Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W związku z wdrożeniem Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa (link do mapy: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html) informujemy mieszkańców, że na terenie naszej gminy na mapę naniesione zostały dwa miejsca występujących zagrożeń. Są nimi ul. Tarnogórska w Potępie, gdzie notuje się przekroczenia dozwolonej prędkości oraz sklep 24H w Krupskim Młynie przy rondzie, w obrębie którego dochodzi do częstego zakłócania ciszy i porządku. Oba miejsca są i będą przedmiotem szczególnej uwagi ze strony Policji. Wzmożone zainteresowanie zdarzeniami i funkcjonowaniem sklepu zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych wiązać się będzie z monitorowaniem zachowań osób przebywających w okolicy sklepu oraz karaniem osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Jak czytamy na stronie Policji (http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html) Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwolić ma na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. System służyć ma dodatkowo wspomagająco przy podejmowaniu decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp. oraz w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu a także informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
Podkreślić należy, że strona zawierająca Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. (12.10.16)


WODA NA OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje dzierżawców działek z terenu Gminy Krupski Młyn (rejony: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV), że w dniach 11-14.10.2016 r. zostanie odcięta dostawa wody do ogródków działkowych. Stan licznika wody należy podać do dnia 14.10.2016 r. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Krupski Młyn lub telefonicznie pod numerami telefonu: 285 – 70 – 16 oraz 504 –256 –702  w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00 – 15.00. W przypadku braku informacji ze strony dzierżawcy w w/w terminie, o stanie licznika wody, zostanie on rozliczony na podstawie odczytu wodomierza zainstalowanego dla zespołu działek, proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej działki. Prosimy dzierżawców o zabezpieczenie liczników przed okresem zimowym. (10.10.16)


SPOTKANIE Z REGIONALNYM DORADCĄ ENERGETYCZNYM

W związku z przystąpieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii” zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz zarządców nieruchomości z terenu Gminy Krupski Młyn na spotkanie z regionalnym Doradcą Energetycznym pracującym w strukturach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 12 października 2016 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie. Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia w/w projektu, dostępne dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych na obiekty budowlane, obiekty liniowe, linie produkcyjne w których możliwe i celowe jest podejmowanie działań mogących zwiększyć ich efektywność energetyczną, oraz omówione zostaną możliwe zasady i formy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Krupski Młyn (tel. 32 285-70-16, 32 285-70-77 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do 7 października 2016 roku. (28.09.16)


ŚWIĘTO LASU W KALETACH


W imieniu LGD Leśna Kraina Górnego Śląska oraz własnym serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny Święto Lasu, który odbędzie się 24 września br. w Kaletach na terenie Ichtioparku przy ul. Fabrycznej. Festyn organizowany w ramach planu komunikacji Lokalnej Strategi Rozwoju. Celem wydarzenia jest promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów turystycznych gmin zrzeszonych w LGD odwiedzającym nas turystom. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/fsl2016.jpg. (12.09.16)


JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Informujemy, że między 26 września a 1 października odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10321/zow2k2016.pdf. (12.09.16)


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI - KARTY PROJEKTU

Szanowni Państwo, za nami etapy zbierania ankiet od mieszkańców oraz warsztaty, czyli spotkanie konsultacyjne. Na warsztatach dowiedzieliśmy się czym jest rewitalizacja i po co Naszej Gminie program rewitalizacji oraz jak wyznaczmy jego obszary. Podczas spotkania, które odbyło się 6 września w Sali posiedzeń Rady Gminy w Krupskim Młynie ustaliliśmy, że karty projektów, które są zestawieniem pomysłów rewitalizacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie, tak, żeby zainteresowane osoby mogły włączyć się w proces tworzenia LPR. W związku z tym na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kplpr.pdf zamieszczamy „Kartę projektu" i prosimy, by zainteresowane osoby przekazały je do tutejszego Urzędu do 14 września. Kartę można przekazać osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie przygotowania dokumentu. (7.08.2016)


XXI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

Od 9 do 11 września na Małej Panwi odbędzie się XXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy. Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie http://ssk-wiking.pl/2016/08/08/xxi-ogolnopolski-splyw-kajakowy-9-11-09-2016-rzeka-mala-panew/. Patronat nad imprezą sprawuje min. Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spływie i odkrywania uroków rzeki. (6.08.2016)


REPORTAŻ O NITROERGU


O ŚKUP PONOWNIE W KRUPSKIM MŁYNIE

MZKP w Tarnowskich Górach informuje, że 7 września br. w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie w godz. 8.00-16.00 będzie można ponownie skorzystać z Mobilnego Punktu Informacji ŚKUP, w celu uzyskania informacji dotyczących autobusowych biletów elektronicznych a także złożenia wniosku na spersonalizowaną (imienną) kartę ŚKUP. Serdecznie zapraszamy dorosłych z dowodami osobistym, młodzież powyżej 13-go roku życia z legitymacjami szkolnymi oraz rodziców  z dziećmi  do 13-go roku życia. (5.09.2016)


NOWY ROK SZKOLNY!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, jak co roku życzymy Wszystkim uczniom wytrwałości, cierpliwości w dążeniu do celu i odnajdywania spełnienia w odkrywaniu tajemnic wiedzy oraz radości i pomyślności. Rodzicom życzymy zadowolenia i dumy z osiągnięć dzieci oraz dobrej współpracy ze szkołą. Pracownikom oświaty natomiast życzymy sił, optymizmu, życzliwości i wyrozumiałości oraz docenienia ze strony uczniów i ich rodziców. Wszystkiego dobrego! (1.09.2016)


DĄB BIZNESU 2016

27 sierpnia podczas dorocznej Gali Biznesu, organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, wręczono jak co roku statuetki laureatom konkursów organizownych przez Izbę (Kruszec Biznesu), Gminę Tarnowskie Góry (Śrybny Gwarek), Gminę Radzionków (Spiżowy Jorg), Gminę Świerklaniec (Złotą Grację Biznesu) oraz Gminę Krupski Młyn (Dąb biznesu). Laureatem statuetki „Dąb Biznesu” w 2016 roku została fima Bod-met. Laureatami z kolei nagrody „Kruszec Biznesu 2016” w kategorii firma zostały przedsiębiorstwa Polmet, Amper, Nitroerg, Cafe Silesia, NGplast, Akira, Kancelaria Fortak&Karasiński Radcowie Prawni. Za działalność w sferze usług nagrodzono Restaurację Appassionata, PEC Bytom oraz firmę medyczną Bi-Med. W kategorii wyrób roku nagrodzono firmy Stal-Produkt a w kategorii firma rodzinna przedsiębiorstwa Mazur oraz Kumibex. Kruszec Biznesu z Diamentem trafił do firmy Unimax oraz do firmy Remondis. Wyróżnienie „Śrybny Gwarek”, przyznawane przez Tarnowskie Góry trafiło do restauracji Brick Krakowska 18. Nagrodą „Spiżowy Jorg” uhonorowano Firmę Wielobranżową Mateja Fabian a statuetkę Złota Gracja wręczono PW Willi. Relacja fotograficzna z gali dostępna jest na stronie https://gwarek.com.pl/gwarek/galeria/gala-izby-przemysowo-handlowej-w-tarnowskich-gorach. (1.09.2016)


WARSZTATY LPR

Informujemy, że Gmina Krupski Młyn prowadzi prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krupski Młyn.
Prawidłowo zaplanowane działania rewitalizacyjne są znaczącym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkują polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, służącej rozwojowi gospodarczemu oraz stymulują większą aktywność społeczną  i przedsiębiorczość mieszkańców Gminy.
Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania Programu Rewitalizacji są konsultacje społeczne. Właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne oraz prawidłowo zinterpretowane ich wyniki, gwarantują ujęcie w dokumencie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej. W związku z powyższym w toku prac związanych z przygotowaniem dokumentu zaplanowano między innymi zebranie odpowiednich danych ankietowych, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych w postaci warsztatów strategicznych z mieszkańcami i kluczowymi podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Gminy oraz rewitalizacji jej zdegradowanych obszarów.
Lokalny Program Rewitalizacji będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji a także wskazania działań do ich zniwelowania a także narzędziem do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych zmierzających do rozwiązywania problemów w delimitowanych częściach Gminy, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
W nawiązaniu do powyższego zapraszam do udziału w warsztatach, które  poświęcone będą identyfikacji i diagnozie problemów oraz potencjałów Gminy Krupski Młyn  w ujęciu rewitalizacyjnym. Głównym celem tego spotkania jest opracowanie kompleksowej diagnozy umożliwiającej przeprowadzenie analizy SWOT (mocnych - słabych stron oraz szans - zagrożeń), a także wypracowanie podstaw do formułowania celów i kierunków działań rewitalizacyjnych, ponadto do wyznaczenia obszarów do rewitalizacji i zaplanowania konkretnych przedsięwzięć.
Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 6 września 2016 roku o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie.
Zwracam się z prośbą o aktywne włączenie się w prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji i z góry dziękuję za poświęcony czas. (25.08.2016)


BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn informuję, że w dniach od 1 września 2016 roku do 31 października 2016 roku przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Badanie przeprowadzone będzie w formie anonimowej ankiety dostępnej w dniach przeprowadzonego badania w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9134/absk2015.pdf
Ankiety pobrane w formie papierowej prosimy wrzucać do urn udostępnionych w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn. Ankiety pobrane poprzez stronę internetową prosimy przesłać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem w tytule „ankieta”. (23.08.2016)


O ŚKUP W KRUPSKIM MŁYNIE

MZKP w Tarnowskich Górach informuje, że 25 sierpnia br. w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie w godz. 8.00-15.00 będzie można skorzystać z Mobilnego Punktu Informacji ŚKUP, w celu uzyskania informacji dotyczących autobusowych biletów elektronicznych a także złożenia wniosku na spersonalizowaną (imienną) kartę ŚKUP. Serdecznie zapraszamy dorosłych z dowodami osobistym, młodzież powyżej 13-go roku życia z legitymacjami szkolnymi, rodziców  z dziećmi  do 13-go roku życia. (23.08.2016)


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 78 z 5.08.2016 r. dotyczące wystąpienia burz z gradem. Szczegóły ostrzeżenia znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/om78.pdf. (5.08.2016)


NOWA WIATA PRZYSTANKOWA


Informujemy mieszkańców, że Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na przełomie lipca i sierpnia zainstalował na terenie naszej gminy kolejną nową wiatę przystankową. Nowa wiata stanęła na przystanku Słoneczna w Krupskim Młynie. Zdjęcia wszystkich wymienionych przez MZKP wiat znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/155-nowe-wiaty-przystankowe.html (2.08.2016)


KONSULTACJE STRATEGII BIAŁEGO ŚLĄSKA

Szanowni Państwo,
Na zlecenie władz gmin, który podpisały porozumienie w sprawie obszaru funkcjonalnego Białego Śląska od lutego 2016 roku prowadzone były  prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022”. Strategia ta z jednej strony ma  integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie Gmina Boronów, Gminę Ciasna, Gminę Herby, Gminę Kochanowice, Gminę Koszęcin, Gminę Krupski Młyn, Gminę Pawonków, Gminę Tworóg, Miasto i Gminę Woźniki, Gminę Świerklaniec i Gminę Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego Śląska w pracach uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W wyniku prowadzonych prac, w tym warsztatów strategicznych, prac analitycznych i badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich gminach tworzących obszar Białego Śląska, eksperci wykonawcy zadania - Fundacji Kreatywny Śląsk przygotowali projekt Strategii. W związku z tym zapraszamy Państwa i informujemy o możliwości zgłoszenia uwag i propozycji do przygotowanego projektu Strategii. Poniżej cała teść projektu Strategii (200 stron) oraz jego streszczenie (42 strony). Uwagi można zgłaszać w terminie do  28 sierpnia 2016 r. droga elektroniczną poprzez poniższy formularz zgłaszania uwag  lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Po zakończeniu konsultacji społecznych, rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz korekcie i edycji tekstu zostanie przygotowany ostateczny projekt dokumentu.  
Całość projektu Strategii (200 stron) - http://krupskimlyn.eu/images/pdf/psbs.pdf
Streszczenie projektu Strategii (42 strony) - http://krupskimlyn.eu/images/pdf/psbs42.pdf
Formularz zgłaszania uwag: https://www.interankiety.pl/i/QLWd7EpE
Dokumenty są również dostępne na stronie wykonawcy tj. Fundacji Kreatywny Śląsk http://www.kreatywnyslask.pl (2.08.16)


ZAPRASZAMY NA BASEN

Informujemy, że basen kąpielowy w Krupskim Młynie będzie ponownie uruchomiony dziś, tj. 1 sierpnia. Basen, ze względu na konieczność wymiany wody, nieczynny był od 25 do 31 lipca br. Przypominamy, że basen czynny będzie do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 19.00, zaś w soboty i niedziele od 10.00 - 20.00 (za wyjątkiem dni deszczowych i zimnych oraz gdy temperatura powietrza będzie niższa niż 16 stopni Celsjusza). Opłaty za wstęp:
- bilet dzienny dla dzieci i młodzieży - 2,5 zł.
- bilet dzienny dla osoby dorosłej - 5 zł.
- bilet dzienny rodzinny (2os. dorosłe +1 dziecko) - 10 zł.
- bilet dzienny rodzinny (2os. dorosłe +2 dzieci i więcej) - 12 zł.
Informujemy także, że w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19 na basenie odbywają się zajęcia AQUA AEROBIKU. Koszt zajęć to 5 zł. Zapraszamy !!! (1.08.16)


UJĘTO SPRAWCÓW

Informujemy mieszkańców, że dzięki skutecznym i szybkim działaniom naszej policji udało się ująć sprawców ostatnich zniszczeń na gminnych obiektach - basenie i ciągu pieszo-rowerowym w Krupskim Młynie. Serdecznie dziękujemy za tak sprawną reakcję. Przy okazji, w związku ze zbliżającym się świętem policji, w podziękowaniu za wspaniałą i pełną poświęceń działalność dla dobra, spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców naszych okolic, składamy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komisariatu w Tworogu oraz komendy powiatowej w Tarnowskich Górach życzenia sukcesów w odpowiedzialnej i ciężkiej pracy oraz satysfakcji z poczucia dobrze pełnionej służby.  (12.07.16)


ZNOWU ZNISZCZENIA

Brama na basen, tablica z piktogramami przy zjeżdżalni, lampa w ciągu pieszym pomiędzy transformatorem a kładką pieszo-rowerową, kosz na śmieci i znak drogowy przy przejściu dla pieszych koło transformatora to ofiary nocnych aktów wandalizmu w Krupskim Młynie. Ponawiamy prośbę o informację o sprawcach, którzy zniszczyli przecież nasze wspólne mienie. Informacje prosimy przekazywać do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie lub na posterunek Policji w Tworogu, która o całym zdarzeniu jest  poinformowana. Więcej zdjęć na http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/171-zniszczenia-2016.html. (29.06.16)


BASEN OTWARTY OD 1 LIPCA

Informujemy, że basen w Krupskim Młynie otwarty zostanie 1 lipca br. Od poniedziałku do piątku korzystać będzie można z basenu w godzinach od 11.00 do 19.00, natomiast w soboty i w niedziele do godziny 10.00 do 20.00. Obiekt będzie nieczynny w dni deszczowe i zimne, gdy temperatura powietrza nie przekroczy 16 stopni Celsjusza. Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży uczącej się kosztuje 2,5 zł za cały dzień, natomiast dla dorosłych 5 zł. Bilet rodzinny dla maksymalnie 4 osób (2 osoby dorosłe i 2 dzieci) to wydatek 10 zł a bilet dla rodziny 5 osobowej i większej to koszt 12 zł. Zapraszamy. (29.06.16)


ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Brynek z dniem  28 czerwca 2016 roku wprowadza zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw Świniowice i Potempa. Wprowadzenie zakazu wstępu jest spowodowane dużą ilością złamanych i naderwanych drzew, które pojawiły się na terenie tych leśnictw w wyniku burzy jaka przeszła nad terenem nadleśnictwa 25 czerwca. Uszkodzone drzewa mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi dlatego konieczne jest wprowadzenia ograniczenia dostępu do tego obszaru. Zakaz jest wprowadzony do odwołania. Podstawę prawną wprowadzenia zakazu stanowi  art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o lasach (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 roku poz. 2100). Nadleśnictwo dokłada wszelkich starań aby jak najszybciej  usunąć zagrożenie. (24.06.16)


ALEKSANDRA ORŁOWSKA LAUREATKĄ FESTIWALU ZACZAROWANEJ PIOSENKI

W najbliższą sobotę i niedzielę w TVP 2 retransmitowany będzie 12 finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który odbył się 18 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie. Z wokalistkami dwóch grup wiekowych (do i powyżej 16 roku życia) wystąpili Anita Lipnicka, Alicja Majewska, Katarzyna Nosowska, Natalia Przybysz, Mieczysław Szcześniak i Damian Ukeje. Piosenki z repertuaru min. Ireny Santor, Krystyny Prońko, Ewy Bem, Alicji Majewskiej, Beaty Kozidrak, Haliny Mlynkovej, Hanny Banaszak i Ewy Demarczyk dały możliwość zaprezentowania swojego kunsztu wokalnego oraz miłości do muzyki. Oceniającymi zaprezentowane interpretacje były znane i cenione osoby ze świata kultury i sztuki: Monika Kuszyńska, Magdalena Waligórska, Ewa Błaszczyk, Sonia Bohosiewicz, Grzegorz Daukszewicz, Krzysztof Globisz, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Włodzimierz Korcz, Wojciech Mazolewski, Leszek Aleksander Moczulski i Ewa Telega. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
Niezwykle miło nam poinformować, że III miejsce w grupie wiekowej powyżej 16 roku życia zajęła Aleksandra Orłowska z Krupskiego Młyna. Olę  będziemy mogli zobaczyć w transmisji telewizyjnej w niedzielę, 26 czerwca o godzinie 15.15 (TVP2) oraz w sobotę, 2 lipca o godzinie 15.15 (TVP2). Serdecznie gratulujemy.
Informacje o finalistach konkursu znajdują się na stronie festiwalu http://zaczarowana.pl/ w zakładce http://zaczarowana.pl/fzp/edycje/2016/finalisci - http://zaczarowana.pl/fzp/edycje/2016/finalisci/1673,Aleksandra-Orlowska.html.

Relacja z finału znajduje się na stronie http://zaczarowana.pl/fzp/aktualnosci/biezace/1688,Olu-powodzenia-w-Opolu.html. (24.06.16)


HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI NA II PÓŁROCZE 2016 ROKU

W załączeniu przekazujemy harmonogram wywozu śmieci na II półrocze 2016 roku. Harmonogram dla Krupskiego Młyna znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/krupa22016.pdf, dla Potępy pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/potepa22016.pdf a dla Ziętka pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zietek22016.pdf. (23.06.16)


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

W związku z pracami prowadzonymi przez Gminę Krupski Młyn nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn”, pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia drugiej ankiety, która będzie podstawą do określenia problemów występujących na obszarze gminy oraz wskazania działań do ich zniwelowania. Zebrane dane ankietowe będą elementem pogłębionej diagnozy sytuacji kryzysowej, która jest podstawą do wyznaczenia (delimitacji) strategicznych obszarów rewitalizacji gminy. Ankieta dostępna jest pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10186/ankieta2lpr.pdf. Z kolei pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1650&mod=site&id=1650 znajdują się wszystkie dane dotyczące przygotowania planu rewitalizacji dla naszej gminy.(22.06.16)


KONKURS

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje Konkurs pod hasłem "Sekap i Orsip - w świecie e-usług". Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań związanych z systemami sekap.pl oraz orsip.pl poprzez przesłanie ich za pomocą formularza konkursowego. Czas trwania konkursu: 7-30 czerwca 2016 r. Na pytania można odpowiedzieć w dowolnym momencie. Szczegóły znajdują sie pod adresem http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_konkurs. (22.06.16)


PNEUMOKOKOM MÓWIMY: SZCZEPIMY!!!

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu publikujemy informację na temat kampanii: „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” skierowanej do rodziców celem podniesienia ich wiedzy na temat pneumokoków. Ulotka znajduje się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pneumo16.pdf natomiast informacja na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pneumo216.pdf.(20.06.16)


GRUPA KRUPA - MISJA SOPOĆKO 2016 !

10 czerwca z Krupskiego Młyna Młyna wyruszyła po raz czwarty rowerowa wyprawa Grupy Krupa. W czasie Misji Sopoćko od 10 do 26 czerwca 2016 r. rowerzyści planują dotrzeć do Estonii poprzez Litwę i Łotwę. Na szklaku uczestników wyprawy znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie, Katedra Świętego Jakuba w Rydze oraz Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinie. Długość trasy to około 1500 km. Relacje z wyprawy dostępne są na stronie https://pl-pl.facebook.com/grupa.krupa. Powodzenia! (11.06.2016)


ODKOMARZANIE

Informujemy, że 10 czerwca 2016 r. w godzinach 16:00-23:00 zostanie przeprowadzona akcja odkomarzania. Szczegóły znajdują się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/oglkomar.pdf.(9.06.16)


BILETY AUTOBUSOWE NA NOWO

W związku z wycofywaniem papierowych biletów uprawniających do przejazdu autobusami i tramwajami komunikacji miejskiej na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/oglskup.pdf publikujemy informację MZKP w Tarnowskich Górach o wdrażaniu systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP).(30.05.16)


UROCZYSTA SESJA RADY GMINY


24 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Krupski Młyn z okazji 25 rocznicy powstania Gminy Krupski Młyn. Na uroczystość zaproszeni zostali min. członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Krupskim Młynie, którzy swoim zaangażowaniem i działaniem doprowadzili do powstania naszej Małej Ojczyzny, radni wszystkich 7 kadencji czy pierwszy Wójt Gminy p. Tomasz Wojtczak. 22 grudnia 1990 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie o utworzeniu z dniem 2 kwietnia 1991 roku gminy Krupski Młyn. Tym samym, po 14 latach od likwidacji pierwszej, powstałej w 1973 roku gminy Krupski Młyn powróciła ona na mapę administracyjną Polski. Podczas uroczystości osobom, dzięki którym cieszymy się dziś samorządnością wręczone zostały pamiątkowe, jubileuszowe medale. Gospodarzami uroczystości byli Przewodnicząca Rady Gminy Krupski Młyn p. Róża Ochman-Szyguła oraz Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski. W czasie sesji głos zabrali gospodarze wydarzenia oraz zaproszeni goście - p. Piotr Budzisz, który był jednym z inicjatorów powstania gminy, członkiem Komitetu Obywatelskiego a później radnym Rady Gminy, pierwszy Wójt Gminy p. Tomasz Wojtczak, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego p. Andrzej Elwart a także wójtowie gmin Tworóg, p. Eugeniusz Gwóźdź, Zbrosławic, p. Wiesław Olszewski i Ożarowic, p. Grzegorz Czapla. Dopełnieniem uroczystości był występ zespołu Todo Art Trio oraz poczęstunek. W związku z jubileuszem 28 maja 2016 roku  w Kościele pw. św. Józefa w Krupskim Młynie odprawiona zostałą także msza św. w intencji Gminy i jej mieszkańców. Zdjęcia z Sesji znajdują się pod adresem internetowym http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/170-sesja-jubileuszowa.html, natomiast obszerna dokumentacja fotograficzna znajduje się pod adresem internetowym https://drive.google.com/folderview?id=0B0iRbfAvGskGeXZvSnhueUJDU2M&usp=sharing. Zapraszamy także do lektury jubileuszowego numeru Nowin Zielonej Gminy, który dostępny jest pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/specjalny.html. (25.05.16)


AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż na terenie całego województwa śląskiego, zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie przeprowadzana w dniach 19.05.- 28.05.2016 r. Szczepionki zostaną zrzucone przy użyciu samolotów w lasach i na terenach zielonych, np. na polach, łąkach w ogródkach działkowych. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Jednocześnie informujemy, że w trakcie trwania akcji oraz przez dwa tygodnie po jej przeprowadzaniu nie wolno wprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku zetknięcia się z płynną zawartością we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611. (18.05.16)


ZDJĘCIA Z DNI KRUPSKIEGO MŁYNA

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze zdjęciami  z Dni Krupskiego Młyna. Autorką zdjęć jest pani Klaudia Kopyciok. Zdjęcia z amfiteatru znajdują się na stronie: https://photos.google.com/share/AF1QipOBdsIp9KqZYKAaHuCFmF77GGadFsVT10v0S8D6BFk-rmZQGrak35UWZxWG0_siLA?key=aHlzU1hTdGtXMUdoSks5MlpqTjJtVTZHMENCV0ln, natomiast zdjęcia ze zlotu motocyklowego na stronach  https://photos.google.com/share/AF1QipMDCyJVCmURXkcl8PBqTabdKZifbak2Wm-oOOfqeYkeEaVpB60KzIc1YYQaEohqCQ?key=RVdKMHNNUm5pUC1OWVFSMnBNVVMyUnBvSndydmpB i https://photos.google.com/share/AF1QipPMWoNZP-0eYAWnjEN6Vtlus0w9wzaYKKqyv-O9z_rSdc0u_3Am_-2NdZglrxSHqg?key=YUdjVlA5YTc5ZzRsWmxvYUppQWhfdkh4Z05RQWZR (18.05.16)


BEZPŁATNE WARSZTATY Z WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO!

