi przemysłu, które stosują nowoczesne technologie nieszkodliwe dla środowiska. Około 80 % obszaru gminy stanowią lasy. Atutem gminy jest unikalne połączenie borów sosnowych, rzek i zbiorników wodnych. Położenie gminy w dużym kompleksie lasów lublinieckich nad rzekami Małą Panwią, Stołą i Liganzją oraz bliskość Katowic, Częstochowy, Opola i Tarnowskich Gór sprawiają, że gmina jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku, rekreacji i sobotnio-niedzielnych wyjazdów dla mieszkańców górno-śląskiej aglomeracji.