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Ruszyła rekrutacja na pierwsze warsztaty:  Google AdWords. Warsztaty w Katowicach, 21.05.2016r. Tematy , terminy i miejsca znajdziecie na naszej stronie: http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_wr.  Nabór na kolejne warsztaty będzie opublikowany do końca przyszłego tygodnia. Ilość miejsc ograniczona. (18.05.16)


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

W marcu br. Gmina Krupski Młyn przystąpiła do opracowania dokumentu p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Krupski Młyn do 2022 roku”. Dokument powyższy będzie pomocny w ubieganiu się o środki unijne z nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do wypełnienia ankiety, która będzie podstawą do wytyczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych. Wypełnioną ankietę prosimy składać w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 24 maja 2016 roku. Ankieta i wszelkie informacje dotyczące procesu rewitalizacji gminy Krupski Młyn znajdują się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1650&mod=site&id=1650. (10.05.16)


ZBIÓRKA ODPADÓW SPECJALNYCH

Informujemy, że 16 i 17 maja odbędzie się na terenie naszej gminy zbiórka odpadów specjalnych. Szczegóły znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zos16.pdf. (10.05.16)


PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podzielili się swoimi pomysłami i którzy zorganizowali tegoroczne gminne święto - prywatnym osobom oraz pracownikom naszych rodzimych szkół i przedszkoli, jednostek kulturalnych, organizacji społecznych i sportowych a także darczyńcom i sponsorom. Informuję także, że krótka relacja wraz z dokumentacją zdjęciową zamieszczona zostanie w ciągu najbliższych dni.  Wójt Gminy Jan Murowski (6.05.16)


KONSULTACJE PROJEKTU STATUTU OSIEDLA ZIĘTEK

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały Nr XVII/123/16 Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu statutu Osiedla Ziętek Wójt Gminy Krupski Młyn informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu mieszkańcom Osiedla Ziętek projektu Statutu Osiedla Ziętek. Z projektem statutu można się zapoznać w ciągu dwóch tygodni w Urzędzie Gminy Krupski Młyn i  Świetlicy Osiedla Ziętek oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1366&menu=&mod=site&id=1366&rok=&miesiac=&id=1647&t=1647. (4.05.16)


DZIEŃ WOLNY

Informujemy, że dzień 2 maja 2016 r. (poniedziałek) jest dla Urzędu Gminy Krupski Młyn dniem wolnym od pracy. (28.04.16)


CUPRUM LUBIN W KRUPSKIM MŁYNIE


25 kwietnia gościliśmy w naszej gminie występujący w Plus Lidze zespół Cuprum Lubin. Siatkarze, wśród których są reprezentanci Polski, Niemiec czy Estonii zgromadzili na hali sportowej w Krupskim Młynie licznych miłośników siatkówki. Zawodnicy z Lubina po rozgrzewce rozegrali mecze z drużynami dziewcząt i chłopców - uczniów  gimnazjum, absolwentów gimnazjum oraz amatorów. Po spotkaniu zawodnicy lubińskiego klubu odpowiadali na pytania,  rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Wydarzenie zorganizowane przez Zakłady Nitroerg oraz Gminę Krupski Młyn było częścią obchodów 145 lecia zakładu oraz tegorocznych Dni Krupskiego Młyna. Zdjęcia ze spotkania znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/169-cuprum.html a także na stronach https://photos.google.com/share/AF1QipPrrbYFwI4O0CRLxD2nNlC6s3RJkff1ZWyEz4na4twmFwOXATxYfiFG74TIkeXHHg?key=OGU1eFFUQXZtRlFnemhKbEh3ZnhNWkZSMWxhYjRB i https://photos.google.com/share/AF1QipPFGYPfVShyRVCUQQKsAwrbXxw2UNz7pBKV3AZPi6g7sMGDd8d0NwPdkWu3y3TFgQ?key=VW9MeDVzYTVwck9YNEF2TkJjYjVRTm8yS2x3dzNR
(28.04.16)


DNI KRUPSKIEGO MŁYNA 2016!

Zapraszamy na kolejne święto Naszej Gminy. Szczegóły znajdują się na plakatach pod adresami http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dkm162.pdf, http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zm16.pdf oraz http://krupskimlyn.eu/images/pdf/cuprum.pdf. (18.04.16)


DOSTAWA WODY DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje dzierżawców ogródków działkowych, iż w dniach 16-20.04.2016 r., zostanie wznawiana dostawa wody do ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn, wszystkie rejony: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV. Dostawa wody w w/w terminie uzależniona będzie od szczelności sieci wodociągowej.
Ewentualne awarie powstałe podczas wznowienia dostawy wody proszę zgłaszać pod nr telefonu 609-364-217.
Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem rozliczania dostarczonej wody do ogródka na podstawie wodomierza jest konieczność jego instalacji na punkcie czerpalnym przed rozpoczęciem sezonu ogródkowego, tj. przed wznowieniem dostawy wody do ogródków działkowych, nie później jak do 15 kwietnia danego roku. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być zaplombowany plombą Urzędu Gminy Krupski Młyn. Konieczność plombowania należy zgłosić instalatorowi, tj. Panu Józefowi Gałuszce 609-364-217. (15.04.16)


STRATEGIA BIAŁEGO ŚLĄSKA

Od początku roku prowadzone są prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022”. Strategia ta z jednej strony powinna integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie, Gmina Boronów, Gmina Ciasna, Gmina Herby, Gmina Kochanowice, Gmina Koszęcin, Gmina Krupski Młyn, Gmina Pawonków, Gmina Tworóg, Miasto i Gmina Woźniki, Gmina Świerklaniec i Gmina Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego Śląska w pracach uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Położenie oraz potencjał społeczny i gospodarczy obszaru funkcjonalnego Białego Śląska powoduje, iż  stanowi on istotne ogniwo w procesach rozwoju całego województwa śląskiego. Rezultatem prowadzonych prac ma być wyznaczenie celów oraz określenie niezbędnych działań i zadań na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego, przy jednoczesnym wypracowaniu trwałego modelu kreowania i późniejszej realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych służących podnoszeniu jego konkurencyjności, atrakcyjności i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Na obecnym etapie prac zapraszamy mieszkańców, w tym młodzież oraz przedsiębiorców do udziału w badaniach ankietowych. Przygotowane ankiety służą rozpoznaniu opinii mieszkańców i przedsiębiorców na temat jakości życia oraz warunków inwestycyjnych i określeniu proponowanych kierunków rozwoju obszaru Białego Śląska,  którego elementem jest nasza gmina.
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z posiadaną wiedzą oraz podzielenie się własnymi pomysłami  i potrzebami.
Wykonawcą zadania jest Fundacja Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rybniku działająca na zlecenie władz gmin tworzących obszar Białego Śląska tj. Bytom, Kalety, Miasteczko Śląskie, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Lubliniec, Pawonków, Radzionków, Tarnowskie Góry, Tworóg, Woźniki, Świerklaniec, Zbrosławice oraz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
Ankiety można wypełniać do 12 kwietnia 2016r.
Dziękujemy serdecznie za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Ankieta dla mieszkańców: https://www.interankiety.pl/interankieta/21f6bb43a834177ef81ba41048de737c
Ankieta dla uczniów/studentów: https://www.interankiety.pl/interankieta/ddd6985b6cb3daad58e5c275c7a6ca98
Ankieta dla przedsiębiorców: https://www.interankiety.pl/interankieta/d25b8d0e0a304377a6e52c4be7da28e4
Bieżące informacje o procesie przygotowania Strategii dostępne są na stronie wykonawcy Fundacji Kreatywny Śląsk http://www.kreatywnyslask.pl. (11.03.16)


KONSULTACJE W/S BUDWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Informujemy, że 11 marca br. rozpoczęły się konsultacje w sprawie konieczności budowy kanału technologicznego w ramach inwestycji "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn". Szczegóły znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kanalmic.pdf. (11.03.16)


STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Informujemy, że na stronie http://www.krupskimlyn.eu/index2.php?Itemid=135 dostępna jest przyjęta Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026 wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem. (10.03.16)


WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Informujemy, że między 7 a 12 marca odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/odpady116.pdf. (3.03.16)


KONKURSY LGD

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w organizowanych przez LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" konkursach - fotograficznym "Leśna Kraina - tu warto przyjechać" oraz konkursie na Świąteczną Kartkę Wielkanocną. Szczegóły konkursów zajdują się na stronie http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci. (3.03.16)


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Izba Przemysłowo- Handlowa w Tarnowskich Górach wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konferencję na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w dniu 16 marca 2016 roku, w Kompleksie Zamkowym – Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Tarnowskich Górach. Na konferencji, zostaną poruszone kwestie, związane z tematem konferencji. Między innymi będzie mowa o źródłach odnawialnych, zewnętrznych źródłach finansowania na proekologiczne inwestycje. Poruszone zostaną tematy oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz przedstawione zostaną rozwiązania dla wsparcia przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki , a także chcemy przedstawić ekonomiczne aspekty ochrony środowiska przez przedsiębiorców. Wydarzeniem towarzyszący dla organizowanej, w tym dniu konferencji są Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii. Jako organizacja samorządu gospodarczego, chcemy rozwijania współpracy między firmami, gminami i nauką, umożliwiamy wymianę doświadczeń oraz tworzenia warunków korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy także na uwadze zmiany, jakie zachodzą w naturalnym środowisku i chcemy współdziałać przy ograniczaniu negatywnego oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko. Wstęp na konferencję oraz targi jest bezpłatny. Serdecznie wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach ! Firmy zainteresowane promocją swojej firmy podczas targów, zachęcamy do kontaktu: 32 287 21 31 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . (3.03.16)


STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/skm1626.pdf prezentujemy projekt Strategii Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026. (19.02.16)


FERIE 2016

15 lutego uczniowie naszych szkół rozpoczynają ferie zimowe. Potrwają one do 26 lutego. Na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ferie2016.pdf zobaczyć można co dzieciom i młodzieży oferuje Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. (12.02.16)


STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, przeprowadza na terenie całego kraju badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych i rolnych, w punktach sprzedaży detalicznej oraz na wytypowanych przejściach granicznych. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy będą się kontaktować z respondentami osobiście i telefonicznie. Na terenie województwa śląskiego za organizację i realizację badań ankietowych odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Katowicach.W załaczeniu przekazujemy naszym mieszkańcom:
- plakat dotyczący badań ankietowych (adres: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/plakatgus.pdf),
- ulotkę zawierającą terminarz badań w gospodarstwach domowych w 2016 r. (adres: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ulotkadomowegus.pdf),
- ulotkę zawierającą terminarz badań rolniczych w 2016 r. (adres: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ulotkarolagus.pdf),
- baner z informacją o realizacji badań ankietowych na terenie województwa śląskiego (adres: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/banergus.pdf).

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie internetowej GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm.(12.02.16)


KONSULTACJE W/S BUDWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Informujemy, że 2 lutego br. rozpoczęły się konsultacje w sprawie konieczności budowy kanału technologicznego w ramach inwestycji "Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie". Szczegóły znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kanal.pdf. (2.02.16)


DOTACJE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Informujemy, że w marcu br. w oparciu o przygotowaną w 2015 roku dokumentację złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu na budynkach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej. Projekt złożony zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zakłada on także realizację instalacji pomp ciepła. Zainteresowanych, a w tym szczególnie osoby, które zgłosiły się do programu w ubiegłym roku, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, tel. 322857016 do piątku 29 stycznia br.
Przypominamy, że Gmina Krupski Młyn w zeszłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu na budynkach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej w ramach Programu Rozwoju Obszaró Wiejskich, jednak dotacji nie otrzymała. (25.01.16)


KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU GMINY KRUPSKI MŁYN

Informujemy o możliwości zapoznania się z treścią „Strategii Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016 – 2026”, która jest dostępna w godzinach pracy w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, pok. 28 oraz na stronie internetowej www.bip.krupskimlyn.pl w zakładce „konsultacje społeczne” (http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1366&menu=&mod=site&id=1366&rok=&miesiac=&id=1622&t=1622). Jednocześnie serdecznie zapraszamy zainteresowanych na spotkanie w sprawie „Strategii Gminy Krupski Młyn na lata 2016 – 2026”, które odbędzie się 2 lutego 2016 r. o godzinie 15.00 w Sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ulicy Głównej 5 w Krupskim Młynie. (25.01.16)


WYJAZD NA NARTY

Urząd Gminy Krupski Młyn oraz firma BIK-ATC zapraszają 23.01.2016r. na wyjazd na narty do Istebnej. Wyjazd o godz. 7.00, powrót ok. godz. 19.00. Koszt wyjazdu to 25 zł. Szczegóły pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/wnni16.pdf. (21.01.16)HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI NA 2016 ROK

W załączeniu przekazujemy harmonogram wywozu śmieci. Harmonogram dla Krupskiego Młyna znajduje się pod adresem images/pdf/har16km.pdf, dla Potępy pod adresem images/pdf/har16p.pdf a dla Ziętka pod adresem images/pdf/har16kz.pdf. (30.12.15)


WOLNA WIGILIA

Informujemy, że 24 grudnia br. (czwartek) jest dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie dniem wolnym od pracy. (22.12.15)


KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

22 grudnia 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2016 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1623&t=1623. Wiadomości dla organizacji pozarządowych znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/ogoszenia/opp.html. (22.12.15)


MIESZKAŃCU NIE PAL ŚMIECI !!!

W związku z nasilającym się problemem pogorszenia jakości powietrza, będącym w znacznej części wynikiem spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania apelujemy do wszystkich mieszkańców o zaniechanie tego typu działań. Traktowanie śmieci jako opału i palenie ich w niskich temperaturach nie daje praktycznie żadnej wydajności energetycznej, a wydobywający się dym z niskich kominów zawiera wiele szkodliwych dla zdrowia substancji. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, co  może skutkować zapaleniem się instalacji i pożarem domu. Jednocześnie informujemy, iż osoby nie stosujące się do powyższych zasad narażają się na kontrolę ze strony uprawnionych organów oraz na odpowiedzialność karną. (10.12.15)


EKOKARLIK DLA NASZEJ GMINY

foto. WFOŚ Katowice

W poniedziałek, 7 grudnia podczas uroczystego spotkania w restauracji „Marysin Dwór” w Katowicach wręczone zostały Statuetki EkoKarlik. Nagrodę za promowanie etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, ukazywanie różnorodności rozwiązań w ochronie środowiska oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyznane zostały Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach, Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, Katowickiemu Holdingowi Węglowemu z siedzibą w Katowicach, Miastom Kalety i Rydułtowy oraz Gminie Krupski Młyn.  Statuetkę dla naszej gminy z rąk prezesa WFOŚiGW w Katowicach Andrzeja Pilota odebrał Wójt Gminy Jan Murowski. Relacja z uroczystości znajduje się na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1742-konkurs-ekokarlik-rozstrzygniety. (9.12.15)


AUKCJA DLA NATALII

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych wspólnie z Fundacją "Iskierka" organizują w czwartek 10 grudnia o godzinie 17.00 aukcję dzieł sztuki w Pałacu w Rybnej. Cały dochód z aukcji będzie przeznaczony na leczenie Natalii Wyrzykowskiej. Jak już informowaliśmy, Natalia to mieszkanka Radzionkowa, uczennica ZSA-P chora na nowotwór. Kiedy w listopadzie 2014 roku zaczęła mieć problemy ze zdrowiem, nikt nie przypuszczał, że z pozoru mało groźne objawy mogą zwiastować tak poważną chorobę. Natalia uskarżała się na objawy wskazujące na przeziębienie, szybko się męczyła i miewała stany gorączkowe. Kiedy jej stan nie ulegał poprawie, a dodatkowo doszło do sytuacji, w której straciła czucie w lewej ręce – rodzice podjęli decyzję o natychmiastowej konsultacji w szpitalu. Wówczas po wstępnej diagnostyce stwierdzono obecność zmiany w obrębie rdzenia kręgowego. Niestety choroba coraz bardziej dawała o sobie znać – pojawiało się drętwienie kończyn oraz całkowity niedowład lewej ręki. Przeprowadzona biopsja ostatecznie potwierdziła charakter zmiany – nowotwór pochodzenia astroglejowego (guz wewnątrzrdzeniowy). Trwają poszukiwania możliwości leczenia również za granicą. Natalia to prawdziwa artystyczna dusza. Muzyka, fotografia i malarstwo to jej największe pasje, które wpłynęły na decyzję o wyborze szkoły i planach na przyszłość, bowiem to właśnie z dekoracją wnętrz Natalia wiąże swoje plany. Apelujemy do Państwa o wsparcie Natalii i jej rodziny, która znalazła się w wyjątkowej i trudnej sytuacji. Każda pomoc na obecnym etapie ma ogromne znaczenie.
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-460, Daimlera 2
ING Bank Śląski nr konta:
76 1050 0099 6781 1000 1000 0481
1% KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Natalia Wyrzykowska”


OPRACOWANIE STRATEGII BIAŁEGO ŚLĄSKA

Informujemy, że na stronie http://bip.tarnowskiegory.nv.pl/Article/id,3589.html opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji założeń merytoryczno-metodologicznych na potrzeby dokumentu pt.: ,,Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022. Określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego''. Deklaracja Biały Śląsk to porozumienie gmin i powiatów północnej części Górnego Śląska, do którego należy także nasza Gmina. Porozumienie zakłada współdziałanie mające na celu rozwój gospodarczy poprzez zintensyfikowanie współpracy samorządów z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami. (17.11.2015)


SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Tarnowskich Górach zaprasza  na  szkolenie  przedsiębiorców rozpoczynających  działalność  gospodarczą.
Tematy spotkania: Nowa usługa Administracji Podatkowej : Asystent Podatnika.
Obowiązki podatnika w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- rejestracja działalności gospodarczej
- wybór formy opodatkowania
- terminy składania deklaracji, wpłat podatków/zaliczek
- składanie dokumentów drogą elektroniczną
- zwolnienia z podatku VAT/rejestracja podatnika VAT
- obowiązek  stosowania kas rejestrujących.
Termin i miejsce spotkania: 3 grudnia 2015 r. o godz. 9.00, Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, pok.39
Bardzo prosimy, aby osoby zainteresowane szkoleniem zgłosiły chęć udziału w szkoleniu do dnia 27.11.2015 r. pod numerem tel. 32 76 99 234 lub 32 76 99 231. (12.11.2015)


KONSULTACJE Z OPP

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Szczegóły na stronie http://www.krupskimlyn.eu/ogoszenia/opp.html. (12.11.2015)


STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Informujemy, że Urząd Gminy przygotowuje Strategię Rozwoju Gminy na lata 2016-2026. Pomysły i rekomendacje do dokumentu prosimy składać w formie pisemnej pocztowo lub osobiście do sekretariatu Urzędu. (5.11.2015)


ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZIĘTEK

Na podstawie § 19 Statutu Osiedla Ziętek Rada Gminy Krupski Młyn zwołuje na dzień 9 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 w Świetlicy Osiedla Ziętek Zebranie Mieszkańców Osiedla w sprawie wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Osiedla. Zapraszamy. (5.11.2015)


ODZNACZENIE DLA WÓJTA GMINY JANA MUROWSKIEGO

19 października w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz orderów osobom szczególnie zasłużonym w życiu społecznym, naukowym gospodarczym oraz działalności charytatywnej na terenie województwa śląskiego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Gospodarki oraz Ministra Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odznaczenia państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Wolności i Solidarności, złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz honorowe odznaki „Za zasługi dla rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej” oraz „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” wręczył wojewoda śląski Piotr Litwa. Ponadto, na wniosek Wojewody Śląskiego Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa nadała trzy Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miło na poinformować mieszkańców, że Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP za długoletni i trwały wkład w rozwój samorządności odznaczony został Wójt naszej Gminy, Pan Jan Murowski. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i potwierdzenia skutecznej i systematycznej pracy na rzecz rozwoju nie tylko naszej małej ojczyzny ale także utrwalania mechanizmów kierujących rozwojem polskiej samorządności. Zdjęcia z uroczystości dostępne są na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/168-zkz.html. (19.10.2015)


POWIATOWY RAJD MŁODYCH KIEROWCÓW

25 października 2015 roku Automobilklub Śląski wraz z Automobilklubem Tarnogórskim i Polskim Związkiem Motorowym organizuje Powiatowy Rajd Młodych Kierowców. Rajd popularyzować będzie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i rozwijanie turystyki motorowej, caravaningowej i innych form aktywności społecznej zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, w tym młodzieży. Szczegóły dotyczące rajdu dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=qLqygIAebjw oraz na plakacie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/rmk3.jpg. (19.10.2015)


WYBORY PARLAMENTARNE

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1168&menu=&mod=site&id=1168&rok=&miesiac=&id=1597&t=1597 publikowane są wszystkie informacje dotyczące głosowania, które odbędzie się 25 października. (13.10.15)


TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA ORAZ ĆWICZENIA RATOWNICZE

Informujemy mieszkańców, że 13 i 14 października w godzinach od 8.00 do 16.00 odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego wystąpić może konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach alarmu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 min oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk trwający 3 min oznaczający odwołanie alarmu.

Z kolei 16 października na terenie zakładu Nitroerg SA odbędą się ćwiczenia ratownicze z udziałem jednostek zewnętrznych Państwowej Straży Pożarnej. (12.10.15)


ZAGINĄŁ PIES


Informujemy, że dziś pomiędzy 6 a 7 rano zaginął pies rasy Amstaf. Wabi się Ramzes. Ramzes jest łagodnym (nie zrobi krzywdy), starym i ślepawym psem w biało-czarne łatki. Wszystkich, którzy psa widzieli lub mogą pomóc w jego odnalezieniu prosimy o informacje pod numerem telefonu 513216932. Dziękujemy. (5.10.15)


CZYTAJMY LOKOMOTYWĘ

Szanowni mieszkańcy! 29 września obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Przedszkolacy z Przedszkola w Krupskim Młynie już w poniedziałek 28 września zaproszą was, podczas swojego spaceru, do głośnego przeczytania fragmentu wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa". Prosimy w ich imieniu o życzliwe odniesienie się do ich prośby i udział w akcji. Z góry dziękujemy. (23.09.15)


O CZYSTE POWIETRZE

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z informacją dotyczącą przyczyn złej jakości powietrza, przygotowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/wios915.pdf. Informacje dotyczące jakości powietrza (w tym informacje bieżące) znajdują się na stronie http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i2. (23.09.15)


XX OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY

W ubiegłą sobotę, 12 września w Krupskim Młynie rozpoczął się dwudniowy, jubileuszowy, XX Ogólnopolski Spływ Kajakowy Mała Panew 2015. Ponad 110 uczestników spłynęło Małą Panwią pierwszego dnia (w sobotę) z Pustej Kuźnicy do Krupskiego Młyna oraz drugiego dnia (niedziela) z Krupskiego Młyna do Żędowic. Imprezę honorowym patronatem objęli Starosta Tarnogórski, Starosta Lubliniecki, Prezydent Miasta Gliwice, Burmistrz Zawadzkiego i Wójt Gminy Krupski Młyn. W rozpoczęciu spływu i powitaniu uczestników i gości udział wzięli min. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski i zastępca Wójta Gminy Krupski Młyn Stefan Hajda. Organizatorem spływu było Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe Wiking z Gliwic. (15.09.15)


OPŁATY ZA CMENTARZ

Informujemy zainteresowanych, że 31 marca 2015 roku Rada Gminy Krupski Młyn uchwałą wprowadziła opłaty za utrzymanie kwater  na kolejne lata (100 zł za okres 5 lat, 200 zł za 10 lat, 300 zł za 15 lat i 400 zł za 20 lat). Osoby opiekujące się grobami istniejącymi 20 i więcej lat lub osoby posiadające rezerwację na cmentarzu, które w roku bieżącym nie zgłosiły się w tej sprawie do Urzędu Gminy, proszone są w terminie do 15 października br. o kontakt telefoniczny (tel. 32 285 70 16 wew. 46) lub wizytę w urzędzie (pokój nr 13). (15.09.15)


ZBIÓRKA ODPADÓW

Przypominamy mieszkańcom, że w dniach od 5 do 10 października odbędzie się w naszej gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Szczegóły znajdują się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/gab915.pdf. (15.09.15)


ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZIĘTEK

Rada Gminy oraz Wójt zapraszają mieszkańców Osiedla Ziętek na Zebranie Mieszkańców, które odbędzie się 8 września 2015 roku (wtorek) o godz. 16.00 w Świetlicy Osiedlowej w Ziętku. Tematy zebrania: wybory Przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla Ziętek, sprawy bieżące. Zapraszamy. (1.09.2015)


DĄB BIZNESU WRĘCZONY

fot. ze strony IPH Tarnowskie Góry

W sobotę 29 sierpnia w otoczeniu Pałacu w Brynku odbyła się kolejna Gala Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach. W czasie uroczystości wręczone zostały statuetki Kruszec Biznesu, "Śrybny Gwarek", „Spiżowy Jorg” oraz „Dąb Biznesu” a także nagrody i odznaczenia Ministerstwa Gospodarki, Sejmiku Województwa Śląskiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Spotkanie zgromadziło licznych przedstawicieli życia politycznego, społecznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego, działających w naszym regionie. Nagrodami uhonorowano najlepsze przedsiębiorstwa regionu oraz najwyższej jakości produkty i wyroby z terenu powiatu tarnogórskiego. Wójt Gminy Krupski Młyn i Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach wręczyli w związku z tym Statuetkę „Dąb Biznesu” przeznaczoną dla firm przyczyniających się do pozytywnych zmian w klimacie gospodarczym i społecznym oraz do promocji gminy Krupski Młyn. Tegorocznym laureatem został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sawmed. Serdecznie gratulujemy. Więcej informacji z Gali na stronie http://tarnowskiegory.com.pl/aktualnosci/gala-2015.html. (31.08.2015)


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY LGD

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty związane z przygotowywaniem Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, które odbędą się 7 września 2014 roku o godzinie 14.00 w Domu Kultury w Potępie (szczegóły na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/lgdlkgs.pdf). LGD zrzesza podmioty społeczne, publiczne, przedsiębiorców i osoby fizyczne z terenu gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice. LSR jest podstawowym dokumentem regulującym działalność LGD i stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie działalności  LGD ze środków unijnych. W sierpniu i wrześniu biuro LGD organizuje warsztaty, na których przeprowadzona zostanie analiza obszaru gmin oraz określony zostanie charakter projektów zawartych w LSR. Stowarzyszenie LGD Leśna Kraina Górnego Śląska jest grupą działania kontynuującą funkcjonowanie fundacji LGD „Spichlerz Górnego Śląska”, dzięki której 12 gmin mogło korzystać z dotacji unijnych w latach 2007-2013. (31.08.2015)


14 SIERPNIA DNIEM WOLNYM

Informujemy zainteresowanych, że dzień 14 sierpnia 2015 r. (piątek) jest dla Urzędu Gminy Krupski Młyn dniem wolnym od pracy. (5.08.2015)


SPRAWDŹ PARAGON

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w związku z trwającą akcją paragonową resortu finansów „Nie daj się oszukać- sprawdź paragon” przesłał plakat dotyczący tej akcji. Plaka dostępny jest na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/paragon.pdf. (30.07.2015)


TOUR DE POLOGNE W POWIECIE TARNOGÓRSKIM

Na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/tdp2015.pdf przekazujemy mieszkańcom informację dotyczącą funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie MZKP Tarnowskie Góry w czasie trwania wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2015. (30.07.2015)


WANDALE NA BASENIE

W nocy z wtorku na środę (z 21 na 22 lipca) na terenie basenu w Krupskim Młynie kolejny raz dali znać o sobie wandale. Wrzucone dwa kontenery na śmieci do stawu, połamane krzewy i tablice informacyjne, pływające odpadki i uszkodzone ogrodzenie to wyraz głupoty, nieodpowiedzialności czy braku szacunku dla pracy i troski wszystkich, którym zależy na naszym wspólnym otoczeniu (zdjęcia znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/167-wandale.html). Serdecznie prosimy wszystkich, którzy wiedzą coś o nocnych wydarzeniach a wiedza ta pomogłaby ująć sprawców o kontakt z Urzędem Gminy w Krupskim Młynie (tel. 32 285 70 16, 32 285 70 77) lub z Komisariatem Policji w Tworogu (tel. 032-39-35-208 lub 308).


INTERNETOWE REWOLUCJE

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Google zaprasza do udziału w programie  Internetowe Rewolucje, który ma na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zdobywaniu umiejętności internetowych. Warsztaty odbędą się w Katowicach, w siedzibie ŚCSI i są bezpłatne. Szczegóły na stronie internetowerewolucje.pl lub http://www.e-slask.pl/article/informacje_ogolne_inetrentowa_rewolucja. (8.07.2015)


SPOTKANIE Z PRYMUSAMI

23 czerwca w Sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn odbyło się tradycyjne już spotkanie z wyróżniającymi się absolwentami gimnazjum w Krupskim Młynie. Nagrody i gratulacje za szczególne osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali Katarzyna Ochman, Bartosz Andrzejewski, Marta Budzisz, Patrycja Bednorz, Izabela Kupczyk, Monika Mszyca, Aleksandra Orłowska, Agata Pasieka, Joanna Perz, Eliza Pilarska i Julia Plaza. Nagrody uczniom wręczył Wójt Gminy Jan Murowski. Szczególne podziękowania złożone zostały także Pani Dyrektor Janina Kozubek oraz Wychowawczynie klas Lidia Swoboda i Elżbieta Klimaszewska. Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/166-gimnazjum-2015.html. (3.07.2015)


WAKACJE !!!

Dziś rozpoczęły się dla uczniów naszych szkół wakacje. Życzymy wszystkim wymarzonego wypoczynku, uśmiechu i słonecznych dni. Pod linkiem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/lpdk.pdf publikujemy list Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Krupskim Młynie skierowany do rodziców uczniów. (26.06.2015)


ADOPCJA PSA

Informujemy, iż w nocy z 11.06.2015 r. na 12.06.2015 r. znaleziono bezdomnego pieska w okolicach ul. Głównej w Krupskim Młynie. Został on odłowiony przez firmę rakarską i aktualnie przebywa w "domu" zastępczym" do poniedziałku rano, tj. do 15 czerwca 2015 r. Po tym terminie trafi do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Piesek jest bardzo przyjazny i łagodny. Zachęcamy do adopcji. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 504-256-702. (12.06.2015)


GRUPA KRUPA - MISJA MARYJA 2015 !

4 czerwca, w Boże Ciało z Krupskiego Młyna dziesięcioosobowa rowerowa grupa wyrusza do Medziugorie, miejsce pielgrzymek, sanktuarium maryjne i ośrodek odnowy życia religijnego. Powrót członków Grupy Krupa planowany jest na 21 czerwca. Pielgrzymom - rowerzystom życzymy wytrwałości, siły i pozytywnego myślenia. Relacje z wyprawy dostępne będą na stronie https://pl-pl.facebook.com/grupa.krupa. (3.06.2015)


WIZYTA W FURTH

Od 8 do 10 maja na zaproszenie Burmistrza Furth Andreasa Horsche Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski uczestniczył w uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Furth byłemu Burmistrzowi Dieterowi Gewiesowi. Uroczystość, która zgromadziła 150 gości odbyła się Gimnazjum Księży Maristenów w Furth. Wójt Gminy Jan Murowski  w swoim wystąpieniu podkreślił szczególny charakter relacji i więzi jaka dzięki Burmistrzowi nawiązała się pomiędzy naszymi gminami oraz złożył Panu Gewiesowi gratulacje oraz życzenia w imieniu mieszkańców naszej gminy. Z kolei w słowach skierowanych do Burmistrza Horsche Wójt wyraził nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę. Zdjęcia z wizyty (dzięki uprzejmośći serwisu internetowego Gminy Furth - http://www.furth-bei-landshut.de) umieszczone są na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/162-wizyta-w-furth.html. (29.05.2015)


JUBILEUSZ KLUBU SENIORA RELAKS

20 maja w  Sali Rycerskiej „Dworu Prawdzica” w Krupskim Młynie obyły się uroczyste obchody 30-lecia istnienia Klubu Seniora „RELAKS”. Spotkanie członków Klubu i zaproszonych gości uświetniły przemówienia zaproszonych gości, w tym Wójta Gminy Jana Murowskiego oraz występ Krzysztofa Respondka - aktora i piosenkarza występującego w Kabarecie RAK. Członkom Klubu z okazji jubileuszu wręczono wydany specjalnie na tę okazję „Śpiewnik Klubu Seniora”. Relacja fotograficzna znajduje się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/161-klub-seniora.html. (29.05.2015)


SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym (od 28 kwietnia do 26 maja br.). Sprawozdanie dostępne jest pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/szom515.pdf. (27.05.2015)


NOWA KADENCJA ŁAWNIKÓW

W związku z rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2016 roku nową kadencją ławników, Rada Gminy Krupski Młyn powinna wybrać do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach 1 ławnika, a do orzekania w Sądzie Rejonowym w  Tarnowskich Górach  4 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 2 ławników. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/lawnicy15.pdf. (26.05.2015)


WÓJT GMINY UHONOROWANY

15 maja w Zabrzu, w czasie Zgromadzenia Ogólnego członków Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Wójt Gminy Jan Murowski nagrodzony został statuetką dla Wieloletnich Samorządowców za pełnienie funkcji wójta przez co najmniej 4 kadencje. Serdecznie gratulujemy. (25.05.2015)


INWESTYCJE W NITROERGU

13 maja w Zakładzie NITROERG w Bieruniu odbyło się uroczyste otwarcie najnowocześniejszej w Europie linii produkującej emulsyjne materiały wybuchowe. Koszt budowy sięgnął 18 mln złotych. W uroczystość otwarcia oprócz Prezesa Zarządu Nitroergu Józefa Duliana uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, wojewoda śląski Piotr Litwa, członek zarządu województwa śląskiego Kazimierz Karolczak, prezes KGHM Polska Miedź Herbert Wirth oraz Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski. Zakład Nitroerg wchodząc w skład KGHM Polska Miedź znajduje się w okresie kompleksowej modernizacji procesów produkcyjnych i technologii, w skład których wchodzą planowane inwestycje związane z produkcją dodatków do paliw. Dzięki temu także część zakładów znajdująca się w naszej gminie zostanie unowocześniona i zwiększy się jej konkurencyjność i szanse dalszego rozwoju. Zdjęcia z uroczystości znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/160-nitroerg.html. (25.05.2015)


ZBIÓRKA ODPADÓW SPECJALNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

 

Informujemy mieszkańców, że zbiórka odpadów specjalnych i niebezpiecznych na terenie gminy Krupski Młyn odbędzie się w dniach 19 - 20 maja 2015. Szczegółowy harmonogram znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zon15.pdf. (18.05.2015)


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE CMENTARZA

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie dotyczące wprowadzenia nowych stawek opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym. Szczegóły ogłoszenia znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kwacme.pdf. (18.05.2015)


SZCZEPIENIE PSÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, że na terenie Gminy Krupski Młyn zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień psów przeciw wściekliźnie.
H a r m o n o g r a m  s z c z e p i e ń:
1. 14.05.2015 o godz. 16.30-18.30 – Potępa
2. 14.05.2015 o godz. 18.45-19.00 – Żyłka
3. 15.05.2015 o godz. 16.30-17.15 – Krupski Młyn – piekarnia
4. 15.05.2015 o godz. 17.20-18.00 – Krupski Młyn – poczta
5. 15.05.2015 o godz. 18.l15-19.00 – Kolonia Ziętek
Jednocześnie przypominamy o obowiązku wniesienia z góry bez wezwania opłaty od posiadania psa w wysokości 22,00 zł  do dnia 15 czerwca 2015 r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty nabycia psa, wynikającym z Uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr XLIX/406/14 z 28.10.2014 r. (12.05.2015)


PO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2015. Początkowym etapem jest wyłonienie lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) na terenie naszej gminy. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: ogłoszeniem (adres dostępu: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/opl.pdf) oraz wnioskiem (adres dostępu: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/wopl.pdf). Zapraszamy (7.05.2015)


KREATOR MIEJSC PRACY

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Konkurs trwa do 29 maja. Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ipkmp.pdf. (6.05.2015)


POWIATOWY RAJD MŁODYCH KIEROWCÓW

6 czerwca 2015 roku Automobilklub Śląski wraz z Automobilklubem Tarnogórskim organizuje II Powiatowy Rajd Młodych Kierowców, o zasięgu regionalnym. Rajd popularyzować będzie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i rozwijanie turystyki motorowej, caravaningowej i innych form aktywności społecznej zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, w tym młodzieży. Rajd rozgrywany będzie min. na terenie naszej Gminy. Szczegóły dotyczące rajdu dostępne są pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/rajd15.pdf. (6.05.2015)


BĄDŹ W OLIMPIJSKIEJ FORMIE

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski zaprasza na spotkanie z Władysławem Kozakiewiczem 17 maja o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach. Wydarzenie, realizowane razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowane jest do wszystkich starszych osób, które zainteresowane są utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej. Szczegóły znaleźć można pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/kozak.jpg. (6.05.2015)


DNI KRUPSKIEGO MŁYNA

Zapraszamy mieszkańców na kolejne obchody Dni Krupskiego Młyna. Program naszego gminnego święta znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dkm152.pdf. (27.04.2015)


SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż na terenie całego województwa śląskiego, zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie przeprowadzana w dniach 24.04.- 03.05.2015 r. Szczepionki zostaną zrzucone przy użyciu samolotów w lasach i na terenach zielonych, np. na polach, łąkach w ogródkach działkowych. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Jednocześnie informujemy, że w trakcie trwania akcji oraz przez dwa tygodnie po jej przeprowadzaniu nie wolno wprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku zetknięcia się z płynną zawartością we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611. (23.04.2015)


SPALONY PRZYSTANEK

W ubiegłym tygodniu po raz kolejny doszło na terenie naszej gminy do bezmyślnego i po prostu głupiego aktu wandalizmu - spalony został przystanek autobusowy koło Ośrodka Zdrowia. Przystanek, zgodnie z informacjami Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, który jest właścicielem wiaty przystankowej zostanie wymieniony, natomiast dokumentacja fotograficzna i dokumentacja z monitoringu, którym objęty jest teren pętli autobusowej przekazany zostanie Policji. Prosimy jednocześnie osoby, którym na sercu leży jakość otoczenia i którzy odczuwają współodpowiedzialność za służące nam mienie, posiadające informacje o sprawcach podpalenia, o kontakt z odpowiednimi służbami (Policją lub Urzędem Gminy). Zdjęcia spalonego przystanku znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/158-spalony-przystanek.html. (20.04.2015)


TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

11 kwietnia w świetlicy OSP Florian Strzybnica,odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Miło nam poinformować, że dh. Julia Szwaracka w swojej grupie wiekowej (gimnazjum) zdobyła 1 miejsce i będzie reprezentować OSP Krupski Młyn na szczeblu wojewódzkim 25 kwietnia w Siewierzu. W powiatowych eliminacjach brał także udział dh. Wojciech Nowak w grupie wiekowej podstawówka. Gratulujemy. (16.04.2015)


GALA WOLONTARIATU

Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska" zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców „Spichlerza” do udziału w Gali Wolontariatu, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2015 roku w Restauracji „Leśna Perła” w Rudzińcu. (8.04.2015)ZMIANY W RACHUNKACH FIRMY TAURON

Na prośbę firmy Tauron przekazujemy mieszkańcom materiały zawierające informacje o wprowadzanych przez Tauron zmianach w rachunkach za energię elektryczną. Do najważniejszych należą zmiana numeru Klienta oraz konta bankowego do wpłat za energię, jak również zmiana ilości otrzymywanych blankietów. Zapoznanie się z tymi informacjami jest kluczowe, aby prawidłowo opłacać rachunki za prąd. Tauron podkreśla, że wprowadzane przez firmę zmiany nie wymagają podpisywania żadnych umów, o czym także informują przekazane materiały. Firma obawia się i jednocześnie przestrzega, że sytuacja ta może zostać wykorzystana przez oszustów do przekazywania Klientom fałszywych informacji i namawiania do składania podpisów na umowach, które nie są umowami z Tauronem. Informacje dostępne są pod linkiem http://krupskimlyn.eu/images/stories/faktau.jpg (3.04.2015)


OFERTA CARITAS

W załączeniu - http://krupskimlyn.eu/images/stories/ofcar.jpg - prezentujemy ofertę rehabilitacji w gabinecie w Krupskim Młynie, prowadzonym przez Caritas. Zapraszamy! (3.04.2015)


NOWE OPŁATY ZA HALĘ SPORTOWĄ

9 marca 2015 roku Wójt Gminy Krupski Młyn podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia cennika opłat za użytkowanie hali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie. Odpłatność za wynajem hali dla drużyn z terenu gminy Krupski Młyn wynosi 30 złotych za godzinę. Wynajęcie hali dla drużyn spoza terenu gminy Krupski Młyn kosztuje 50 złotych na godzinę. Wynajem hali na grę w badmintona i tenisa ziemnego kosztuje z kolei 20 złotych na godzinę. Koszt wejścia jednorazowego na siłownię wynosi 8 złotych na godzinę, karnetu tygodniowego (imiennego) - 15 złotych a karnetu miesięcznego (imiennego) - 50 złotych. Zapraszamy (18.03.2015)


NOWY SOŁTYS I RADA SOŁECKA

17 marca 2015 roku w Potępie odbyło się zebranie wiejskie na którym, między innymi, wybrany został Sołtys oraz Rada Sołecka. Nowym sołtysem ponownie wybrany został Andrzej Janus, który otrzymał 50 głosów. Do Rady Sołeckiej weszli Małgorzata Dawczak (otrzymała 49 głosów), Krzysztof Pilarski (otrzymał 50 głosów), Andrzej Sobota (otrzymał 47 głosów) i Ryszard Kopeć (48 głosów). Serdecznie gratulujemy!(17.03.2015)


BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn informuję, że w dniach od 1 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2015 roku przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.

Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Badanie przeprowadzone będzie w formie anonimowej ankiety dostępnej w dniach przeprowadzonego badania w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na stronie www.krupskimlyn.eu oraz www.bip.krupskimlyn.pl pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9134/absk2015.pdf
Ankiety pobrane w formie papierowej prosimy wrzucać do urn udostępnionych w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn. Ankiety pobrane poprzez stronę internetową prosimy przesłać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem w tytule „ankieta”. (17.03.2015)


KONKURS

Informujemy, że pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9110/ogosyenie-dzrektor.pdf opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. (6.03.2015)


BADANIE EWALUACYJNE LGD SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA

W związku z badaniem ewaluacyjnym LGD „Spichlerz Górnego Śląska” prosi o wypełnienie, najpóźniej do 8 marca 2015r, anonimowych ankiet dotyczących funkcjonowania Grupy. Wypełnienie ankiet zajmuje kilka minut. Link do ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru działania LGD to http://moje-ankiety.pl/respond-73420.html. Ankieta skierowana do partnerów Fundacji znajduje się z kolei pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-73419.html. (3.03.2015)


NIE TYLKO KWIATY

Automobilklub Tarnogórski wraz z Akademią Bezpiecznej Jazdy Lanette Z. Łacisza zaprasza do skorzystania z oferty uczestnictwa w organizowanych 7 i 8 marca 2015 roku warsztatch dla kobiet doskonalących technikę jazdy samochodem. Warsztaty organizowane z okazji Dnia Kobiet odbędą się pod hasłem „By zawsze bezpiecznie do nas wracały”. Szczegóły pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dki.pdf. (2.03.2015)


DOTACJA NA PANELE FOTOWOLTAICZNE cd.

W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu na budynkach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny z energii słonecznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Wójt Gminy Krupski Młyn zaprasza mieszkańców gminy Krupski Młyn do zgłaszanie swojego udziału w projekcie. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do piątku 27 lutego 2015 roku do godziny 14.00 do sekretariatu, deklaracji udziału w projekcie. Deklaracja dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.krupskimlyn.eu pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dekla.pdf oraz na stronie www.semperpower.pl pod adresem http://semperpower.pl/fotowoltaika_w_gminie_krupski_mlyn.php. Po dostarczeniu deklaracji w celu określenia warunków montażu instalacji z chętnymi skontaktuje się firma przygotowująca dokumentacje techniczną projektu.

Osoby, które złożyły wcześniej Ankietę uczestnictwa w programie dotacji nie muszą wypełniać deklaracji - zostanie im ona dostarczona podczas wizyty firmy przygotowującej dokumentację techniczną. (20.02.2015)

UWAGA, jeżeli nie jesteście Państwo w stanie dostarczyć  deklaracji osobiście do Urzędu Gminy, wystarczy tylko wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem http://krupskimlyn.semperpower.pl/(aktualizacja 23.02.2015)

Informujemy mieszkańców, że Gmina Krupski Młyn nie otrzymała dotacji na w/w zadanie ze środków PROW 2007-2013. Jednak już w I kwartale 2016 roku złożony zostanie wniosek w podobnym zakresie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (3.11.2015)


MŁYN NA SPRZEDAŻ

Informujemy, że właściciel obiektu noclegowo-restauracyjnego "Młyn" złożył ofertę sprzedaży nieruchomości. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/hotelmlyn.pdf. Zainteresowanych zachęcamy (19.02.2015)


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski zaprasza mieszkańców Krupskiego Młyna na bezpłatne porady prawne 11 marca 2015 r. (środa) w godz. 15.00-18.00 w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie. Porad udzielać będzie adwokat Mariusz Kupny. Prosimy o wcześniejszą rezerwację godziny osobiście w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod nr 32 285 70 16. Plakat do pobrania pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/ppp.jpg. Serdecznie zapraszamy! (18.02.2015)


TORT ARTYSTYCZNY

Zapraszamy wszystkich mieszkańców w piątek, 13 lutego oraz w sobotę, 14 lutego na “Artystyczno-karnawałowy tort dla partnerów Spichlerza Górnego Śląska" - festyn współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji LGD "Spichlerz Górnego Śląska". Szczegółowy program znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/stories/tort.jpg. (11.02.2015)


TWOJE POCAŁUNKI MOŁOTOWA W TARNOWSKICH GÓRACH

Mając w pamięci występ Ewy Gorzelak-Dziduch i Zbigniewa Dziducha 4 października na festynie “KRUPSKI KOGEL-MOGEL – CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” zapraszamy na "Twoje pocałunki Mołotowa", które tym razem zaprezentowane zostaną w Tarnogórskim Centrum Kultury 28 lutego o godzinie 18.00. (11.02.15)


ADOPCJA ZWIERZĄT

Informujemy, że od 1 lutego 2015 r. ruszyła akcja adopcji bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Krupski Młyn. Więcej informacji znaleźć można klikając w link http://www.krupskimlyn.eu/ogoszenia/adopcja.html lub w ikonę, znajdującą się na prawej kolumnie strony głównej. Zapraszamy. (11.02.15)


WYJAZD NA NARTY

Urząd Gminy Krupski Młyn oraz firma BIK-ATC zapraszają 31.01.2015r. na wyjazd na narty do Istebnej. Wyjazd o godz. 8.00, powrót ok. godz. 19.00. Koszt wyjazdu to 25 zł. Szczegóły pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/plakatistebna.pdf. (27.01.15)


KONKURS NA INICJATYWĘ ODDOLNĄ

 

LGD „Spichlerz Górnego Śląska” ogłosił konkurs na inicjatywę oddolną dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD. Celem konkursu jest aktywizacja organizacji pozarządowych oraz integracja mieszkańców Spichlerza. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 stycznia  br. Regulamin Konkursu znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/riosgs.pdf, natomiast Karta zgłoszeniowa pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kziosgs.pdf. (23.01.15)


DOTACJA NA PANELE FOTOWOLTAICZNE

Jak już informowaliśmy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała program wsparcia instalacji fotowoltaicznych w wysokości 90% wartości inwestycji. Środki na ten cel będą pochodzić z alokacji środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparciem zostaną objęte mikroinstalacje o mocy do 40kW. Informacje na temat Programu oraz Ankieta techniczna, której wypełnienie jest wstępną deklaracją uczestnictwa w Programie znajduje się TUTAJ. Zapraszamy mieszkańców do skorzystania z Programu. Po wypełnieniu ankiety technicznej przygotowana zostanie dokumentacja techniczna, która stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.Termin złożenia wniosku o przyznanie wsparcia nie jest jeszcze znany. (8.01.15)


PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Krupski Młyn pozyskała środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety, z której dane pozwolą na utworzenie Planu. Szczegóły TUTAJ. (8.01.15)HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

W załączeniu przekazujemy harmonogram wywozu śmieci. Harmonogram dla Krupskiego Młyna znajduje się TU, dla Potępy TU a dla Ziętka TU. (31.12.14)


DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Informujemy, że 23 grudnia 2014 roku (wtorek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy odbędzie się w godzinach 12.00 - 14.00. (22.12.14)


WOLNA WIGILIA

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 r. (środa) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. (19.12.14)


ZMIANY W KURSOWANIU AUTOBUSÓW MZKP

W załączeniu przekazujemy mieszkańcom pismo i załączniki dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji MZKP w okresie świątecznym. Pismo 1. Pismo 2. Pismo 3. Pismo 4. (17.12.14)


PKS W KRUPSKIM MŁYNIE

Informujemy mieszkańców, że Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu zamierza uruchomić komunikację autobusową na trasie Lubliniec-Gliwice-Lubliniec przez Krupski Młyn, Tworóg, Brynek i Pyskowice. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ. Zapraszamy i zachęcamy do oddania licznych głosów. (15.12.14)


UWAGA! W załączeniu, w związku z prognozowanym wzrostem prędkości wiatru przekazujemy mieszkańcom  komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. (10.12.14)


W związku z przystąpieniem przez Bank Żywności w Częstochowie do dalszej realizacji Programu Operacyjnego Pomocy żywnościowej 2014-2020 zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w procedurze wyłonienia lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) na terenie Gminy Krupski Młyn. Więcej informacji TU. (5.12.2014)


LGD Spichlerz Górnego Śląska wdrożył aplikację mobilną pn. „Spichlerz Górnego Śląska”. Szczegóły znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/turystyka/amlgd.html . (4.12.2014)


1 grudnia 2014 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2015 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można w zakładce Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych. (1.12.2014)


OGŁOSZENIE
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krupski Młyn uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn zapraszamy zainteresowanych do składania wniosków dotyczących studium. Ze szczegółami można zapoznać się TU. (1.12.2014)


UWAGA!
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ  SZANSY NA ZDOBYCIE DOFINANSOWANIA DO 90% Z PILOTAŻOWEGO PROJEKTU W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZE SŁOŃCA NA WŁASNE POTRZEBY), ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KRUPSKI MŁYN NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 25 LISTOPADA 2014 ROKU O GODZINIE 18.00 W DOMU KULTURY POTĘPIE. NA SPOTKANIU PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ SZCZEGÓŁY PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ WYMOGI I MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA.
(24.11.2014)


WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z wynikami wyborów Wójta Gminy oraz Radnych Rady Gminy Krupski Młyn. Szczegóły TUTAJ.(19.11.2014)


INFORMACJA
Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2014r. (poniedziałek) w godzinach od 15.00 do 16.00 pełniony będzie wyłącznie dyżur wyborczy. Jednocześnie informujemy, iż dzień 10 listopada 2014 r.(poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. 

4 października na terenie Oczka w Krupskim Młynie odbył się festyn "Krupskomłyński Kogel Mogel", zorganizowany przez Regionalne Ognisko Historyczne w Krupskim Młynie, GOKSiR oraz Gminę Krupski Młyn. Wydarzenie obfitujące w atrakcje sportowe i kulturalne - z występem Katarzyny Skrzyneckiej, koncertem zespołu Alcoholica oraz z przedstawieniem ''Twoje Pocałunki Mołotowa'' w wykonaniu Ewy Gorzelak i Zbigniewa Dziducha zgromadziło licznych widzów. Wszystkich organizatorom oraz tym, którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy dziękujemy. Fotografie dokumentujące festyn znaleźć można TU.(24.10.2014)


W załączeniu przekazujemy pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu dotyczące wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji pierwotnej oraz sprzedaży bezpośredniej żywności.(24.10.2014)


OGŁOSZENIE

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2014 r. komunikacja autobusowa funkcjonować będzie w następujący sposób: 1 listopada 2014 r. (Wszystkich Świętych- sobota) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych; 2 listopada 2014 r. (Dzień Zaduszny-niedziela) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta; 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) wg rozkładów obowiązujących na dni robocze szkolne; 11 listopada 2014 r. (Święto Niepodległości - wtorek) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.(22.10.2014)


INFORMACJA

Przekazujemy zainteresowanym mieszkańcom informacje dotyczące odcięcia dostawy wody do ogródków działkowych (TUTAJ) oraz o obowiązkach ciążących na właścicielach zwierząt domowych (TUTAJ). (1.10.2014)


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy, Regionalne Ognisko Historyczne oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie zapraszają wszystkich mieszkańców w sobotę, 4 października na festyn “KRUPSKI KOGEL-MOGEL – CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji LGD "Spichlerz Górnego Śląska". Szczegółowy program znajduje się w ZAŁĄCZENIU. (25.09.2014)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w I POWIATOWYM RAJDZIE MŁODYCH KIEROWCÓW, który odbędzie się 5 października w Tarnowskich Górach. Szczegóły na plakacie. (18.09.2014)


ZBIÓRKA ODPADÓW

Informujemy mieszkańców, że od 29 września do 4 października odbędzie się na terenie naszej gminy zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych. Szczegóły podstawienia kontenerów w poszczególnych miejscach znajdują się TUTAJ. (18.09.2014)


UWAGA!

Informujemy, że dzisiaj, 15 września staw w Krupskim Młynie zarybiony zostanie  linem i amurem. W związku z tym na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz wędkowania. (15.09.2014)


W związku z prowadzonym remontem DK 11 pomiędzy Tworogiem a Pustą Kuźnicą do katowickiego oddziału Generalnej DDKiA wystosowane zostało pismo w sprawie zagrożeń związanych ze wzmożonym ruchem na drogach przebiegających przez naszą gminę. Pismo to przesłano do wiadomości Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach oraz do redakcji "Gwarka" i "Dziennika Zachodniego". Z treścią pisma zapoznać można się TUTAJ. (12.09.2014)


Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „WIKING” przy ZSTI w Gliwicach  zaprasza na XIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy Małą Panwią. Termin spływu to 12-14.09.2014 roku a szczegóły można zobaczyć na plakacie(5.09.2014)


W dniach 5-7.09.2014 roku odbędzie się 60 Rajd Wisły podczas, którego na sobotę zaplanowano pokaz udzielania pierwszej pomocy, który uświetnią nasi Młodzi  Ratownicy Zielonej Gminy Krupski Młyn.  Szczegóły na stronie internetowej rajdu(2.09.2014)


Informujemy, że w czasie obchodów „Gwarków Śląskich 2014 r.” tj w dniach 5,6,7.09.2014 r. obowiązywać będą planowe rozkłady jazdy przy czym do obsługi najbardziej obciążonych kierunków będą wyznaczone dodatkowe autobusy, kursujące zgodnie z dyspozycjami dyżurnego ruchu. (27.08.2014)


Wiaty przystankowe
W związku z realizacją inwestycji przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na dostawę i montaż wiat przystankowych informujmy, że na przełomie lipca i sierpnia zainstalowano na terenie naszej gminy 2 nowe wiaty - w Krupskim Młynie przy rondzie oraz w Ziętku. Fotografie wiat TUTAJ (25.08.2014)


Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje projekt pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych będą odbywały się m.in.: staże rehabilitacyjne, praktyki i szkolenia zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo pracy oraz konsultacje z psychologiem,  prawnikiem i innymi specjalistami. Ponadto, poprzez organizację spotkań informacyjnych pragniemy objąć wsparciem pracodawców zatrudniających bądź chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia(21.08.2014)

Zastępca Burmistrza miasta Tarnowskie Góry zaprasza na „XI Tarnogórski Bieg Siedlaczka”, który odbędzie się w dniu 6 września 2014 roku w parku miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego. (18.08.2014)


Informacja nt. usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych świadczonych przez Caritas Diecezji Gliwickiej w naszej gminie. Dodatkowo skarga oraz wniosek Caritasu Diecezji Gliwickiej jak również odpowiedź prezesa NFZ. (1.07.2014 - aktualizacja 12.08.2014)


UWAGA!
Od 9 sierpnia (sobota) ponownie zapraszamy na basen w Krupskim Młynie! Informujemy ponadto, że w niecce basenu znaleziono obrączkę męską. O szczegóły prosimy pytać u ratowników na basenie.
(8.08.2014)


UWAGA!
Informujemy mieszkańców, że od 5 sierpnia (wtorek) do odwołania basen kąpielowy w Krupskim Młynie będzie nieczynny, ze względu na konieczność wymiany wody. Za utrudnienia przepraszamy. (5.08.2014)


Jak można zauważyć, przełom czerwca i lipca to okres realizacji kolejnych inwestycji na terenie naszej Gminy. Na Osiedlu Ziętek w tamach projektu "Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek" współfinansowanego ze środków unijnych (PROW) modernizowany jest placu zabaw oraz wykonywane są chodniki (szczegóły TU). W Krupskim Młynie modernizowany jest budynek przy ul. Zawadzkiego 3 oraz budowany jest parking przeznaczony dla osób korzystających z oferty GOKSiR, GBP, GOPS i Przedszkola w Krupskim Młynie w ramach inwestycji "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie wraz z budową miejsc postojowych" także współfinansowanej ze środków PROW (szczegóły TU). W budynku przy ul. Głównej 5 (sala posiedzeń Rady Gminy) wymieniana jest podłoga w holu, cyklinowana jest podłoga w sali głównej, modernizowana jest toaleta i pomieszczenie gospodarcze, odgrzybiane i malowane są ściany piwnic, wymieniana jest stolarka drzwiowa, wykonywane jest miejscowe odwodnienie budynku, wykonywane są prace w ramach zadaszenia podjazdu do budynku oraz elewacji (zdjęcia TU). W ramach prac inwestycyjnych rozpoczęła się także I część modernizacji budynku Urzędu Gminy, polegająca na kompleksowej wymianie stolarki okiennej (ZDJĘCIA). Zwieńczeniem letnich inwestycji jest ogłoszony 16 lipca przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w Potępie i kanalizacji na Osiedlu Ziętek. Termin składania ofert mija 31 lipca. Planowany termin podpisania umowy na wykonanie prac to II połowa sierpnia. (23.07.2014)


W związku z prośbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach informujemy, iż z dniem 1.01.2012 roku część zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), na mocy zawartego porozumienia, przejęło Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach, mieszczące się na ul. Górniczej 36. Mając na uwadze fakt, iż funkcję nadzorującego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, wszelką korespondencję kierowaną do PCZK należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach , Biuro Bezpieczeństwa Publicznego ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „PCZK”. (23.07.2014)


Odkomarzanie

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje mieszkańców Gminy Krupski Młyn, iż w dniach 17-18.07.2014 roku tj. czwartek, piątek po godzinie 16:00 zostanie przeprowadzony zabieg odkomarzania przez firmę DERTEX DDD z Jaworza. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, w podanym terminie , zabieg zostanie przełożony. (8.07.2014)


Wakacyjny rozkład jazdy autobusów

W związku z okresem wakacyjnym przypomina się, że od dnia 30.06.2014r. do 31.08.2014r. autobusy linii nr 64, 85, 103, 129, 152, 153, 191, 646 i 780 kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze bez nauki szkolnej. Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii nr 712, 717, 736, 737, 743, 747, 748 i 791 oraz 739 (tylko rozkład obowiązujący w dni robocze szkolne). (7.07.2014)


W załączeniu publikujemy raport z badania ankietowego satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. (1.07.2014)


"Bezpieczne wakacje 2014"

W związku z rozpoczętymi wakacjami Wojewoda Śląski wystosował apel z  inicjatywą pn. „Bezpieczne wakacje 2014” w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. (1.07.2014)


Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”

Sekretariat Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: tradycja, krajobraz oraz „dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. (1.07.2014)


BASEN JUŻ OTWARTY !

Od 28 czerwca br. GOKSiR w Krupskim Młynie zaprasza na basen kąpielowy w przy ul. Głównej. Będzie on czynny do 31 sierpnia w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.30-19.30, zaś w soboty i niedziele od 10.00-20.00 (za wyjątkiem dni deszczowych i zimnych-temperatura powietrza poniżej 16 stopni Celsjusza). Więcej informacji tutaj(1.07.2014)


GRUPA KRUPA !

28 czerwca z Krupskiego Młyna ośmioosobowa rowerowa grupa wyruszyła do Rzymu. Przed nimi ponad 1700 km codziennego, ciężkiego chwilami pedałowania po terenach płaskich i górzystych. Pielgrzymka zakończy się 10 lipca na placu św. Piotra w Watykanie. Naszym bohaterom życzymy wytrwałości, siły i mimo wszystko uśmiechu. Relacje z wyprawy dostępne są TU(27.06.2014)


WYRÓŻNIENI ABSOLWENCI

Tradycyjnie, tuż przed zakończeniem roku szkolnego wyróżnienia, nagrody i gratulacje za szczególne osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali uczniowie trzeciej klas Gimnazjum w Krupskim Młynie. W tym roku prymusami zostali: Dominika Kruszewska, Michalina Dubiel, Aleksandra Knopik oraz Wojciech Mika. Nagrody uczniom wręczył Wójt Gminy Jan Murowski. Szczególne podziękowania złożone zostały, także Pani Dyrektor oraz Wychowawczyni klasy. Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć tutaj. (26.06.2014)


BEZPIECZNIE NA DRODZE

25 czerwca w Zespole Szkół w Krupskim Młynie został przeprowadzony konkurs „BEZPIECZNIE NA DRODZE”. Konkurs ten miał na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży z tutejszego zespołu szkół. Do konkursu przystąpiły 53 osoby z klas V i VI szkoły podstawowej oraz klasz Ia i Ib gimnazjum. Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Po rozwiązaniu testu uczestnicy konkursu przystąpili do części praktycznej. W tej części konkursu młodzież musiała wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Uczestnicy musieli ocenić stan poszkodowanego, wezwać pomoc, przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Wiedza oraz umiejętności młodzieży były bardzo zróżnicowane. Jury, w skład którego wchodzili: instruktor ratownictwa drogowego Jolanta Michałek, ratownik Dawid Mundzik, sierżant sztabowy Małgorzata Kloczkowska oraz aspirant Mirosław Tomaszek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach wybrało spośród uczestników najlepszych na podstawie przyznanych punktów. Najlepszymi okazali się Agnieszka Łukasiewicz (miejsce I), Julia Zaręba (miejsce II) oraz Małgorzata Siwy (miejsce III). Nagrody, które otrzymali zwycięzcy ufundowane zostały przez Automobilklub Śląski. Były to plecaki firmy 4F oraz śpiwór. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! (26.06.2014)


Zawody strażackie 2014

21 czerwca br. na stadionie sportowym w Krupskim Młynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Krupski Młyn i Gminy Tworóg. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 17 drużyn w tym 6 kobiecych. Naszą gminę reprezentowała liczna grupa strażaków z OSP w Potępie, która wystawiła do rywalizacji aż 4 zespoły w różnych kategoriach wiekowych. Zawody dla wszystkich drużyn składały się z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego, które strażacy wykonywali pod czujnym okiem komisji sędziowskiej. Zmagania o tytuł najlepszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dostarczyły zarówno zawodnikom, jaki i licznie zgromadzonej publiczności wiele emocji. Najlepsi, jak to podczas zawodów bywa, otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy. Galeria zdjęć (fot. Karol Kominek). (26.06.2014)


BOŻE CIAŁO

19 czerwca br. kościół katolicki obchodził Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, znaną częściej pod nazwą - Bożego Ciała. W tym dniu wierni naszej gminy licznie uczestniczyli w uroczystościach, które przeszły ulicami Potępy i Krupskiego Młyna co można zobaczyć na fotografiach(23.06.2014)


Spichlerz Górnego Śląska serdecznie zaprasza na „Letnią szkołę rękodzieła i rzemiosła”. Warsztaty odbywać się będą, we wszystkich 12 gminach wchodzących w skład Spichlerza. Na każdy dzień przewidziane są bezpłatne warsztaty, np. z witrażu, sianotworów, dekoracji świec czy bibułkarstwa. (13.06.2014)


Na terenie Gminy Krupski Młyn znaleziono psa. Właściciel  lub osoby zainteresowane adopcją  psa proszone są o kontakt do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie - Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 32 285 70 16 wew. 46 lub 44 do dnia 16.06.2014 roku. (12.06.2014)


10 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

7  czerwca 2014 roku odbył się 10 Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Do tegorocznej edycji zgłoszenia nadesłało 198 niepełnosprawnych wokalistów w wieku od 10 do 62 lat. 3 maja, podczas koncertu półfinałowego w Łazienkach Królewskich, jury wyłoniło dwanaścioro finalistów, którzy do występu na krakowskim Rynku Głównym przygotowywali się od 2 czerwca. Kiedy jurorzy, po wysłuchaniu wokalistów w kategorii dziecięcej, weszli na scenę, emocje sięgnęły zenitu. Agata Passent najpierw pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich rodzicom oraz opiekunom a następnie odczytała werdykt jury. Wysokie 3 miejsce zajęła reprezentantka naszej gminy Aleksandra Orłowska, której serdecznie gratulujemy. Telewizyjna emisja koncertu finałowego w TVP2: 21 czerwca (sobota) o godzinie 14.35. (12.06.2014)


ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

Informujemy mieszkańców, że na ostatniej Sesji Rady Gminy Krupski Młyn, która odbyła się 27 maja br. Wójtowi Gminy jednogłośnie udzielone zostało absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Uchwała w załączeniu. (4.06.2014)


Rozstanie w rodzinie międzynarodowej

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe. Unia Europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy, które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej. Mimo to świadomość istnienia tych instrumentów unijnych i dostępności praktycznej pomocy powinna być zwiększana. Szczegóły oraz ulotki tutaj(3.06.2014)


W dniu 29.05.2014 roku prognozuje się wystąpienie burz, podczas których  opady wyniosą od 20 mm do 30 mm a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Prosimy o ostrożność. (29.05.2014)


Gmina Krupski Młyn informuje, iż w dniu 28 maja 2014 roku została podpisana umowa z Wykonawcą zadania związanego z „Przebudową placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek”. Prace zostaną rozpoczęte 28 maja 2014 roku i potrwają do 15 września 2014 roku. W okresie budowy plac zabaw będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. (28.05.2014)


Urząd Gminy Krupski Młyn informuje, iż dniach 27-28 maja 2014 roku (wtorek-środa) na terenie gminy będzie przeprowadzana zbiórka odpadów specjalnych i niebezpiecznych. (22.05.2014)


Dziesięciolecie OSP Krupski Młyn

W przededniu dnia Strażaka, 3 maja jedna z najmłodszych jednostek OSP w powiecie tarnogórskim świętowała swoje dziesięciolecie. Jubileuszowi towarzyszyła uroczysta msza święta odprawiana przez ks. Proboszcza Stefana Jezuska. Druhowie złożyli kwiaty pod krzyżem misyjnym za poległych strażaków, a następnie przemaszerowali na teren amfiteatru. Tego dnia uhonorowano szczególnie zasłużonych członków OSP, a zarząd przyznał dyplomy uznania oraz podziękowania  za aktywne  wspieranie  rozwoju  ruchu  ochotniczego. Po części oficjalniej nastąpił czas na poczęstunek, a także świętowanie jubileuszu. ZDJĘCIA (19.05.2014)


III zlot motocyklowy w Gminie Krupski Młyn

10 maja 2014 roku na terenie Gminy Krupski Młyn odbył się III zlot motocyklowy. Tym razem frekwencja była rekordowa - na zlot przybyło 380 motocykli. Oprócz motocyklistów impreza przyciągnęła mnóstwo mieszkańców naszej gminy. Podczas imprezy mogliśmy podziwiać ekstremalny pokaz stuntu wykonany przez Łukasz Kornobisa, ponadto nie zabrakło licznych konkursów i atrakcyjnych nagród. MotoTeamZielonejGminy pragnie podziękować wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji imprezy przede wszystkim Wójtowi Gminy Krupski Młyn – Janowi Murowskiemu, Panu Januszowi Prawdzie za użyczenie parkingu, Restauracji Młyn, Spichlerzowi Górnego Śląska, w szczególności Franciszkowi Sufie za wsparcie oraz wszystkim sponsorom, patronom medialnym jak i mieszkańcom naszej gminy. Zdjęcia ze zlotu do zobaczenia tutaj(14.05.2014)


10 lat Polski w Unii Europejskiej

9 maja w Zespole Szkół w Krupskim Młynie odbył się Dzień Europejski, związany z dziesięcioleciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczniowie należący do koła europejskiego „Europa Młodych”, prowadzonego przez p. E. Klimaszewską, przedstawili na sali gimnastycznej krótki program poświęcony sukcesom i porażkom Polski w UE. Przeprowadzili konkurs wiedzy o UE dla wszystkich klas, a jury nagrodziło zespoły klasowe najlepiej prezentujące  wybrany kraj. Finałową częścią programu był barwny przemarsz społeczności uczniowskiej pod Urząd Gminy, który zabezpieczali strażacy z OSP w Krupskim Młynie. Na miejscu odśpiewano hymn UE i wręczono Panu Wójtowi list intencyjny poparcia młodzieży naszej szkoły dla działań Polski w Unii Europejskiej. Na zakończenie Dnia Europejskiego, w pracowni geograficznej wyświetlano wykonane przez uczniów prezentacje multimedialne pt. „Polska w UE”. Galeria zdjęć. (14.05.2014)


Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opadów w rejonie centralnym województwa przewidywane są w dniach od 14.05 do 16.05.2014 roku. Prosimy o ostrożność. (14.05.2014)


Harmonogram szczepień psów i kotów przeciw wściekliźnie dla Gminy Krupski Młyn


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Tarnowskie Góry i powiat tarnogórski zapraszają na świętowanie 10 rocznicy Polski w UE. W pierwszej dekadzie maja odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Będzie można zwiedzać miejsca i obiekty, które zmieniły się dzięki unijnym funduszom. Szczegółowy harmonogram imprez.(7.05.2014)


W dniach 3-4.05 2014 roku odbędzie się III Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Krupski Młyn. Z osób, które zgłosiły chęć udziału w turnieju wylosowano pary. Zachęcamy do gorącego dopingu. (30.04.2014)


Od 24 do 27 kwietnia gościliśmy w naszej gminie 25 osobową delegację z naszej partnerskiej, bawarskiej gminy Furth. W czasie wizyty, w piątek 25 kwietnia w Sali Kolumnowej Dworu Prawdzica odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krupski Młyn, podczas której Burmistrzowi Gminy Furth Dieterowi Gewiesowi wręczony został tytuł Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn. Po wręczeniu tytułu na moście wiszącym w Krupskim Młynie odsłonięta została tablica pamiątkowa z okazji nadania mostowi wiszącemu nazwy Mostu Przyjaźni. Ponadto nasi goście zwiedzili zmodernizowane obiekty w Odmuchowie (plac zabaw), Potępie (Dom Kultury i budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) i Krupskim Młynie (teren sportowo-rekreacyjny Oczko, basen, staw i kładkę pieszo-rowerową oraz budynek Zespołu szkół z hala sportową) a także nowy budynek Dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Relacja fotograficzna wizyty TUTAJ.

Wójt Gminy Jan Murowski składa w związku z powyższym serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia wizyty gości w naszej gminie. Szczególne podziękowania skierowane są na ręce Pana Janusza Prawdy, który udostępnił pomieszczenia Dworu Prawdzica i zadbał przy tym, by uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krupski Młyn odbyła się z należytą dla takiej ceremonii okazałością(29.04.2014)


Informujemy, iż w dniu 2 maja 2014 r.(piątek) w godzinach od 7:00 do 14:00 pełniony będzie wyłącznie dyżur wyborczy. Jednocześnie informujemy, iż dzień 2 maja 2014 r.(piątek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. (28.04.2014)


DNI KRUPSKIEGO MŁYNA

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne obchody Dni Krupskiego Młyna. Zapraszając wszystkich mieszkańców na ich obchody w załączeniu przedstawiamy szczegółowy plan zaplanowanych wydarzeń. (23.04.2014)


Wójt Gminy informuje, że podatnicy będą mieli możliwość składania zeznań podatkowych w wersji elektronicznej lub papierowej w dniu 9 kwietnia 2014 r. (środa) w godz. od 9.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 9 w pok. 32 a nie jak wcześnie ustalono w Sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5\1.  Za utrudnienia przepraszamy. (8.04.2014)


OFERTA PRACY

Centrum Szkolenia Kadr "Dwór Prawdzica" przy ulicy Zawadzkiego 2 w Krupskim Młynie ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowiskach: kierownika restauracji, szefa kuchni, pomocy kuchennej, kelnerki, barmana oraz pokojowych. Weryfikacja - nabór odbędzie się w dniu 18 kwietnia o godzinie 10.00. (8.04.2014)


Gmina Krupski Młyn informuje, iż w związku z kapitalnym remontem obiektu mostowego (most wojskowy) w Kol. Ziętek od dnia 7 kwietnia do 31 maja 2014 roku obiekt będzie zamknięty. Dojazd do działek w Potępie Rejon IV będzie możliwy tylko od strony miejscowości Potępa. Za utrudnienia przepraszamy. (2.04.2014)


Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju zaprasza na dni otwarte w dniach: 4.04.2014 w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz 5.04.2014 w godzinach od 9.00 do 15.00. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj(1.04.2014)


Rada Sołecka i Wójt Gminy Krupski Młyn zapraszają mieszkańców miejscowości Potępa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potępie. (1.04.2014)


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach informuje, że od 10.02.2014 do 25.04.2014 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 w tamtejszym urzędzie w sali A przy stanowisku nr 7 podatnicy będą mieli możliwość elektronicznego składania zeznań. Zeznania w wersji elektronicznej lub papierowej będzie można składać, także w Urzędach Miast i Gmin (Urząd Gminy Krupski Młyn-Sala posiedzeń Rady Gminy- Krupski Młyn ul. Główna 5\1) w dniach o 7 do 11.04.2014 roku w godzinach 9:00-14:00 z wyłączeniem piątku gdzie zgłosić się będzie można do godziny 13:00. (27.03.2014)


KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2014

Powiatowa Komisja Lekarska będzie przyjmować tradycyjnie w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00. Dla Gminy Krupski Młyn przewidziano kwalifikację w dniu 8 kwietnia 2014 r. W tym roku kwalifikacją objęci są obligatoryjnie mężczyźni urodzeni w 1995 r. a także ci, urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej muszą obowiązkowo zabrać ze sobą i przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. w przypadku leczenia się - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. (26.03.2014)


Na terenie Gminy Krupski Młyn znaleziono psa. Osoby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie - Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 32 285 70 16 wew. 46 lub 44 do dnia 16.05.2014r. do godz.13.00. (14.05.2014)


Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego serdecznie zaprasza na kolejną edycję darmowych porad podatkowych, które odbędą się w Tarnowskich Górach 3 i 10 kwietnia. Wszystkich zainteresowanych pomocą przy rozliczeniu zeznania podatkowego prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu pod nr tel. 32 768 86 11 lub osobiście w biurze poselskim. (21.03.2014)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu ogłasza konkurs na Palmę Wielkanocną, w którym udział mogą wziąć wszystkie osoby po 50 roku życia. Regulamin konkursu(21.03.2014)


Informujemy, iż na przełomie marca i kwietnia zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych miejscowości można zobaczyć tutaj(19.03.2014)


Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn informuję, że w dniach od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2014 roku przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.  Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Badanie przeprowadzone będzie w formie anonimowej ankiety, dostępnej w dniach przeprowadzonego badania w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na stronie www.krupskimlyn.eu oraz www.bip.krupskimlyn.pl. Ankiety pobrane w formie papierowej prosimy wrzucać do udostępnionych w Urzędzie Gminy urn natomiast ankiety pobrane poprzez stronę internetową prosimy przesłać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem w tytule „ankieta”. (17.03.2014)


UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu informuje, że w związku z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Tarnogórskiej w Potępie w dniu 05.03.2014 r. tj. środa, w godz. od 09.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Potępa. Za utrudnienia przepraszamy. (4.03.2014)


Informujemy zainteresowanych, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wyłożony zostanie do wglądu projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Krupski Młyn i Potępa. Szczegóły tutaj. (28.02.2014)


Wójt Gminy Krupski Młyn stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 tj.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn”. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mogą zapoznać się z projektem w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy Krasickiego 9 w Krupskim Młynie, pokój 28. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu należy składać w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: tj. w terminie do dnia 20 marca 2014 roku, w formie pisemnej do Urzędu Gminy, 42-693 Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). (26.02.2014)


Miesiąc temu informowaliśmy mieszkańców, że nieznani sprawcy wyrwali  kilka świeżo nasadzonych wokół stawu w Krupskim Młynie krzewów.  Kilka dni temu  doszło do kolejnych dwóch aktów wandalizmu: na terenie ogródków działkowych w Ziętku uszkodzone zostały dwa betonowe przęsła wiaty śmietnikowej, natomiast w budynku socjalnym na basenie w Krupskim Młynie doszło do poważnej kradzieży i dewastacji mienia – sprawcy włamali się do budynku (uszkadzając cztery skrzydła drzwiowe), wyrwali z mocowań i ukradli kable elektryczne oraz miskę klozetową (zdjęcia TU).Szkody i zniszczenia w budynku socjalnym są warte więcej od skradzionych tam elementów wyposażenia. Prosimy osoby, którym na sercu leży jakość otoczenia i którzy odczuwają współodpowiedzialność za gminne (czyli nasze) mienie, posiadające informacje o sprawcach czy okolicznościach powyższych kradzieży i zniszczeń o kontakt z odpowiednimi służbami (Policją lub Urzędem Gminy). Ponawiamy także prośbę o zwracanie uwagi na stan, wygląd i traktowanie wybudowanych z naszych wspólnych, gminnych środków obiektów, budynków i urządzeń. (25.02.2014)


We wtorek dnia 04.02.2014 r. pod budynek Zespołu Szkół w Krupskim Młynie „podjechał” długo oczekiwany kolorowy Deutsch Wagen wyposażony w pomoce dydaktyczne, materiały pomocnicze oraz drobne upominki dla uczniów.O wszystkich szczegółach wizyty można przeczytać tutaj. Galeria zdjęcia(21.02.2014)Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach jako Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zachęca wszystkie kobiety  do badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Listę adresów i telefonów do świadczeniodawców z woj. śląskiego, którzy wykonują bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia można znaleźć tutaj(19.02.2014)

8 lutego na hali sportowej w Krupskim Młynie rozegrano finały turnieju piłki siatkowej Marianek diecezji Gliwickiej. W turnieju wzięły udział drużyny ze Starych Gliwic,  Zabrza Helenki, Gliwic Sikornika oraz Krupskiego Młyna. Turniej stał na wysokim poziomie a licznie zgromadzona publiczność mogła się cieszyć miłą dla oka grą. Ostatecznie puchar za zwycięstwo trafił do Marianek z Krupskiego Młyna, za co gratulujemy. Galeria zdjęć(11.02.2014)


Zakład Usług Komunalnych w Tworogu informuje, że w związku z wymianą sieci wodociągowej przy ul.Tarnogórskiej w Potępie w dniu 11.02.2014 roku tj. wtorek w godzinach od 9.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Potępa z wyłączeniem ulic Sportowej, Mokrej oraz Nowej gdzie przerwy będą jedynie okresowe. Za utrudnienia przepraszamy. (10.02.2014)


Śląskie Centrum Szkoleniowe GARR S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenia w Lublińcu, które odbywać się będą w Starostwie Powiatowym ul. Paderewskiego 7. Tematami szkoleń będą: język perswazji w sprzedaży oraz przedsiębiorca w roli podatnika VAT czyli zmiany podatku VAT na 2014 rok. (4.02.2014)


Informujemy, że po konsultacjach z Nadleśnictwem Brynek zaakceptowany został przebieg trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. Wyznaczona trasa biegnie od parkingu leśnego w Potępie, usytuowanego przy drodze do Żyłki do transformatora w Żyłce, następnie, po skręcie w prawo drogą do pierwszego skrzyżowania dróg leśnych i tam, ponownie po skręcie w prawo, z powrotem do parkingu leśnego. Długość trasy wynosi około 2,5 km. Trasa w najbliższym czasie zostanie oznakowana i opisana tablicą informacyjną na jej początku. Zasady korzystania z trasy opisuje regulamin, którego treść znaleźć można tu. Przebieg trasy z kolei można znaleźć tutaj. Informujemy ponadto, że poza wyznaczoną trasą narciarstwo biegowe, jazdę na rowerze, bieganie czy spacery uprawiać można we wszystkich lasach bez konieczności znakowania tras. Korzystanie z lasów winno oczywiście odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących na terenach leśnych wchodzących w skład Lasów Państwowych. W przepisach tych uregulowany jest sposób poruszania się i korzystania z dobrodziejstw przyrody. Więcej wiadomości TU. (22.01.2014)


W styczniu 2014 roku, w 20 polskich miastach startuje kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny. W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za granicę). Nie zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na groźne choroby oraz niesie za sobą możliwość wystąpienia skutków ubocznych ciężkich chorób zakaźnych. Więcej informacji na temat szczepień, znajdą Państwo tutaj (22.01.2014)


W związku z licznymi przypadkami zatrucia się czadem jak i niewystarczającą dbałością o systemy grzewcze Urząd Gminy Krupski Młyn przypomina o ostrożności  związanej z tymi zagrożeniami. Kampanię informacyjną pn "Nie dla czadu" prowadzi Komenda Główna Straży Pożarnej. (21.01.2014)


W dniach 20 oraz  21.01.2014 roku z racji na panujące warunki atmosferyczne Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed możliwością  wystąpienia opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Prosimy o ostrożność. (20.01.2014)


W sobotę 11 stycznia 2014 roku w Potępskim Domu Kultury odbył się koncert Radzionkowskiego Big Bandu. Była to styczniowa propozycja  w ramach cyklu "Marcinowe prezentacje" organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.  Jania Band to zespół muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych. Założycielem bandu i liderem jest Klaudiusz Jania. Członkowie zespołu są absolwentami szkół muzycznych II stopnia oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska Jania, które nosi większość członków zespołu, a którzy są wspomagani przez wybitnych i znanych w swoim środowisku muzyków. Wielokrotnie grupa występuje jednak w poszerzonym składzie co miało miejsce właśnie w Potępie. Repertuar Jania Band to utwory klasyczne, sakralne i rozrywkowe.  Z racji okresu świąteczno-noworocznego Band zaprezentował się w klimacie muzyki świąteczno-karnawałowej. Galeria (20.01.2014)


Z przykrością informujemy mieszkańców, że w ubiegłym tygodniu nieznani sprawcy wyrwali  kilka świeżo nasadzonych wokół stawu w Krupskim Młynie krzewów.  W tak prosty i, mówiąc wprost, głupi sposób niweczy się starania wszystkich tych, którym na sercu leży jakość naszego otoczenia. Szkoda finansowa nie jest może bardzo duża, jednak sam fakt niszczenia naszego wspólnego dobra – bo tym właśnie są zrealizowane z budżetu gminnego inwestycje, budzi złość i zniechęcenie. Czy zamiast wyrywać krzewy i drzewka, deptać ławki, łamać siedziska czy śmiecić nie można podnieść, zadbać, zwrócić uwagę czy poinformować odpowiednie służby (Urząd Gminy, Policję) o przypadkach wandalizmu? Pamiętajmy, że nie jest to donosicielstwo ale wyraz odpowiedzialności, dojrzałości i świadomości społecznej. (14.01.2014)


Zdjęcia z kończących się prac na kładce pieszo-rowerowej można oglądać tutaj.(13.01.2014)


Podczas tegorocznych ferii zimowych GOKSiR w Krupskim Młynie organizuje półkolonie zimowe dla dzieci z naszej gminy w terminie 27 - 31 stycznia 2014r. W programie m.in. gry i zabawy ruchowe na śniegu (jeśli będzie) oraz na hali sportowej, wyjazd na lodowisko, wyjazd do kina, warsztaty plastyczne, codzienny ciepły posiłek. Koszt uczestnictwa: 150 zł/os.  Zapisów dokonywać należy osobiście w siedzibie GOKSiR-u przy ul. Zawadzkiego 3 lub telefonicznie pod nr 32 284-84-50. (13.01.2014)


Dnia 26.01.1014r. (niedziela) Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji  serdecznie zaprasza wszystkie drużyny grające w piłkę nożną na jednodniowy Turniej Halowy Piłki Nożnej, który odbędzie się na hali sportowej w Krupskim Młynie. (13.01.2014)


Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (zwany dalej „Związkiem”) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy. Do informacji zostały podane wymagania dotyczące stanowiska oraz regulamin konkursu(23.12.2013)


KURSOWANIE AUTOBUSÓW

W załączeniu przekazujemy mieszkańcom informację MZKP w Tarnowskich Górach o kursowaniu komunikacji autobusowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  HARMONOGRAM oraz INFORMACJA O OGRANICZENIACH(18.12.2013)


Centrum Szkolenia Kadr w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 2 zatrudni: stolarzy, hydraulików oraz elektryków. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 516 078 687. (17.12.2013)


4 grudnia w Ziętku mieszkańcy Osiedla uroczyście obchodzili uroczystość poświęcenia Szopki Bożonarodzeniowej. Z tej okazji szopkę wzniesiono po raz kolejny a dzieci przygotowały inscenizację narodzin Chrystusa. Zdjęcia tutaj(17.12.2013)


Informujemy, że dzień  24 grudnia 2013 r.(wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. (17.12.2013)


Urząd Gminy Krupski Młyn informuje, iż w związku z wyłączeniem dostawy energii elektrycznej z uwagi na budowę transformatora przy ul. Głównej w dniu 18.12.2013 r. tj. środa w godz. od 12.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie miejscowości Krupski Młyn. Za utrudnienia przepraszamy. (13.12.2013)


W dniu 18.12.2013 roku w godzinach 8:00-15:00 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych przy ulicach: Norwida, Zawadzkiego, Powstańców Śl, Sienkiewicza, Dąbrowskiego 1,3,5, Słowackiego 2,4,6 (przedszkole), sklepy na początku ul. Tarnogórskiej po prawej stronie w kierunku Ziętka. Przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi, także w godzinach 12:00-15:00 dla ulic: Mickiewicza, Świerczewskiego, Buczka 4,6,8, 1-go Maja, K.Miarki oraz Główej 1-9, 2-28. Przyczyną planowanej przerwy jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej. (13.12.2013)


Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerza Górnego Śląska” serdecznie zaprasza do zgłaszania się rękodzielników – lokalnych twórców za pomocą karty zgłoszeń do współpracy z Fundacją. Zgłoszenia pomagają wypromować lokalnych artystów, którzy tworzą cuda z bibuły, filcu, drewna, słomy itp. Zapraszamy na targi i wydarzenia kulturalne, na których można aktywnie promować rękodzieła. Zgłaszać można się za pośrednictwem Karty Zgłoszeniowej oraz pod numerem telefonu: 34 343 05 62 lub 791 584 307(6.12.2013)


PRZERWY W DOSTARCZANIU ENERGII

W związku z wymianą transformatora w okolicy „Dworu Prawdzica”  (Kasyno) w dniu 6.12.2013 roku nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców zamieszkałych przy ulicach: Norwida, Zawadzkiego, Powstańców Śl. Sienkiewicza, Dąbrowskiego 1, 3, 5, Słowackiego 2, 4, 6 (przedszkole), sklepy na początku ul. Tarnogórskiej po prawej stronie w kierunku Ziętka w godzinach od 8.30 do 14.30. Będą to przerwy cykliczne uzgadniane z jednostkami organizacyjnymi (przedszkole, szkoła). (5.12.2013)


UWAGA SILNY WIATR!

W dniach 5-7.12.2013 r.. przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr południowo-zachodni, w nocy z czwartku na piątek skręcający na zachodni. Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w drugiej połowie nocy z czwartku na piątek oraz w piątek. Wiatrowi okresami towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei śnieżnych. (5.12.2013)

 


Firma EVACO Sp. z o. o. działająca od ponad 22 lat w branży gastronomicznej przygotowała cykl szkoleń gastronomicznych w ramach projektu „Trening Smaków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do kucharzy oddelegowanych na szkolenia przez pracodawcę z mikro przedsiębiorstw z województwa śląskiego, prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.  Program szkoleń obejmujący 88 godzin szkoleniowych prowadzonych przez znakomitych trenerów zapewnia zapoznanie się z nowymi trendami sztuki kulinarnej oraz z nowoczesnym sprzętem gastronomicznym. W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy edycje szkoleń: styczeń – czerwiec 2014, czerwiec – listopad 2014 oraz wrzesień 2014 – luty 2015. Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : www.treningsmakow-slask.pl (7.11.2013)

 


Drodzy mieszkańcy,
z Nowym Rokiem życzymy Wam realizacji marzeń, wyrozumiałości, spokoju
oraz miłości, radości, nadziei i optymizmu na każdy dzień
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Krupski Młyn

GOKSiR zapraszamy wszystkich chętnych w dniu 9 listopada 2013 r. (sobota) na halę sportową w Krupskim Młynie do udziału w Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Dnia Niepodległości.  (5.11.2013)

Zapraszamy wszystkich na "Spotkanie ze św. Marcinem", jak co roku 11 listopada o godz. 15.30 w Potępie przy kapliczce św. Marcina (ul. Polna, w kierunku Żyłki). (5.11.2013)


UWAGA

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych, na drodze dojazdowej na cmentarz w Krupskim Młynie wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu (ruch jednokierunkowy). Prosimy o stosowanie się do nowego oznakowania. (25.10.2013)


Krzyżówki i dwa młode łabędzie to lokatorzy odmienionego stawu w Krupskim Młynie. Zapraszamy do galerii zdjęć. (25.10.2013)


11 października w Zespole Szkół w Krupskim Młynie gościła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Spotkanie z gimnazjalistami zostało zorganizowane przez Zespół Szkół oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Rozmowie o funduszach europejskich i nowoczesnym ich wykorzystaniu, pracy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, szansach na powstanie polskiej marki o statusie marki globalnej przysłuchiwali się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół oraz pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem Gminy na czele. Wizyta zakończyła się serdecznymi podziękowaniami oraz krótkim spacerem, podczas którego Pani Minister przyjrzała się nowej hali sportowej. Spełniła tym obietnicę daną w związku z zaproszeniem jej na otwarcie hali w kwietniu br., na którym, z przyczyn służbowych, nie mogła się pojawić. Zdjęcia z wizyty tutaj (22.10.2013)


Informujemy, że w związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2013r. komunikacja autobusowa funkcjonować będzie w następujący sposób: 1 listopada 2013r. (Dzień Wszystkich Świętych – piątek) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych (do obsługi linii nr 129 skierowane zostaną w tym dniu autobusy przegubowe), 2 listopada 2013r. (Dzień Zaduszny – sobota) wg rozkładów obowiązujących w soboty, 11 listopada 2013r. (Święto Niepodległości – poniedziałek) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.  (17.10.2013)

Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. ogłasza rekrutację do wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu nr POKL.07.02.02-24-007/12  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego”. Nabór wniosków będzie trwał od 30 października do 19 listopada 2013 roku. W ramach wsparcia oferowane będą m.in. bezpłatne szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe, w tym: dotacje do 120 tys. zł na założenie spółdzielni socjalnej (do 20 tys. na osobę) oraz wsparcie pomostowe - do 1600 zł miesięcznie na osobę (nawet przez 12 miesięcy działalności spółdzielni). Wszelkie informacje oraz warunki uczestnictwa w projekcie można przeczytać tutaj (15.10.2013)


Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” serdecznie zaprasza do udziału w VI Spichlerzowym Przeglądzie Gwary Śląskiej „GODOMY PO NASZYMU”. Tematem przewodnim konkursu 2013 są „Moje Feryje”. (10.10.2013)


Urząd Gminy w Krupskim Młynie przypomina o konieczności podawania stanu licznika wody z ogródków działkowych w celu rozliczenia za wodę za okres 2012 - 2013. Stan licznika należy podać do dnia 11.10.2013 r. tj. piątek. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Krupski Młyn lub telefonicznie pod numerami telefonu: 285 – 70 – 16 oraz 504 –256 –702 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 – 15:00. W przypadku braku informacji ze strony dzierżawcy w w/w terminie, o stanie licznika wody, zostanie on rozliczony na podstawie odczytu wodomierza zainstalowanego dla zespołu działek, proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej działki. (9.10.2013)

W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach informujemy o konkursie pn. „Zadbajmy o wodę na wsi”. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: najlepsza fotografia na temat „Moja wieś nad wodą”, najlepsza strona internetowa dotycząca spółek wodnych lub związku spółek wodnych, najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca mająca na celu utrzymanie w zakresie melioracji wodnej szczegółowej na terenie województwa śląskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj lub na stronie Województwa Śląskiego w zakładce: Szczególnie polecamy oraz w Wydziale Terenów Wiejskich pod numerem tel. (32) 7740547 i 7740502. (7.10.2013)


Wójt wraz z Radą Gminy Krupski Młyn oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają na widowisko regionalne w wykonaniu słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia - Uniwersytet III Wieku pt. "WYSZKUBKI czyli, jak downi na Ślonsku się żyło" z cyklu „Marcinowe Prezentacje”, które odbędzie się dnia 9.10.2013r.o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Potępie. (2.10.2013)


STZ "TENISKRUPA" zaprasza do udziału w Otwartym Turnieju Tenisa Ziemnego, który odbędzie się w dniach 28 - 29 września 2013r. na terenie kortów tenisowych. Rozpoczęcie zostało zaplanowane na 28 września o godz. 09.00, natomiast wpisowe wynosi 50,00 zł (płatne na miejscu przed turniejem). Zapisy do 27 września u Mariusza Gołębiowskiego (tel. 781 202 230). (26.09.2013)


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie oraz Henry van de Velde Grundschule in Hagen (Marzena Wosch – koordynator projektu) ogłaszają polsko – niemiecki konkurs plastyczny pt. „Święto św. Marcina w Potępie i w Hagen”. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych gminy Krupski Młyn i szkoły podstawowej w Hagen. Prace o wymiarach A4, wykonane dowolną techniką, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły) należy składać do 25 października 2013r. w siedzibie GOKSiR-u w Krupskim Młynie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi podczas obchodów „Święta św. Marcina” w Potępie 11 listopada 2013r. Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie GOKSiR-u w Krupskim Młynie (32 284-84-50). (26.09.2013)


Gmina Krupski Młyn informuje, iż we wtorek tj. 17.09.2013 r. w Potępie w okolicy ul. Sportowej znaleziono młodego psa kremowej maści, prawdopodobnie rasy Golden Retriever. Właściciela lub osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt pod numer tel. 693 577 693.(19.09.2013)


Z końcem sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową kładki pieszo-rowerowej nad Małą Panwią w Krupskim Młynie. Kładka przeprowadzi ruch pieszy i rowerowy przez Małą Panew w sąsiedztwie istniejącego łukowego mostu drogowego. Osie podłużne kładki i mostu będą równoległe i oddalone od siebie o 10 m. Dwukierunkowa ścieżka rowerowa będzie miała szerokość całkowitą 2,40 m. Ze względu na symetrię konstrukcji szerokość ciągu dla pieszych będzie wynosiła także 2,40 m. Czas realizacji zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu wynosi 5 miesięcy. Zdjęcia z budowy TUTAJ.(Aktualizacja galerii 3.10.2013r.) (12.09.2013)


31 sierpnia w otoczeniu parkowym Pałacu w Brynku odbyła się uroczysta Gala Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach pod honorowym patronatem Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W czasie Gali podsumowano XIII Konkurs o statuetkę Kruszca Biznesu oraz wręczono odznaczenia wojewódzkie, Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej, złote i srebrne odznaki Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach i statuetki "Śrybny Gwarek" oraz "Spiżowy Jorg". Wręczona została także ufundowana i przyznawana przez Gminę Krupski Młyn statuetka "Dąb biznesu". W tym roku otrzymał ją Bank Spółdzielczy w Tworogu. Wójt Gminy Jan Murowski wręczył statuetkę Pani Prezes Banku, Kazimierze Huniak, podkreślając przy tym, że Gmina Krupski Młyn współpracując z Bankiem Spółdzielczym od momentu swojego powstania może liczyć na wsparcie Banku nie tylko na niwie biznesowej ale także jako sponsor wydarzeń gminnych i współpracownik gminnych stowarzyszeń i ochotniczych straży pożarnych. Przypominamy przy tym, że w czasie ubiegłorocznej gali statuetkę "Dąb biznesu" otrzymały zakłady Nitroerg S.A. Galeria zdjęć.(12.09.2013)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałem filmowym (KLIK) z IX finału Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, wyemitowanym w 2 programie TVP. W festiwalu tym, którego organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, z sukcesem udział wzięła mieszkanka naszej gminy, Aleksandra Orłowska. Występ Aleksandry rozpoczyna się w 20 minucie i 8 sekundzie materiału. Informacje o festiwalu znaleźć można TU(12.09.2013)


31 sierpnia na stadionie sportowym w Połomii odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Krupski Młyn i Gminy Tworóg (GALERIA). W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 17 drużyn w tym 5 kobiecych. Naszą gminę reprezentowała liczna grupa strażaków z OSP w Potępie, która wystawiła do rywalizacji aż 5 zespołów w różnych kategoriach wiekowych. Zawody dla wszystkich drużyn składały się z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego, które strażacy wykonywali pod czujnym okiem komisji sędziowskiej. Zmagania o tytuł najlepszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dostarczyły zarówno zawodnikom, jaki i licznie zgromadzonej publiczności wiele emocji. Najlepsi, jak to podczas zawodów bywa, otrzymali puchary, medale i pamiątkowe dyplomy. Wyniki zawodów można zobaczyć tutaj(6.09.2013)


Mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, którzy ukończyli 60 lat, będą mieli okazję za darmo przebadać się pod kątem chorób nerek. Od dzisiaj w ramach kampanii NEFROTEST Centrum Dializ Fresenius w Tarnowskich Górach rozdystrybuowało 2000 bezpłatnych skierowań dla pacjentów na badania krwi i moczu pod kątem chorób nerek. Zainteresowani pacjenci mogą szukać skierowań u lekarzy rodzinnych na terenie powiatu, w aptekach, parafiach, a także redakcjach mediów i urzędach patronujących akcji. Kupony są ważne do 15 października br. Wszystkie szczegóły w załczniku(5.09.2013)


Informujemy, że w czasie obchodów „Gwarków Śląskich 2013 r.” tj w dniach 6,7,8.09.2013 r. obowiązywać będą planowe rozkłady jazdy przy czym do obsługi najbardziej obciążonych kierunków będą wyznaczone dodatkowe autobusy, kursujące zgodnie z dyspozycjami dyżurnego ruchu. Zmienioną organizację ruchu dla poszczególnych linii autobusowych w czasie przemarszu pochodu przedstawiamy w załączniku(28.08.2013)

W dniach 11-13.09.2013 r. od godz. 17:00 do godz.19:00 w Domu Kultury w Potępie pobierane będą opłaty z tytułu III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa. (27.08.2013)


Rada Sołecka i Wójt Gminy Krupski Młyn zapraszają mieszkańców miejscowości Potępa na  zebranie wiejskie, które odbędzie się 4 września 2013 roku (środa) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potępie (Tematy zebrania). (27.08.2013)


Informujemy zainteresowanych, ze KOŁO TPL "Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem zaprasza na bieg na dystansie 10 km oraz 5 km w ramach I Crossu Doliny Małej Panwi "W pogoni za bobrem". Start 29 września 2013 roku o godzinie 14:00. Szczegóły TU. (27.08.2013)


Urząd Gminy Krupski Młyn informuje, iż w związku z remontem kładki dla pieszych przy moście kolejowym w dniach od 26.08. do 09.09.2013 r. w/w obiekt będzie nieczynny. Najbliższe przejście znajduje się na moście przy ul. Zawadzkiego 7 (most wiszący). Za utrudnienia przepraszamy. (21.08.2013)


Dnia 17.08.2013 r. w Domu Kultury w Potępie odbędzie się zabawa taneczna. Wszystkich chętnych zapraszamy już od godziny 20:00 do wspólnej zabawy przy muzyce. Na miejscu będzie można zakupić napoje oraz przekąski.  Wstęp jest wolny. Plakat można zobaczyć tutaj(14.08.2013)


Na stronie internetowej GOKSiR Krupski Młyn opublikowany został Regulamin korzystania z hali sportowej. Wynajem hali możliwy będzie w godzinach od 15.30 do 22.00 w tygodniu oraz od 8.00 do 22.00 w weekendy. (1.08.2013)


W dniu dzisiejszym, 1.08.2013 r., z powodu wymiany wody, basen kąpielowy w Krupskim Młynie będzie nieczynny. Za utrudnienia najmocniej przepraszamy i zapraszamy w piątek już od godziny 11.00. (1.08.2013)


UWAGA RODZICE!!!

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z informacją dotyczącą DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW - WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 (30.07.2013)


GOKSiR Krupski Młyn zaprasza wszystkie chętne dzieci na zajęcia Szkółki Pływackiej na basen kąpielowy. Zajęcia odbywać będą się w dniach od 5 do 9 sierpnia w godzinach od 10.00 do 12.00. Prowadzącym będzie wykwalifikowany instruktor. Po zajęciach przewidziane jest słodkie uzupełnienie kalorii. Koszt to 30 zł (mieszkaniec gminy Krupski Młyn) oraz 40 zł (osoba spoza gminy Krupski Młyn). Zapisy pod numerem telefonu 32 284 84 50 (GOKSiR), 535 174 423 (Marta Brylińska). (26.07.2013)

Informujemy, że 27 lipca odbędzie się otwarty turniej siatkówki plażowej na basenie kąpielowym w Krupskim Młynie. Zapisy odbywać będą się do godziny 10.00 w dniu turnieju lub wcześniej, w kasie biletowej basenu lub pod numerem telefonu 781 202 230. (24.07.2013)


Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zaprasza do udziału w konkursie pt. „Powiat tarnogórski w obiektywie”. Cel konkursu to prezentacja atrakcji turystycznych i propagowanie walorów przyrodniczych powiatu tarnogórskiego. Przedmiotem zdjęć winny być zabytki i walory turystyczne powiatu. Prace nadsyłać można do 31 października 2013 r. Za zajęcie I miejsca przewidziano nagrodę w wysokości 1000 zł,  za II miejsce – 600 zł a za III miejsce – 300 zł. Formularz zgłoszenia do konkursu oraz regulamin pobrać można w Wydziale Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pokój nr 102 lub na stronie internetowej www.tarnogorski.pl. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu 32 381 87 50 do 53. (23.07.2013)


Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt. "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu". Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz "dobrych praktyk" służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.  (16.07.2013)


Gmina Krupski Młyn informuje, że od lipca br. odpady komunalne odbiera firma REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1, 42-600 Tarnowskie Góry , tel. 32 285 46 18. Wyliczoną w deklaracji miesięczną opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy regulować w cyklach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013r. bez wezwania. Wpłat można dokonywać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w BS TWORÓG Nr 27 8466 0002 0000 2264 2000 0001, poprzez książeczkę opłat za odbiór odpadów komunalnych a także internetowo lub za pośrednictwem innych druków umożliwiających dokonanie wpłaty. Niezbędne informacje związane z odbiorem odpadów komunalnych można uzyskać osobiście w siedzibie Gminy Krupski Młyn lub pod numerem telefonu 32 285 70 16 wew. 46. (11.07.2013)


Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat z całej Polski. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Wszelkie informacje można znaleźć na plakatach lub na stronie internetowej www.cil.org.pl(11.07.2013)


Na prośbę Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach udostępniamy zainteresowanym broszurę z informacjami dotyczącymi udzielanych na terenie powiatu tarnogórskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego (klik). (11.07.2013)


Przypominamy, że od 1 lipca w Krupskim Młynie otwarty jest basen kąpielowy przy ul. Głównej. W dni powszednie oraz soboty i niedziele zapraszamy chętnych w godzinach od 11.00 do 19.00. Wstęp na basen jest płatny i wynosi 2,5 zł za bilet ulgowy oraz 5 zł za bilet normalny. (10.07.2013)


W piątek, 28 czerwca zakończył się kolejny rok szkolny. Z tej okazji Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Krupskim Młynie skierowało do rodziców uczniów list (tu do przeczytania). Wszystkim uczniom i nauczycielom z okazji wakacji życzymy odpoczynku i skutecznego nabrani sił przed kolejnym rokiem nauki i nauczania. (29.06.2013)


Tradycyjnie, tuż przed zakończeniem roku szkolnego wyróżnienia, nagrody i gratulacje za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie trzecich klas Gimnazjum w Krupskim Młynie. Nagrody uczniom i nauczycielom wręczył Wójt Gminy Jan Murowski. Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć tutaj(27.06.2013)


20.06.2013 roku o godzinie 4.45 z parkingu przy kościele św. Józefa w Krupskim Młynie wyruszyła rowerowa pielgrzymka do Wilna przed obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. W wyprawie bierze udział trzech mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do śledzenia codziennej relacji z trasy. Więcej o poczynaniach Panów Jacka, Piotra i Bogdana można przeczytać na stronie Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Krupskim Młynie.(24.06.2013)


Informujemy rodziców, ze w czasie wakacji Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji organizuje półkolonie oraz letnią akademię Taekwondo. Zapraszamy. (20.06.2013)

W związku z systematycznym obniżaniem stanu wód w rzece Mała Panew oraz korzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii, uwzględniając obserwowaną stabilizację sytuacji powodziowej odwołuje się stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązujący dotychczas na terenie Gminy Krupski Młyn. Zarządzenie można zobaczyć tutaj(17.06.2013)


Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-V szkoły podstawowej na rajd rowerowy do Kokotka, który rozpocznie się 16 czerwca o godzinie 13.00. Szczegóły na plakacie (TU). (13.06.2013)


Informujemy mieszkańców, że wczoraj teren rekreacyjny w Żyłce oraz teren Oczka zostały podtopione. Stan Małej Panwi podnosił się od godzin porannych, jednak sytuacja meteorologiczna (sprzyjająca pogoda) oraz informacje z Kalet nie wskazywały na wystąpienie dużego zagrożenia. Stan Małej Panwi monitorować można poprzez informacje na stronie Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej w Warszawie (LINK). Wodowskaz w Krupskim Młynie, z którego podawane są informacje jest pierwszym czujnikiem na rzece od jej źródeł i pokazuje zmiany stanu rzeki tylko w Krupskim Młynie. W ocenie sytuacji ewentualnego zagrożenia, z uwagi na brak skoordynowanych działań (z jednostkami powiatu czy administratorami urządzeń wodnych) i dostępu do obiektywnych danych (na przykład z czujników) możemy liczyć więc jedynie na informacje z Kalet. Wzrost obserwowanego stanu rzeki skutkowały po południu dnia wczorajszego organizacją akcji przeciwpowodziowej w Krupskim Młynie i Potępie. Dwa zastępy OSP z Potępy, jeden zastęp z Krupskiego Młyna, jeden z Kotów i jeden z Tworoga układały worki z piaskiem na końcu ulicy Piecucha w Potępie, przy Banku Spółdzielczym, firmie Biotimex oraz na Oczku w Krupskim Młynie. Dzięki temu zabezpieczono posesje prywatne w Potępie przed zalaniem a teren boisk na Oczku udało się ogrodzić od rwącego strumienia rzeki. Przepompownia ścieków na Oczku została zabezpieczona (zdemontowano szafę sterującą i uszczelniono pokrywę zbiornika). Woda, która stoi na boiskach i kortach tenisowych jest wodą, która przesączyła się przez uwałowania z worków z piaskiem i nie naniosła na obiekty zanieczyszczeń. Pozostały teren Oczka zalany jest wodą, która wystąpiła z koryta Małej Panwi. Przez cały czas monitorowano sytuację na terenie całej gminy, w tym na ul. Głównej i Świerczewskiego. Szkody, które wyrządziła rzeka nie wydają się duże, dlatego mamy nadzieję, że w przeciągu dwóch dni rozpoczną się porządki. Z kolei teren rekreacyjny w Żyłce w pierwszym etapie zalany został wodą pochodzącą z leśnych cieków wodnych a dopiero później z wezbranej Małej Panwi. Zdjęcia z zalanych terenów TUTAJ.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowani byli w akcję przeciwpowodziową, w szczególności OSP w Potępie, Krupskim Młynie, Kotach i Tworogu oraz członkom sekcji tenisa ziemnego, którzy zabezpieczyli wyposażenie kortów.

Informujemy także, ze korzystanie z kortów, boisk i placu zabaw jest z powyższych powodów niemożliwe. (13.06.2013)


W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze ciągłym oraz burzowym, a także zwiększonym odpływem ze zbiorników, w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy oraz Soły, a także na innych mniejszych ciekach na terenie województwa jak również w zlewniach zurbanizowanych, spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich - lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. W naszej gminie utrzymuje się stan pogotowia przeciwpowodziowego. Urząd Gmina prowadzi ciągły monitoring sytuacji i zagrożeń. (11.06.2013)


Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów na okres wakacyjny od 1.07.2013r. do 31.08.2013r. W tych dniach będzie obowiązywać rozkład jazdy jak w dni robocze bez nauki szkolnej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj(11.06.2013)


NITROERG S.A. informuje,że ze względu na wysoki stan wód w rzece Małej Panwii i związane z tym zagrożenia, planowany na 8 czerwca br. Dzień Chemika zostanie przeniesiony. Nowa data imprezy zostanie podana w późniejszym terminie. (6.06.2013)

24 maja br. w Pałacu Prezydenckim w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbyła się uroczystość publikacji wydanej pierwszy raz w Polsce Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP. Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków. Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.(Pismo Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego). (6.06.2013)


UWAGA !!!

W związku ze wzrostem powyżej stanu ostrzegawczego stanu wód w rzece Małej Panwii oraz prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie opadów i hydrologii informujemy mieszkańców, że Urząd Gminy prowadzi ciągły monitoring sytuacji i zagrożeń. Szczegółowe informacje oraz ewentualne zgłoszenia związane z w/w sytuacją prosimy przekazywać pod numerami telefonów 519 154 319 (Piotr Gwóźdź), 603 113 797 (Sebastian Hadryś) lub numerami Urzędu Gminy - 32 285 70 1632 285 70 77.

Sporządzone zostało zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. (4.06.2013)


Dnia 14 czerwca 2013 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry organizują V Dzień Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim. Wzorem lat ubiegłych w ramach obchodów „Dnia Samorządu” odbędą się m.in. warsztaty wymiany doświadczeń samorządowych, których celem będzie dyskusja nad praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi konkretnych problemów w zakresie zarządzania urzędem i zasobami ludzkimi, oświaty, zarządzania energią, a także relacji samorząd-media. Ponadto w ramach V Dnia Samorządu odbywać się będą imprezy towarzyszące podczas Śląskiego Festiwalu organizowanego przez miasto Tarnowskie Góry (Plan). W tym samym dniu odbędzie się, także XXXV sesja Zgromadzenia Ogólnego Związku. Obrady przewidziane są w godzinie 13.30 do 15.00 (Tarnogórskie Centrum Kultury, Sala koncertowa).(3.06.2013)


27 maja Wójt Gminy Jan Murowski uczestniczył w konferencji "Specjalne Strefy Ekonomiczne a rozwój miast", która odbyła się w Lublińcu z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, Wiceministra Gospodarki Tomasza Tomczykiewicza oraz starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin podregionu bytomskiego. W czasie konferencji uczestnicy podpisali Deklarację Biały Śląsk (TUTAJ), wyrażającą wolę rozwoju gospodarczego naszego regionu oraz przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (TUTAJ). (29.05.2013)


Informujemy, że mieszkanka naszej gminy, Aleksandra Orłowska została finalistką 9 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w kategorii dzieci. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oglądania retransmisji koncertów festiwalu w TVP2: półfinałów 8 czerwca 2013 r. o godz. 7.30, finału (kategoria do 16 lat) 15 czerwca 2013 r. o godz. 16.55, finału (kategoria powyżej 16 lat) 16 czerwca 2013 r. o godz. 15.20 a koncertu „Razem mimo wszystko” 22 czerwca 2013 r. o godz. 16.55. Organizatorami, partnerami i patronami festiwalu są Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko, Telewizja Polska SA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. (28.05.2013)


W niedzielę, 26 maja 2013 roku, GOKSiR Krupski Młyn, Parafia św. Józefa, AT Group S.A., 4 Profit i Urząd Gminy w Krupskim Młynie organizują kolejną imprezę w cyklu Polska biega. Podstawowe informacje znajdują się TUTAJ. Trasa przejazdu dzieci na rolkach, biegu dzieci i przejazdu dorosłych na rolkach do pobrania TU, trasa nordic walking TU a trasa biegu głównego TU. Informacja o utrudnieniach w ruch w związku z organizacją biegu  znajduje się TUTAJ. Zapraszamy! (21.05.2013)


11 maja o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele św. Józefa w Krupskim Młynie rozpoczął się II Zlot Motocyklowy. Aura organizatorom nie sprzyjała - od samego rana nieustannie padał deszcz i zniechęcał motocyklistów do przyjazdu. Po mszy św. motocykle, którymi przyjechali uczestnicy zlotu zostały poświęcone a następnie uczestniczyły w paradzie ulicami Krupskiego Młyna. Po paradzie odbyły się pokaz stuntu czyli występ kaskaderski na motocyklu w wykonaniu uczestnika programu "Mam talent", Łukasz Kornobisa oraz koncert zespołu ”Twoja Stara SoundSystem”, który również gościł w programie ”Mam talent”. Na zlocie można było ponadto nabyć obrazy wypalane z drewna, zobaczyć proces malowania maski samochodowej aerografem oraz uczestniczyć w symulacji wypadku z udziałem motocyklisty w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępie. Pomimo pogody, która nie była dla organizatorów łaskawa na zlot przybyło ok. 70 motocykli. Składamy podziękowania wszystkim organizatorom,współorganizatorom, sponsorom i patronom Zlotu. Wśród nich znaleźli się Moto Team Zielonej Gminy, Motomoda24.pl,R&M MotoCar w Brynku, Bank Spółdzielczy w Tworogu, Semper Power, Grupa Wieczorek, Aseco, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Benski Transport,  Restauracja Młyn w Krupskim Młynie, GS Tworóg, Ciastkarnia M.J. Klak w Potępie, Gazeta  Wyborcza, tygodnik Gwarek, Gość Niedzielny, TVS oraz TVP Katowice. Zdjęcia ze zlotu TUTAJ. (16.05.2013)


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, ze od godz. 11:00 dnia 10.06.2013 do godz. 24:00 dnia 10.06.2013 mogą wystąpić burze z lokalnymi opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Prosimy o ostrożność.

opublikowano 10.06.2013


30 kwietnia odbyła się uroczystość otwarcia nowej, pełnowymiarowej hali sportowej w Krupskim Młynie, który usytuowany jest przy Zespole Szkół. W uroczystości wzięli udział Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert, Poseł Tomasz Głogowski, Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, były Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Gustaw Jochlik, reprezentanci wykonawcy prac budowlanych, Zakładu Usług Komunalnych Prezes Katarzyna Głowacz, Jan Batoryna i  Sławomir Sośniak, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin, radni obecnej i poprzedniej Rady Gminy, przedstawiciele gminnych placówek oświatowych i kulturalnych oraz zaprzyjaźnionych firm i instytucji, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół w Krupskim Młynie oraz mieszkańcy i pracownicy Urzędu Gminy. Na ręce Wójta Gminy Jana Murowskiego gratulacje przesłali nieobecni na otwarciu Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska (TUTAJ) oraz Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk (TUTAJ). Po okolicznościowych przemowach - Wójta Gminy (TUTAJ) i zaproszonych gości orazi przecięciu wstęgi, której dokonali Starosta Lucyna Ekkert, Poseł Tomasz Głogowski, były Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz i Wójt Gminy Jan Murowski halę poświęcił Ksiądz Prałat Stefan Jezusek. Uroczystość otwarcia urozmaiciły występy dzieci z Przedszkola i Zespołu Szkół w Krupskim Młynie, które zaprezentowały swoje umiejętności w czasie pokazów taekwondo (pod kierunkiem p. Marty Brylińskiej) oraz ćwiczeń gimnastycznych i występów tanecznych. Otwarcie hali zakończył mecz piłkarski przedstawicieli wykonawcy prac, ZBK w Tarnowskich Górach z drużyną Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Zdjęcia TUTAJ.

opublikowano 7.05.2013


30 kwietnia otwarty został nowy dworzec autobusowy MZKP w Tarnowskich Górach. Symboliczną wstęgę w hali dworca przecięło 9 włodarzy gmin, które tworzą MZKP. Dzięki funduszom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej, Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji projektu, którego celem była budowa nowego budynku dworca, placu manewrowego i parkingu oraz przebudowa przyległych ulic i skrzyżowań. Dworzec wyposażony jest w pełni zadaszone perony, poczekalnię dla pasażerów, hol wejściowy, zespół trzech wielofunkcyjnych stanowisk informacyjno-kasowych oraz pomieszczenia socjalno-techniczne. Dodatkowym ułatwieniem dla podróżnych jest system dynamicznej informacji pasażerskiej. Tablice przystankowe LED wyświetlają informacje o planowanych przyjazdach i odjazdach najbliższych autobusów. Relacja fotograficzna i filmowa znajduje się na stronie Bobrowniki TV (KLIK), blogach P. Barbary Dziuk (KLIK), P. Tomasza Głogowskiego (KLIK), czy P. A. Czecha (KLIK).

opublikowano 7.05.2013


W zeszłym tygodniu obchodziliśmy kolejne Dni Krupskiego Młyna. TUTAJ znaleźć można fotografie z wydarzeń, które miały miejsce 4 maja na terenie Oczka. Podkreślić należy, że program Dni Krupskiego Młyna rozpoczęło uroczyste otwarcie hali sportowej w Krupskim Młynie (TUTAJ fotografie), które odbyło się we wtorek, 30 kwietnia o godzinie 10.30. W tym też dniu odbył się dzień otwarty oczyszczalni ścieków, "Dworu Prawdzica" ("Kasyno") i hal sportowej. Zainteresowanych zaprosiliśmy do zwiedzania obiektów w godzinach od 11.00 do 16.00.

opublikowano 24.04.2013, zmieniono 9.05.2013


Informujemy, że w dniach 1.05.2013r., 3.05.2013r., 19.05.2013r. Święto Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) i 30.05.2013r. (Boże Ciało) autobusy linii obsługiwanych na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry oraz KZK GOP Katowice kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta bez obsługi centrów handlowych, natomiast w dniach 2.05.2013r. i 31.05.2013r. według rozkładów obowiązujących na soboty (do obsługi linii nr 129 PKM Świerklaniec skieruje w tym dniu autobusy przegubowe).Odstępstwem od tej reguły będą linie nr 80, 135, 288, 735 i 738 , których autobusy w dniach 02.05.2013r. i 31.05.2013r. kursować będą wg rozkładów jazdy ważnych w dni robocze.

opublikowano 24.04.2013


„Rewolucja śmieciowa”w Gminie Krupski Młyn

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r., jednak aby mógł on prawidłowo funkcjonować pierwsza Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na obszarze Gminy Krupski Młyn powinna zostać złożona przez właściciela lub zarządcę nieruchomości w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 r. Właścicielem, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmach, jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Wszystkie szczegółowe informacje oraz wzór deklaracji można znaleźć na stronie BIP-u.

opublikowano 29.03.2013


Informacja na temat wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej w województwie śląskim w dniu 22 kwietnia br.

22 kwietnia br. w Częstochowie i północnej części województwa śląskiego oraz w rejonie części powiatu raciborskiego zostanie wyłączony sygnał analogowy telewizji naziemnej. Od tego momentu w naszej gminie będzie możliwy wyłącznie odbiór sygnału cyfrowego telewizji. Zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową niesie za sobą wiele korzyści. Zaletą takiego rozwiązania jest większa liczba dostępnych programów telewizyjnych, znacznie lepsza jakość obrazu i dźwięku. Jednak, by cieszyć się z odbioru naziemnej telewizji cyfrowej należy sprawdzić czy posiadamy odpowiedni telewizor, a jeśli nie – zaopatrzyć się w odpowiedni dekoder. Więcej informacji na ten temat można uzyskać łącząc się z bezpłatną infolinią: 800 007 788, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–20:00, oraz pod numerem infolinii uruchomionej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim: 32 20 77 163 czynna od 18.04.2013r. codziennie, całodobowo (opłata jak za połączenia lokalne).

opublikowano 10.04.2013


WYPOWIEDZ DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ NA ŚMIECI!

Urząd Gminy Krupski Młyn informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawnych z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przejmuje gmina. Wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów jest konieczne aby uniknąć sytuacji, w której właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą ponosić podwójną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zarówno na rzecz gminy jak i na rzecz starej firmy wywozowej). Przy rozwiązywaniu dotychczasowych umów trzeba pamiętać o okresie wypowiedzenia, a także o tym, że umowę należy wypowiedzieć na piśmie. Warto więc sprawdzić jakie są warunki wypowiedzenia posiadanych przez Państwa umów na wywóz śmieci i podjąć działanie z wyprzedzeniem, tak by wszystkie zobowiązania wynikające z dotychczasowych umów zakończyły się do 30 czerwca 2013 r. Gmina Krupski Młyn nie obejmuje nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych, co oznacza, że firmy, instytucje itp. pozostają na dotychczasowych zasadach (obowiązuje aktualna umowa z firmą wywozową).

opublikowano 21.03.2013


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż miesiącu kwietniu 2013 r., w każdą środę, tj. 3 IV, 10 IV, 17 IV, 24 IV,  w godzinach 15.00 – 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potępie zostanie uruchomiony punkt informacyjny, w którym możliwe będzie uzyskanie informacji i objaśnień dotyczących wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na obszarze Gminy Krupski Młyn, a także innych informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami.
Zainteresowane osoby zapraszamy!

opublikowano 21.03.2013


INFORMACJA

Realizując zarządzenie nr 0050/86/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn informuję, że w dniach od 2 kwietnia 2013 roku do 31 maja 2013 roku przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.
Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności Urzędu, wprowadzić procedury udoskonalające, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek Urzędu. Badanie przeprowadzone będzie w formie anonimowej ankiety, dostępnej w dniach przeprowadzonego badania w Urzędzie Gminy Krupski Młyn w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na stronie www.krupskimlyn.eu oraz www.bip.krupskimlyn.pl.
Ankiety pobrane w formie papierowej prosimy wrzucać do udostępnionych w Urzędzie Gminy urn. Ankiety pobrane poprzez stronę internetową prosimy przesłać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem w tytule „ankieta”.

opublikowano 19.03.2013


KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2013

W okresie od 4 marca do 11 kwietnia 2013 r., na terenie powiatu tarnogórskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska będzie przyjmować tradycyjnie w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00. Dla Gminy Krupski Młyn przewidziano kwalifikację w dniu 10 kwietnia 2013 r. W tym roku kwalifikacją objęci są obligatoryjnie mężczyźni urodzeni w 1994 r. a także ci, urodzeni w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej muszą obowiązkowo zabrać ze sobą i przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. w przypadku leczenia się - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

opublikowano 12.03.2013


WYJAZD NA NARTY

Urząd Gminy Krupski Młyn oraz BIK-ATC organizują wyjazd na narty do Istebnej w dniach 13-14.04.2013 r. Koszt wyjazdu wynosi 125 zł. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem 285-70-16 w.24 (Urząd Gminy) oraz 510-975-666 (BIK-ATC).

opublikowano 4.04.2013


W związku z pismem Wojewody Śląskiego dotyczącym zmiany nadawania sygnału ze starego - analogowego na nowy - cyfrowy, informujemy mieszkańców, iż cyfryzacja telewizji na obszarze naszej gminy zakończy się  22 kwietnia br. - wyłączony zostanie sygnał analogowy. Wszelkie informacje o tym, jak dostosować swój odbiornik do odbioru sygnału cyfrowego można uzyskać poprzez stronę internetową www.cyfryzacja.gov.pl lub poprzez bezpłatną infolinię 800 007 788 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Niezbędnych informacji udziela również konserwator sieci telewizyjnej Pan Śliwiński pod nr tel. 603 176 320. Ulotka informacyjna tutaj.

opublikowano 6.03.2013


WYPALANIE TRAW

W związku z nadchodzącą wiosną  Dyrektor Śląskiego OR ARiMR w Częstochowie apeluje o niewypalanie suchych traw. Ogień zabija, niszczy przyrodę, pozbawia dobytku. Plakat można zobaczyć tutaj.

opublikowano 26.02.2013


ODPADY

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje mieszkańców gminy, że w marcu zostaną podstawione otwarte kontenery KP-7, do których można będzie składować wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, na dotychczasowych zasadach. Do informacji publicznej został wystawiony, także harmonogram odbioru odpadów z budynków administrowanych jak również z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn w I półroczu 2013 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIPu.

opublikowano 25.02.2013


O G Ł O S Z E N I E

W związku z trwającym okresem zimowym przypominam właścicielom nieruchomości, iż zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; (…)”Działania te nie tylko ułatwią pieszym poruszanie się po chodnikach, ale przede wszystkim w znaczny sposób przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

opublikowano 05.02.2013


Informujemy, że w tym roku po raz drugi zostaną rozdane nagrody „Dąb Biznesu” przyznawane przez Wójta Gminy Krupski Młyn oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Inicjatywa ta ma na celu nagrodzenie firm prowadzących działalność gospodarczą lub mającą siedzibę na terenie gminy Krupski Młyn. Tylko firmy przyczyniające się do rozwoju gospodarczego, jak i promocji gminy mają szansę otrzymać nagrodę. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 maja br.

opublikowano 22.01.2013


Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w związku z pracami nad  planem transportowym prosi o wypełnianie ankiet dzięki, którym Państwa opinie będą cennym źródłem informacji w zakresie oceny obecnie funkcjonujących rozwiązań oraz posłużą do ustalenia priorytetowych kierunków rozwoju komunikacji miejskiej na terenie Związku. Badanie jest anonimowe, a udział w nim dobrowolny. Ankietę można znaleźć tutaj oraz w ogólnodostępnym miejscu naszego Urzędu.

opublikowano 18.01.2013


Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach informuje, że wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego do urzędu skarbowego. Również płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość przesyłania informacji o dochodach drogą elektroniczną. Więcej informacji tutaj.

opublikowano 17.01.2013


Informujemy mieszkańców, że na stronie TV Gwarek opublikowano materiały filmowe, promujące naszą gminę . Filmy prezentujące inwestycje gminne, most wiszący nad Małą Panwią oraz życzenia świąteczne Wójta Gminy mają już ponad 900 odsłon. Oprócz materiałów samorządowych naszej gminy, na stronie TV Gwarek znaleźć można materiały Tarnowskich Gór, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Kalet i Ożarowic a także informację kulturalne i społeczno - polityczne, w tym min. materiały z budowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach czy podpisania Deklaracji Tarnogórskiej czyli porozumienia Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego, Radzionkowa, Krupskiego Młyna, Tworoga i Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, dotyczące prac nad wspólną strategią rozwoju.

opublikowano 16.01.2013


WYJAZD NA NARTY
Urząd Gminy Krupski Młyn oraz BIK-ATC organizują wyjazd na narty do Istebnej w dniu 23.03.2013 r. o godzinie 7:30. Powrót przewidziany jest na godzinę 20:00 a koszt wyjazdu wynosi 25 zł. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem 285-70-16 w.24 (Urząd Gminy) oraz 510-975-666 (BIK-ATC).

opublikowano 18.03.2013


OGŁOSZENIE

Informujemy zainteresowanych, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy na stanowisku zastępcy Dyrektora ds sportu i rekreacji. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z warunkami konkursu zamieszczonymi na stronach internetowych Urzędu Gminy Krupski Młyn (klik) oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (klik) oraz o dostarczenie dokumentacji w zamkniętej kopercie do dnia 8.02.2013 r.  (liczy się data wpływu) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. sportu i rekreacji GOKSiR w Krupskim Młynie” osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie, ul. Zawadzkiego 3, 42-693 Krupski Młyn.

opublikowano 18.01.2013


WYJAZD NA NARTY

Urząd Gminy Krupski Młyn oraz BIK-ATC organizują wyjazd na narty do Wisły w dniu 23.02.2013 r. o godzinie 7:30. Powrót przewidziany jest na godzinę 20:00 a koszt wyjazdu wynosi 25 zł. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem 285-70-16 w. 24 (Urząd Gminy) oraz 510-975-666 (BIK-ATC).

opublikowano 18.02.2013


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że od godz. 08:00 dnia 29.01.2013 do godz. 20:00 dnia 31.01.2013 przewiduje się dodatnią temperaturę powietrza powodującą topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Temperatura minimalna około 1°C. Średnia temperatura dobowa około 2°C. Okresami wystąpią również opady deszczu. Suma opadu 3-8mm/24 godz. Przewidywana średnia prędkość wiatru 20-30 km/h w porywach do 65 km/h. Prosimy o ostrożność.

opublikowano 29.01.2013


Informujemy zainteresowanych, że przedłużony został termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku do 31 stycznia 2013 roku.

opublikowano 16.01.2013


Biuro Doradztwa i Usług Finansowych DEBET zwraca się z ofertą przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie gminy Krupski Młyn.

opublikowano 14.01.2013


Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.Więcej informacji tutaj.
opublikowano 14.01.2013

Uzupełniając przedstawianie walorów naszej gminy prezentujemy materiał filmowy o mostach i przepływającą przez naszą gminę rzekę Małą Panew. Film stworzony został przez uczniów gimnazjum w Krupskim Młynie jako projekt gimnazjalny o temacie "Ocalić od zapomnienia".  Do zobaczenia tutaj.

opublikowano 10.01.2013


Informujemy, że 3 stycznia opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2013 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. Szczegóły tutaj.

opublikowano 3.01.2013


OSTRZEŻENIE

W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania „Deklaracji pochodzenia”. Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl , oraz www.wsse.katowice.pl . Opracowano w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

opublikowano 31.12.2012


Kampania społeczna "Rok pieszego w drodze po bezpieczeństwo, ostrożny  i  przezorny pieszy" w dniu 4 grudnia bieżącego roku zorganizowała dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie spotkanie, na którym każdy otrzymał kamizelkę odblaskową. Kamizelki zakupiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.Policjanci Dariusz Pytel i Rafał Biczysko przygotowali interesującą prelekcję na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych, które zapewniają bezpieczeństwo w okresie jesienno – zimowym. Kamizelki wręczali uczniom: wicestarosta tarnogórski, Andrzej Pilot, dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisław Gmitruk, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nakle Śląskim, Zygmunt Skwira oraz wójt Krupskiego Młyna, Jan Murowski.  Całemu wydarzeniu towarzyszył także pokaz udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez Młodych Ratowników Zielonej Gminy Krupski Młyn, którymi opiekuje się instruktor ratownictwa pani Jolanta Michałek. W pokazie brały udział uczennice naszej szkoły: Klaudia Dudek, Nikola Dudek, Agata Piekacz, Magdalena Schindzielorz, Agata Zorychta i Sonia Zubik. Wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci uczniów naszej szkoły. Galeria zdjęć.

opublikowano 15.12.2012


Informujemy, że nasz gmina zakwalifikowała się do współfinansowania dla działania 312"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na budowę oczyszczalni ścieków w Potępie oraz budowę kolektora tłocznego z Ziętka do Potępy otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 mln zł. W załączeniu lista zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków (nasz wniosek znajduje się na 24 pozycji). Załącznik.

opublikowano 30.11.2012


Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, że w Krupskim Młynie nastąpiła zmiana organizacji ruch na moście betonowym tj. droga powiatowa nr. 1836 Krupski Młyn-Kielcza. Wydzielony został pas ruch dla pieszych. Prosimy o ostrożność.

opublikowano 16.11.2012


Raport z badania ankietowego klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn

Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0050/121/2011 z dnia 14.09.2012 r. wprowadził regulamin badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn. W okresie od 1 października do 30 listopada 2012 r. formularze ankiety dostępne były w formie papierowej w ilości 100 szt. w ogólnodostępnych miejscach budynku urzędu, w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz w formie elektronicznej na stronie www.krupskimlyn.eu. Raport z badania ankietowego.

opublikowano 6.12.2012


Światowy Dzień AIDS - 1 grudzień 2012 r.

Dążymy do zera: zero nowych infekcji HIV, zero dyskryminacji, zero śmierci związanej z AIDS pod tym hasłem 1 grudnia obchodzony będzie Światowy Dzień AIDS. Święto zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i istnieje od 1988 roku. Ustanowiono je w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie wirusa HIV, sposobu jego przenoszenia, profilaktyki zagrożenia, jakie stanowi on dla życia. Pomimo osiągnięcia zadawalającego poziomu postępu w kwestii ograniczenia nowych zakażeń HIV, całkowita ich liczba nadal pozostaje wysoka. Przewodnim znakiem tego dnia jest czerwona kokardka symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbol poświęcenie i zaangażowanie w walce z chorobą. Stanowi ona pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.

opublikowano 29.11.2012


6 listopada w Domu Kultury w Potępie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego wybrany został nowy sołtys i nowa rada sołecka sołectwa Potępa. W zebraniou wzięło udział 41 osób. Zebraniu przewodniczył Wójt Gminy Jan Murowski. Miejsce poprzedniego sołtysa, Joachima Heidenreicha, który zrezygnował z powodów osobistych z pełnionej funkcji przed uplywem kadencji, zajął Andrzej Janus, na któerego oddano 35 głosów. Do rady sołeckiej, która zastąpiła poprzednią radę również w wyniku rezygnacji poprzedniego sołtysa, wybrano Monikę Żyłę, Małgorzatę Dawczak, Jakuba Zycha i Ryszarda Kopcia.

opublikowano 12.11.2012


W związku z ogłoszonymi przez Fundację Lokalną Grupę Działania „Spichlerz Górnego Śląska” konkursami grantowymi, biuro Fundacji uruchamia dyżury doradców na terenie całego Spichlerza. W naszej gminie szkolenie i doradztwo odbędzie się 14 listopada, w godzinach od 16.00 do 19.00, w Domu Kultury w Potępie. Doradcą bedzie p. Renata Zemla. Zainteresowanych zapraszamy.

opublikowano 8.11.2012


30 października w naszej gminie gosciliśmy profesora Jerzego Buzka, byłego posła na sejm i premiera, posła do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji a w latach 2009–2012 jego przewodniczącego. Pan Profesor odwiedził Zakłady Nitroerg oraz Zespół Szkół w Krupskim Młynie. Tam po spotkaniu z młodzieżą, w towarzystwie, między innymi, posła Tomasza Głogowskiego i Wójta Gminy Jana Murowskiego przyjrzał się postępom prac w nowobudowanej hali sportowej. Fotografie z wizyty tutaj.

opublikowano 8.11.2012


W związku z zatwierdzeniem dokumentacji rekrutacyjnej do projektu "Drogowskaz na przedsiębiorczość" w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia niniejszym udostępniamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami. Termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych:23.11.2012-07.12.2012r. Więcej informacji tutaj.

opublikowano 8.11.2012


26 października na Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczone zostały nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. W uroczystości udział wzięli m.in.: Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber i Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz. Wśród nagodzonych znalazły się dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie, Pani Gerda Ochman (wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej) oraz nauczyciel Zespołu Szkół w Krupskim Młynie, Małgotrzata Dubiel (wyróżniona Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty). Gratulacje nagrodzonym złożył także, obecny na uroczystości Wójt Gminy Jan Murowski. Zdjęcia tu.
opublikowano 8.11.2012


19 października po remoncie otwarty został most wiszący nad Małą Panwią. Most przeszedł modernizację polegającą na piaskowaniu i malowaniu metalowych elementów, wymianie przęseł i dylin, tynkowaniu i malowaniu pylonów oraz instalacji oświetlenia i monitoringu. Most najbardziej efektownie prezentuje się nocą. Zdjęcia mostu tutaj.

opublikowano 8.11.2012


Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu organizują :

Konkurs „Na najpiękniejszy i najbardziej oryginalny Stroik Bożonarodzeniowy ” zorganizowany zostanie w ramach Europejskiego roku  aktywności ludzi starszych  i solidarności międzypokoleniowej na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu.

opublikowano 29.11.2012

Informacja w sprawie bezpłatnego Programu Badań Przesiewowych w zakresie badań kolonoskopowych prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia

W związku z nową edycją programu przesiewowego wczesnego wykrywania raka jelita grubego prosimy o zgłaszanie się pacjentów w wieku od 50 do 65 roku życia do badania endoskopowego jelita grubego (kolonoskopia). Badania wykonujemy wszystkim zgłaszającym się pacjentom bez objawów chorobowych. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych lub przedrakowych do których należy stwierdzenie polipów łagodnych jelita grubego gwarantuje pełne wyleczenie.

opublikowano 29.11.2012


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE nr 92

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 16.11.2012 r. od godziny 18:00 do 10:00 dnia 17.11.2012 r.na znacznym obszarze przewiduje się wystąpienie mgły, lokalnie marznącej, ograniczającej widzialność poniżej 200 m. Prosimy o ostrożność.
opublikowano 16.11.2012

25 sierpnia 2012 r. w Pałacu w Brynku odbyła się doroczna Gala Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Podczas Gali podsumowano dwunastą edycję konkursu o statuetkę Kruszec Biznesu, wręczaną przez Izbę wyróżniającym się firmom, usługom, wyrobom i przedsiębiorcom z terenu działania IPH. Podczas tegorocznej Gali swoje nagrody wręczyły także gminy Tarnowskie Góry, Radzionków i Krupski Młyn. Statuetkę ”Dąb Biznesu”, ufundowaną przez naszą gminę otrzymały, za działalność przyczyniającą się do rozwoju gospodarczego oraz promocji miejscowości, zakłady NITROERG. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Pan Józef Dulian Podczas Gali wręczane są ponadto odznaczenia państwowe i wojewódzkie a także odznaczenia Krajowej Izby Gospodarczej i Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Wśród nagrodzonych, za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego, Honorową Złotą Odznaką IPH wyróżniono Wójta Jana Murowskiego. Więcej zdjęć tutaj.
opublikowano 28.08.2012


Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych E-NTERPISE, działające przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach serdecznie zaprasza mieszkanki terenów wiejskich powiatu tarnogórskiego, a w szczególności mieszkanki Krupskiego Młyna do udziału w bezpłatnym szkoleniu z tematyki „Poszukiwanie indywidualnej ścieżki bycia liderką”. Celem seminarium jest przedstawienie sposobów na wytyczenie dalszej lub zbudowanie nowej ścieżki kariery zawodowej. Istotą jest być aktywnym i przedsiębiorczym, poszukiwać szans i rozwiązywać problemy, starać się być liderem i opierać się na ludziach. Indywidualne planowanie kariery polega przede wszystkim na wyznaczeniu celów. Szkolenie odbędzie się 26.10.2012r., o godz. 10:00, w Sali Posiedzeń Rady Gminy w Krupskim Młynie, ul. Główna 5/1Zgłoszenia przyjmowane są do 25.10.2012r. pod nr tel. 32 393 29 65, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Spotkanie to jest czwartym z cyklu spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kobieta aktywna zawodowo”. Tematyka szkoleń ma na celu podniesienie aktywności zawodowej kobiet naszego powiatu. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Forum Młodzieży Samorządowej. W listopadzie zapraszamy na szkolenia pt. “Godzenie życia zawodowego z rodzinnym”. Serdecznie zapraszamy!

opublikowano 18.10.2012


Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż w dniu Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny, autobusy komunikacji pasażerskiej organizowanej przez MZKP kursować będą według planowanych rozkładów jazdy, tj. 01.11.2012 r. obowiązywać będą rozkłady na niedziele i święta, a w dniu 02.11.2012 r. rozkłady na dni robocze. Wszystkie informacje dotyczące bieżących zmian kursu autobusów znajdują się na stronie internetowej MZKP w Tarnowskich Górach www.mzkp.pn.pl

opublikowano 29.10.2012


Informujemy, że dnia 12.09.2012r. w godzinach popołudniowych zostanie otwarta do ruchu kołowego remontowany odcinek drogi DK 11. Do całkowitego zakończenia robót ruch będzie się odbywał wahadłowo z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej. Informacje w tej sprawie przesłał wykonawca prac, firma DROMET Sp.z.o.o.

opublikowano 10.09.2012


Zapraszamy mieszkańców do udziału w XVII Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Mała Panew 2012, organizowanym przez Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking” z Gliwic. Spływ odbędzie się w dniach od 14 do 17 września. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia http://www.sskwiking.com.pl/index.html.
opublikowano 21.08.2012

W niedzielę 19 sierpnia 2012 r. na basenie kąpielowym w Krupskim Młynie odbędą się zawody pływackie w stylu dowolnym w kategoriach dzieci do 15 lat na dystansie 25 m oraz „open” na dystansie 50 m. Zapisy przyjmują ratownicy. Start o godzinie 15.00. Organizatorami są 4PROFI-T Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Krupski Młyn. Zapraszamy
opublikowano 16.08.2012

5 sierpnia 2012 roku na basenie kąpielowym w Krupskim Młynie został rozegrany turniej piłki wodnej. Do rywalizacji zgłosiły się cztery zespoły, które w obecności swoich przedstawicieli zostały rozlosowane na dwie pary. W pierwszym meczu Lolo Team przegrał z Piniowcem 0-2, natomiast w drugim meczu Błękitne Jeże pokonały ZTK 8-0. W meczu o III miejsce w turnieju Lolo Team pokonał ZTK 4-2. W finale rozgrywek Błękitne Jeże pokonały Piniowiec 3-0. Zwycięska drużyna występowała w składzie: Marcin Ziaja, Dominika Dyląg, Krystian Gawlik, Patryk Nowak, Jakub Żyła oraz Jarosław Wiktorowicz. Wszystkie zespoły nagrodzone zostały dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez Firmę 4 PROFI-T. Organizatorami zawodów byli Krzysztof Kubica, Krzysztof Juroszek i Artur Gawin.
opublikowano 13.08.2012

28 lipca 2012 roku na basenie kąpielowym w Krupskim Młynie zostały rozegrane zawody sportowe w speedmintonie. Do rywalizacji zgłosiło się 20 uczestników podzielonych na 10 par. Zawody rozegrano systemem pucharowym.Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: 1 miejsce - „Piękna i Bestia” Karolina Wiącek i Szymon Kokot, 2 miejsce „Pędzący Kaloryfer” Dawid Kraska i Filip Gondek, 3 miejsce „LKS” Grzegorz Ciagwa i Marcel Grabik, 4 miejsce „Obojętne” Monika Pregiel i Katarzyna Wons, 5 miejsce „Metalowy Dżem” Patryk Bernatek i Dawid Kałuża. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne prezenty ufundowane przez Firmę 4 PROFI-T oraz „Solidarność” Krupski Młyn. Turniej zorganizował i przeprowadził zespól nadzorujący prace basenu: Krzysztof Kubica, Krzysztof Juroszek i Artur Gawin.
opublikowano 3.08.2012

1 LIPCA OTWORZYLIŚMY BASEN
Informujemy wszystkich mieszkańców, że 1 lipca został otwarty basen kąpielowy w Krupskim Młynie. Basen otwarty będzie do 31 sierpnia, codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00, z wyjątkiem dni deszczowych i zimnych (gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 16 stopni Celsjusza). Wstęp jest bezpłatny.

Basen został zmodernizowany w ramach zadania „Przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (podobnie jak korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, zadaszenie trybun stadionu czy plac zabaw sportowych dla dzieci).
Tutaj znajdziesz zdjęcia wszystkich zmodernizowanych obiektów, natomiast tutaj (lub klikając zdjęcia powyżej) przejrzysz zdjęcia z otwartego basenu.
opublikowano 29.06.2012

I N F O R M A C J A
Urząd Gminy w Krupskim Młynie przypomina mieszkańcom Gminy Krupski Młyn, iż w okresie wakacyjnym, tj. od 01.07.2012 r. do 31.08.2012 r. autobusy linii 129 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze bez nauki szkolnej.
Wszystkie informacja dotyczące bieżących zmian kursu autobusów znajdują się na stronie internetowej MZKP w Tarnowskich Górach www.mzkp.pn.pl
opublikowano 25.06.2012

Informujemy mieszkańców, że w związku z prowadzeniem robót drogowych na drodze krajowej nr 11 na odcinku od Lublińca do Tworoga przez firmę Dromet z Częstochowy, od 11 czerwca od godziny 10.00 na okres 3 miesięcy zostanie wprowadzone całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego. Zatwierdzony i uzgodniony ze wszystkimi właścicielami dróg projekt organizacji ruchu wprowadza objazd do Lublińca samochodami do 3,5 T przez Tworóg i Koszęcin drogami wojewódzkimi nr 907 i nr 906, natomiast dla samochodów powyżej  3,5 T drogami wojewódzkimi nr 908 i nr 906: Tarnowskie Góry-Miasteczko Śląskie-Piasek- Koszęcin-Lubliniec.
opublikowano 5.06.2012

W załączeniu
publikujemy raport z badania ankietowego satysfakcji klientów Urzędu Gminy Krupski Młyn.
opublikowano 08.03.2012

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE nr 89

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje, iż dnia 29.10.2012 r. w godzinach 13:30 - 21:00 przewidziane są  opady śniegu powodujące miejscowy przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 8 cm. Opady przemieszczać się będą z południa na północ województwa. Prosimy o ostrożność.

opublikowano 29.10.2012


W imieniu firmy 4 PROFI-T, prowadzącej obsługę basenu kąpielowego zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Turnieju piłki wodnej, który odbędzie się w niedzielę, 5 sierpnia o godzinie 15.00. Szczegóły w gablotach informacyjnych na terenie gminy.

opublikowano 3.08.2012

PÓŁKOLONIE W ZESPOLE SZKÓŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

Zespół Szkół w Krupskim Młynie informuj, że w Wakacje 2012 roku od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00 zorganizowane są półkolonie dla dzieci. I turnus trwa od 2 do 6 lipca 2012r, a II turnus od 9 do 13 lipca 2012r. Organizatorzy oferują świetną zabawę, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, gry i konkursy z nagrodami, zajęcia sportowe, plastyczne itp., basen i  obiad. Koszt 1 tygodnia (turnusu) wynosi 50 zł (możliwość dofinansowania z GOPSu – dla dzieci korzystających z ich pomocy). Zapisy w sekretariacie. Zapraszamy !
opublikowano 2.07.2012

W związku z wdrażanymi „Populacyjnymi programami wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w załączeniu przedstawiamy pismo Centrum Onkologii - lnstytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach pełniącego rolę Śląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.
opublikowano 5.06.2012

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje o pierwszym spotkaniu w ramach opracowania  projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008. Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Restauracji Gościniec Jaguś w Staniszczach Wielkich ul. Kościelna 2. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną i udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008.
Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008 powstaje w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.
opublikowano 23.05.2012

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w imprezie rodzinnej wpisującej się w ogólnopolską akcję "Polska Biega!". W jej ramach w niedzielę 20 maja odbędzie się bieg dla wszystkich na dystansie 4,5 km, marsz Nordic Walking (na tym samym dystansie), bieg dla dzieci i przejazd dzieci na rolkach. W trakcie trwania biegów odbywać się będą także zabawy dla dzieci. Organizatorami wydarzenia są Parafia św. Józefa w Krupskim Młynie, AT Group SA w Krupskim Młynie, 4 PROFI-T sp. z o.o. w Krupskim Młynie a współorganizatorami OSP Krupski Młyn, OSP Potępa, KS Nitron oraz Urząd Gminy Krupski Młyn.

opublikowano 23.04.2012


Informujemy, że na kortach rozpoczęły się rozgrywki tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy. Wyniki rozegranych spotkań (które pojawiać się będą sukcesywnie po kolejnych meczach) a także informacje o zasadach korzystania z kortów znaleźć można tu lub po kliknięciu w baner znajdujący się w prawej części strony głównej.

opublikowano 10.04.2012

opublikowano 5.04.2012


opublikowano 27.03.2012


Na prośbę Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie publikujemy  jej zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firm. Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka. Zamierzeniem tego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego. Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia działalności firm, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku. Firmy zainteresowane bliższymi informacjami dotyczącymi ww. usług, zachęcamy do o kontaktu z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Małgorzata Deka, tel. 12 428 92 62.
opublikowano 09.03.2012

Urząd Gminy Krupski Młyn oraz BIK-ATC zapraszają mieszkańców na wyjazd narciarski do Szczyrku 3 marca 2012 r. Wyjazd o godz. 7.00,  koszt 25 zł. Informacje i zapisy: Urząd Gminy tel. 285-70-16 w. 24, BIK ATC tel. 511-953-500.
opublikowano 28.02.2012

Informujemy mieszkańców, że w wyniku wyborów, które odbyły się podczas Zebrania Wiejskiego sołectwa Potępa 24 lutego sołtysem na kolejną kadencję wybrany został ponownie p. Joachim Heidenreich, natomiast do rady sołeckiej wybrani zostali pp. Monika Żyła, Andrzej Janus, Alfred Krain i Jan Łukasiewicz.
opublikowano 28.02.2012

INFORMACJA
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone dofinansowaniu zakupu zestawów solarnych oraz dofinansowaniu zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2012 roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potępie. Przypominamy, że spotkanie jest min. wynikiem nie przyznania dofinansowania w ramach złożonego do Urzędu Marszałkowskiego wniosku pt.: Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Krupski Młyn.
opublikowano 28.02.2012
OBWIESZCZENIE
Na podstawie § 15 Statutu Sołectwa Potępa Wójt Gminy Krupski Młyn zwołuje na dzień 24 lutego 2012 roku (piątek) o godz. 18.00 w budynku Gminnego Domu Kultury w Potępie Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego będzie obejmował Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sprawy bieżące gminy.
opublikowano 15.02.2012

W załączeniu
publikujemy apel Wojewody Śląskiego w sprawie silnych mrozów.
opublikowano 06.02.2012

OSTRZEŻENIE
Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż na terenie Gminy Krupski Młyn obowiązuje zakaz wchodzenia na powierzchnię zbiorników wodnych pokrytych lodem. Wejście na lód może grozić utonięciem!
opublikowano 06.02.2012

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje mieszkańców Gminy Krupski Młyn, iż z dniem 13.02.2012 r. zostanie wydłużona trasa kursów linii nr 129 w dni robocze o godzinie 4.39 z Tarnowskich Gór. W związku z powyższą zmianą pominięta zostanie obsługa przystanków „Krupski młyn Nitroerg” i „Krupski Młyn Urząd Gminy” w kursie powrotnym. Wszystkie informacja dotyczące bieżących zmian kursu autobusów znajdują się na stronie internetowej MZKP w Tarnowskich Górach www.mzkp.pn.pl
opublikowano 30.01.2012

2 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom X edycji konkursu "Gmina Fair Play". Nagrody w tym konkursie, organizowanym przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, prowadzonym pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów wręczono w kategoriach gmin wiejskich agro, gmin wiejskich wielofunkcyjnych, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast oraz gmin turystycznych. Wśród nagrodzonych gmin znalazła się również, po raz kolejny gmina Krupski Młyn, która w związku z tym, że w pięciu kolejnych edycjach konkursu otrzymała tytuł i certyfikat  Gminy Fair Play uhonorowana została Złotą Statuetką, potwierdzającą stabilne, wysokiej jakości usługi świadczone przez naszą jednostkę, którą odebrał Wójt Gminy Jan Murowski. Więcej informacji o konkursie znaleźć można tutaj, natomiast dokumentacja fotograficzna z gali wręczenia nagród dostępna jest tutaj.
opublikowano 3.01.2012

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 roku kursują autobusy na trasie Zawadzkie  - Krupski Młyn, obsługiwane przez PKS Strzelce Opolskie. W załączeniu rozkład jazdy autobusów.
opublikowano 3.01.2012

KOMUNIKAT
W załączeniu publikujemy komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.
opublikowano 30.12.2011

Informujemy mieszkańców, że projekt złożony przez Gminę Krupski Młyn w ramach Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013" dotyczący dofinansowania instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych (indywidualnych i wielorodzinnych), po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej niestety nie uzyskał dofinansowania, natomiast znalazł się na liście rezerwowej. Jednocześnie Urząd Gminy analizuje możliwości zdobycia dofinansowania z innych źródeł. O szczegółach prac mieszkańców poinformujemy.
opublikowano 14.12.2011
INFORMACJA
Informujemy mieszkańców, że w związku z przebudową odcinka linii kolejowej Krupski Młyn - Lubliniec i związanym z tym zamknięciem przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 11 Poznań - Bytom, od 14 listopada, od godziny 8.00 przez Potępę i Krupski Młyn prowadzony jest objazd dla ruchu kołowego. Objazd prowadzi od skrzyżowania DK 11 z drogą na Krupski Młyn w Tworogu, przez Koty, Potępę, os. Ziętek, rondo w Krupskim Młynie, ul. Lubliniecką do skrzyżowania DK 11 z drogą powiatową Lubliniec - Krupski Młyn. Utrudnienia związane z objazdem potrwają około miesiąca.
opublikowano 15.11.2011

INFORMACJA
Informujemy mieszkańców, że w wyniku konsultacji Wójta Gminy z Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach  od 21 października, od godziny 14.00 uruchomiony zostanie na ul. Tarnogórskiej w Krupskim Młynie na wysokości cmentarza nowy, stały przystanek na żądanie "Krupski Młyn Cmentarz".
opublikowano 20.10.2011

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, 30 września odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych w ramach projektu "Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie" dwóch kortów tenisowych, placu zabaw sportowych dla dzieci, ściany wspinaczkowej oraz odnowionego boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Otwarcie obiektów zaszczycili swoją obecnością Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski. Po przemówieniu gości oraz Wójta Gminy Jana Murowskiego odbył się mecz drużyn trampkarzy KS Nitron w piłkę nożną oraz rozgrywki w tenisa ziemnego. Wcześniej zorganizowana została prelekcja dla dzieci dotycząca zasad zdrowego życia zorganizowana przez pracowników Agencji Rynku Rolnego, prowadzona przez zastępcę Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach Witolda Panasa. Szczegóły realizacji projektu tu.
Przy okazji otwarcia obiektów sportowych odbyło się również poświęcenie wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie. Zdjęcia z otwarcia znajdują się tutaj.
opublikowano 12.10.2011

OGŁOSZENIE
W załączeniu publikujemy informację w sprawie przejazdu kolejowego kategorii "F" na drodze dojazdowej do cmentarza w Krupskim Młynie.
opublikowano 28.07.2011

INFORMACJA
Gmina Krupski Młyn informuje wszystkich użytkowników placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn, że służą one zabawie, rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi dzieci. W związku z licznymi aktami wandalizmu wobec urządzeń zabawowych przypominamy, że korzystanie ze wszystkich urządzeń musi się odbywać zgodnie z ich przeznaczeniem. W tym celu należy przestrzegać regulaminu korzystania z placów zabaw. Jednocześnie informujemy, że rodzice lub opiekunowie dzieci korzystających z urządzeń ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
opublikowano 26.07.2011

OGŁOSZENIE
W załączeniu publikujemy ofertę pracy Geko - Kart Sp z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie.
opublikowano 28.09.2011

INFORMACJA
Informujemy mieszkańców, że w piątek, 30 września, między godziną 12.00 a 14.00 odbędzie się otwarcie zmodernizowanych  w ramach projektu "Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie" terenów rekreacyjnych w Krupskim Młynie - dwóch kortów tenisowych, placu zabaw sportowych dla dzieci, ściany wspinaczkowej oraz odnowionego boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej. Program otwarcia obiektów przewiduje: poświęcenie obiektów, przemówienia zaproszonych gości (ok. godz. 13.00),  mecz drużyn dziecięcych w piłkę nożną (od 12.15 do 13.00), rozgrywki w tenisa ziemnego oraz prelekcję dla dzieci dotyczącą zasad zdrowego życia, organizowaną przez Agencję Rynku Rolnego. ZAPRASZAMY.
opublikowano 27.09.2011

OGŁOSZENIE
Informujemy, ze uruchomiony został Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krupski Młyn. Szczegóły w załączeniu.
opublikowano 29.08.2011

INFORMACJA
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, że w dniach 1.09-10.09.2011 r. na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się wykładanie z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących. Szczepienie będzie prowadzone z samolotów lecących w linii prostej na wysokości 200 metrów. Zrzuty szczepionki obejmą całość województwa śląskiego z przeznaczeniem ok. 20 dawek na 1 km2. Wszelkich dodatkowych informacji ww. sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów 6091614, 6091615 (tel./faks).
opublikowano 4.08.2011

W związku z pismem  Wojewody Ślaskiego w sprawie akcji "Bezpieczne wakacje 2011", która propaguje bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, prezentujemy mieszkańcom link do strony z informacjami o akcji.
opublikowano 6.07.2011

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, iż w okresie wakacyjnym, tj. od dnia 23 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. autobusy linii 129 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących na dni robocze bez nauki szkolnej.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 24.06.2011 r., tj. piątek po Święcie Bożego Ciała, autobusy linii 129 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących na soboty.
opublikowano 17.06.2011

OGŁOSZENIE
W związku z podjęciem 31 maja br. przez Radę Gminy Krupski Młyn uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Potępa dotyczących nadania statutu jednostce pomocniczej gminy Krupski Młyn przedstawiamy do zapoznania projekt Statutu Sołectwa Potępa.
opublikowano 9.06.2011

Informujemy, iż na podstawie § 3 pkt 3 zarządzenia 0152/40/10 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Przewodniczący Zespołu postanowił poszerzyć skład GZZK.
W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący – Wójt Gminy Jan Murowski,
Zastępca Przewodniczącego – Z-ca Wójta – Stefan Hajda,
Piotr Gwóźdź – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
Beata Plaza – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Sebastian Hadryś – Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Piotr Kopyciok – prezes OSP Potępa,
Daniel Imach – naczelnik OSP Potępa,
Piotr Wieczorek – prezes OSP Krupski Młyn,
Roman Żyła- naczelnik OSP Krupski Młyn,
Anna Zuń – mieszkaniec gminy,
Jacek Kiszkis – radny,
Artur Dawydzik – radny.
Zgodnie z w/w zarządzeniem w skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Wójta Gminy. Powodem poszerzenia składu Zespołu jest próba podjęcia działań przeciwpowodziowych zmierzających do rozwiązania lub zminimalizowania zagrożenia powodziowego naszej gminy.
opublikowano 7.06.2011

25 maja opublikowano ogłoszenia o rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert: w zakresie usług pilęgnacyjno – opiekuńczych w 2011 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
opublikowano 25.05.2011

UWAGA!!!
W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V: Środowisko, Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii” Wójt Gminy Krupski Młyn zaprasza mieszkańców gminy Krupski Młyn do zgłaszanie swojego udziału w projekcie.
Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do piątku 27 maja 2011 roku do godziny 12.00 do sekretariatu, kompletnie wypełnionego formularza ankiety i deklaracji udziału w projekcie.
Formularz dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.bip.krupskimlyn.pl. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.bip.krupskimlyn.pl oraz po kliknięciu baneru SOLARY obok.
opublikowano 24.05.2011

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Krupskim Młynie niniejszym przedstawia harmonogram odbioru odpadów z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn w 2011 r.:
1. odpady elektryczne i elektroniczne oraz odpady niebezpieczne – można oddawać w punkcie przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie w godz.
7.00 – 15.00,
4 razy w roku, tj. w terminach:
-15.03.2011 r.,
-14.06.2011 r.,
-15.09.2011 r.,
-15.12.2011 r.
2. odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku, w terminach podanych na odrębnych ogłoszeniach.
Odpady elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe oraz niebezpieczne można składować, poza w/w harmonogramem, na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Laryszowskiej w Rybnej lub przy ul. Nakielskiej 1 – 3 w Tarnowskich Górach.
opublikowano 11.05.2011

OGŁOSZENIE!!!
Z satysfakcją informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że, zgodnie z wcześniejszymi informacjami,  uruchomiony został program, w ramach którego dofinansowane będą ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inwestycje związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, w ramach których z pomocy skorzystać będą mogli zarówno mieszkańcy indywidualni jak i wspólnoty mieszkaniowe. Nasza Gmina będzie oczywiście, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wnioskować o dofinansowanie tych prac. Szczegółowe zasady i harmonogram działań na terenie naszej gminy zostanie przedstawiony wkrótce. Tymczasem prosimy o zapoznanie się ze szczegółami , które można znaleźć klikając tutaj lub w baner "USUWANIE WYROBÓW Z AZBESTEM" znajdujący się w prawej części strony głównej.
opublikowano 16.03.2011

Informujemy, że w dniach od 15 do 22 kwietnia 2011 roku przeprowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły znaleźć można klikając w baner ngo na stronie głównej.

opublikowano 14.04.2011

Gminny Komisarz Spisowy w Krupskim Młynie informuje, że 1 kwietnia na terenie całej Polski rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć klikając w baner znajdujący się w prawej części strony głównej.

opublikowano 29.03.2011

UWAGA !!
Urząd Gminy Krupski Młyn informuje, iż w związku z przebudową przejazdu kolejowego w dniach od 4.04 do 10.04 br. w godzinach od 5.00 do 17.00 dla osobowego ruchu lokalnego udostępniony będzie przejazd kolejowy przy ul. Leśnej w Krupskim Młynie (droga na cmentarz).
opublikowano 4.04.2011

UWAGA !!
Urząd Gminy Krupski Młyn informuje, iż w związku z przebudową przejazdu kolejowego przy ul. Tarnogórskiej w miejscowości Krupski Młyn, prowadzoną przez PLK Zakład Linii Kolejowej w Częstochowie, w dniach od 4.04.2011 r. do 10.04.2011 r. w/w przejazd będzie wyłączony z ruchu.
Ruch pojazdów odbywał się będzie wyznaczonym objazdem.

W dniach 04–09.04.2011 r. autobusy linii 129 kursować będą planowo zwężonym fragmentem przejazdu.

W dniu 10.04.2011 r. ruch autobusów odbywał się będzie objazdem.
opublikowano 29.03.2011

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w znajdującym się po prawej stronie oknie "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA" (na stronie głównej) można zapoznać się z podstawowymi informacjami i odnośnikami do instytucji świadczących pomoc dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
opublikowano 23.02.2011

Z przyjemnością informujemy naszych mieszkańców, że w czwartek, 18 lutego rozpoczęły się prace związane z budową sali gimnastycznej w Krupskim Młynie. Informacje na temat sali znajdziecie Państwo tutaj.
opublikowano 22.02.2011

Wszystkim mieszkańcom, za oddane na mnie głosy oraz za uczestnictwo w wyborach serdecznie dziękuję. Gratuluję wyniku mojej konkurentce, p. Ninie Kurtikow-Bulas. Obiecuję, że ze wszystkich sił będę starał się nie zawieść zarówno tych, którzy zaufali mojej osobie i mojemu programowi, jak i tych, którzy wybrali inaczej.
Wójt Gminy Jan Murowski
opublikowano 7.12.2010

Informujemy mieszkańców, ze Wójtem Gminy na kolejną kadencję, na lata 2010-2014, wybrany został Jan Murowski. TUTAJ można zapoznać się z wynikami ponownego głosowania w wyborach samorządowych.
opublikowano 6.12.2010

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że ponowne głosowanie w wyborach samorządowych, w wyborach wójta gminy, odbędzie się 5 grudnia w niedzielę w godzinach od 8.00 do 22.00. Zapraszamy.
opublikowano 3.12.2010

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za liczne uczestnictwo w wyborach. Dziękuję za oddane głosy, gratuluję wszystkim kandydatom do władz samorządowych osiągniętych wyników i życzę nowym radnym trafnych decyzji, przynoszących naszej gminie pożytek.
Wójt Gminy Jan Murowski

opublikowano 23.11.2010

Informujemy mieszkańców, że wyniki i zestawienia dotyczące niedzielnych wyborów samorządowych dostępne są TUTAJ.
opublikowano 23.11.2010
Informujemy, że w związku z podpisaną 17.11 umową pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Krupski Młyn, dotyczącą udzielania pomocy finansowej celem wsparcia osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych, które miały miejsce w 2010 roku wparcie takie z terenu naszej gminy otrzymała jedna rodzina.

opublikowano 26.11.2010

JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
W wyborach do rady gminy w gminie liczącej do 20000 mieszkańców, takiej jak gmina Krupski Młyn, karta do głosowania jest koloru białego, wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list i można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym lub na mniejszą liczbę kandydatów. W naszej gminie Rada Gminy ustaliła następujące granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu: okręg nr 1 (ul. Dąbrowskiego, Grzegorzewskiej, Krasickiego, Norwida, Powstańców Śląskich, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Tarnogórska, Zawadzkiego w Krupskim Młynie) - 3 mandaty; okręg nr 2 (ul. Buczka, Główna, Kasprowicza, Leśmiana, Leśna, 1 Maja, Miarki, Mickiewicza, Świerczewskiego w Krupskim Młynie) - 4 mandaty; okręg nr 3 (sołectwo Kolonia Ziętek) - 4 mandaty; okręg nr 4 (sołectwo Potępa) - 4 mandaty. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba radnych wybie-ranych w okręgu wyborczym, nie postawi znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce), postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów, postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono.
W wyborach do rady powiatu karta do głosowania jest koloru żółtego a wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów.
W wyborach do sejmiku województwa karta do głosowania jest koloru niebieskiego a wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok naz-wiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów.
W wyborach wójta – burmistrza karta do głosowania jest koloru różowego a wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata.
Przypominamy także, o czym ogłaszamy również na łamach Nowin, że aby wziąć udział w wyborach i oddać głos, wymagane będzie okazanie obwodowej komisji wyborczej dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Obwodowe komisje wyborcze mają swoje siedziby w następujących lokalach: Sołectwo Krupski Młyn bez Kolonii Ziętek w Sali posiedzeń Rady Gminy przy ul. Głównej 5/1 w Krupskim Młynie (jest to lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnospra-wnych), Kolonia Ziętek w Świetlicy Osiedlowej w Ziętku natomiast Sołectwo Potępa w Szkole Pod-stawowej w Potępie.
Wszelkie informacje na temat wyborów dostępne są na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1168&menu=&mod=site&id=1168&rok=&miesiac=&id=1188&t=1188.

opublikowano 18.11.2010

W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta publikujemy na naszej stronie informacje dotyczące kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej praw pacjentów.
opublikowano 27.10.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu przekazał materiały edukacyjne dotyczące zagrożenia życia i zdrowia ludzi po użyciu tzw. dopalaczy. Z ulotkami można zapozna się tu.
opublikowano 27.10.2010

23 października Wójt Gminy Krupski Młyn otrzymał certyfikat "Samorządowiec roku 2010 - Brązowy klucz", przyznawany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Związek Zagłębiowski oraz Wydawnictwo "Regiony". Uroczystość odbyła się w Sosnowcu, a nagrody były podsumowaniem działalności liderów samorządów w zakresie działalności jednostek samorządowych, ich rozwoju, zaangażowania, otwartości, kreatywności i nowoczesnego stylu rządzenia, współpracy z innymi samorządami, przedsiębiorstwami i sektorem społecznym, wkładu w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz poszukiwania sposobów komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi. Z terenu naszego powiatu nagrody odebrało 5 samorządowców. Oprócz Wójta Jana Murowskiego certyfikaty otrzymali: starosta Józef Korpak, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gryc oraz zastępca burmistrza Kalet, Marcin Parys. Certyfikat znajduje się w zakładce Urząd Gminy/Certyfikaty i nagrody.
opublikowano 26.10.2010

Informujemy naszych mieszkańców, ze w ramach opublikowanego przez "Gazetę Prawną" rankingu samorządów "Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010" Gmina Krupski Młyn zajęła 2 miejsce (za Ożarowicami), wśród gmin naszego regionu (powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego) pod względem wartości otrzymanego dofinansowania przypadającego na jednego mieszkańca. W ujęciu wszystkich gmin województwa śląskiego gmina nasza uplasowała się na 42 miejscu pod względem sumy zdobytych punktów (będących wypadkową wartości otrzymanego dofinansowania, liczby realizowanych projektów i liczby mieszkańców) oraz 35 miejsce jeżeli chodzi o wartości otrzymanego dofinansowania przypadającego na jednego mieszkańca. Podkreślić należy, że opublikowane wyniki nie obejmują dofinansowania w kwocie 1,6 mln zł w ramach projektu modernizacji kanalizacji w Krupskim Młynie, na które umowa podpisana zostanie w najbliższych dniach. Całość rankingu dostępna jest pod adresem http://www.gazetaprawna.pl/serwis/samorzad/ranking_gmin_2010.

opublikowano 26.10.2010


Komunikat
Wójt Gminy Krupski Młyn informuje, że w dniu 21 października 2010r. o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły,  trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.
opublikowano 15.10.2010

W związku z ubieganiem się przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krupskim Młynie o pozyskanie wozu bojowego Jelcz 005, znajdującego się w dyspozycji OSP Brzeziny Śląskie, Wójt Gminy Krupski Młyn wystosował pismo do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich popierające starania naszej gminnej jednostki OSP.

opublikowano 28.09.2010


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krupski Młyn zaprasza mieszkańców miejscowości Potępa na: Z E B R A N I E   W I E J S K I E, które odbędzie się w dniu 29 września 2010 roku (środa) o godz. 17³º w Gminnym Domu Kultury w Potępie (w sali na I piętrze budynku).Zebranie będzie poświęcone następującym tematom:
1.     Budżet Gminy Krupski Młyn,
2.     Odprowadzanie wód z przydrożnych rowów,
3.     Sprawy bieżące.
opublikowano 23.09.2010

KONCERT SKRZYPCOWY
Informujemy, że 19 września br.(niedziela) o godz. 16.00 w kościele p.w. św. Józefa w Krupskim Młynie odbędzie się koncert skrzypcowy w wykonaniu dzieci ze Szkoły Suzuki z Tarnowskich Gór. Serdecznie zapraszamy.

opublikowano 15.09.2010


PRZYŁĄCZ SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "POZNAJ BESKIDY"
W związku prośbą organizatorów Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beskidy” poniżej umieściliśmy informacje dotyczące akcji.
Akcja ma za zadanie promowanie turystyki beskidzkiej oraz regionu Beskidów. Organizatorzy zapraszają do zakładania Kół Miłośników Beskidów w szkołach, uczelniach, drużynach harcerskich oraz przez indywidualne osoby. By założyć Koło wystarczą 3 osoby zainteresowane Beskidami lub turystyką beskidzką. Koła Miłośników Beskidów bezpłatnie otrzymują materiały informacyjne dotyczące Beskidów oraz mogą liczyć na szeroko zakrojoną pomoc przy organizowaniu wycieczek lub pobytu w Beskidach. Członkostwo w Kole jest darmowe, każde Koło zachowuje całkowitą niezależność, a od osób zrzeszonych w Kołach nie pobiera się żadnych składek. Działalność Kół Miłośników Beskidów jest w pełni autonomiczna i nikt nie rozlicza ich z prowadzonej działalności oraz nie ustala żadnych regulaminów. Organizatorzy akcji pomagają w odwiedzaniu i poznawaniu Beskidów, lecz nie prowadzą żadnego nadzoru nad działalnością Kół.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych, by przyłączyli się do akcji, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.beskidtrek.pl w zakładce “Poznaj Beskidy”. Każde Koło otrzymuje ponadto bezpłatną prenumeratę Magazynu Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek, który jest patronem medialnym i współorganizatorem Ogólnopolskiej Akcji “Poznaj Beskidy”. Kontakt i informacje pod nr telefonów: 660 069 833, 33 483 30 10, fax 33 487 63 92 oraz e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Procedura założenia Koła Miłośników Beskidów jest wyjątkowo prosta. Wystarczy nadesłać na adres organizatorów listę osób chcących być w Kole (nie mniej niż 3 osoby) oraz wybrać dla swojego Koła nazwę, która musi być ściśle związana z Beskidami. Po otrzymaniu zgłoszenia Koło zostaje natychmiast wpisane do rejestru Kół Miłośników Beskidów. W gronie miłośników Beskidów zarejestrowane są Koła z całego kraju składające się z uczniów, harcerzy, studentów, emerytów i rencistów, znajomych z pracy oraz osób indywidualnych.

opublikowano 10.09.2010


VII TARNOGÓRSKI BIEG SEDLACZKA

Serdecznie zapraszamy do udział w Tarnogórskim Biegu Sedlaczka, który odbędzie się 11 września br. W zawodach mogą brać udział pracownicy samorządowi, radni gminy oraz nauczyciele i młodzież szkolna.

opublikowano 7.09.2010


Izba Przemysłowo- Rzemieślnicza Rybnickiego Okręgu przemysłowego oraz Cech Rzemieślników i Innych Rzemieślników w Wodzisławiu Śl. ogłasza nabór do projektu " Przekwalifikowanie i  otwarcie własnej działalności gospodarczej najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospodarcze".

opublikowano 3.09.2010


SPIS ROLNY 2010
Informujemy, że w roku 2010 we wszystkich krajach Unii Europejskiej są przeprowadzane powszechne spisy rolne. Również Polska zgodnie z ustawą z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040), od 1 września do 31 października br. przeprowadzi Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010). Spis ten ma dla Polski szczególne znaczenie. Jest to bowiem pierwszy spis rolny po przystąpieniu naszego kraju do UE. Dane uzyskane z PSR 2010 umożliwią obiektywną ocenę sytuacji rolnictwa polskiego i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego.

opublikowano 02.08.2010


Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy na organizowany przez LGD Spichlerz Górnego Śląska festyn rodzinny "Święto lasu". 25 lipca na terenie "Oczka" miedzy godziną 15.00 a 22.00 czeka na wszystkich chętnych wiele atrakcji. Wszystkich gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

opublikowano 22.07.2010


Informujemy, że wniosek pt. "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej" został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie przez 10 gmin - członków Porozumienia Gospodarczo-Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty, w tym także przez gminę Krupski Młyn. Wartość dofinansowania, przypadającego na naszą gminę wynosi 1,68 mln zł.

opublikowano 6.07.2010

Informacja o realizowanych zadaniach inwestycyjnych

W czerwcu br. zostaną rozpoczęte prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn”. I etap zadania obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie elewacji budynku, wymiana pokrycia dachowego, roboty wykończeniowe związane z termomodernizacją budynku, remont sali widowiskowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z wykonaniem chodników z kostki brukowej. Prace potrwają do 29 października 2010 roku. Natomiast w terminie do 31 maja 2011 roku zostanie wymieniona w całym budynku wewnętrzna instalacja c.o. (rury, grzejniki, zawory termostatyczne, ciepłomierze ciepła, izolacja rur) oraz zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń zajmowanych przez GOK i Bibliotekę. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych otrzymanych w formie dotacji oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach.

Ponadto otrzymaliśmy informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie”. Zadanie będzie obejmować wykonanie nowej nawierzchni ulicy Zawadzkiego z mieszanek mineralno – bitumicznych, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, regulację studzienek, oznakowanie poziome  i pionowe drogi (montaż znaków drogowych, mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, montaż progów zwalniających). Prace zostaną rozpoczęte na przełomie sierpnia i września br. i potrwają do końca października br.

opublikowano 30.06.2010


KOMUNIKAT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie informuje, iż została zakończona realizacja pomocy doraźnej w formie zasiłków celowych w wysokości do 6 tyś.  dla osób i rodzin poszkodowanych w maju 2010 roku w wyniku klęski żywiołowej.
opublikowano 25.06.2010

S
ERDECZNIE ZAPRASZAMY NA FESTIWAL KULTURY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO „PORY ROKU – LATO W ZIELONEJ GMINIE KRUPSKI MŁYN”, KTÓRY ODBĘDZIE SIE 26 CZERWCA 2010 ROKU
Program Festiwalu obejmuje:
zwiedzanie turystycznych tras tematycznych Gminy Krupski Młyn - początek zwiedzania każdej z tras o godzinie 16.00 i 17.00:
- I trasa: „Szlakiem hrabiego Colonny w Potępie”: Potępa rynek (miejsce spotkania grupy) – Kaplica Bożego Grobu – kapliczka św. Marcina
- II trasa: Krupski Młyn „Historia jednej ulicy”: Krupski Młyn k/ronda (miejsce spotkania grupy) – ul. Zawadzkiego

zwiedzanie Galerii „OK” Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Zawadzkiego 3, Krupski Młyn w godzinach 16.00 – 18.00:
wystawy tematyczne artystów Gminy Krupski Młyn :
MAREK CHMURA – wystawa rysunku pt. „Wyklęty Lud Ziemi”
LEON KOZOK – wystawa pt. „Portrety”

wydarzenia na terenie Amfiteatru w Krupskim Młynie przy ul. Głównej:
18.00 – oficjalne rozpoczęcie
18.15 - Gminne Prezentacje:
- inscenizacje legend o Krupskim Młynie w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkółw Krupskim Młynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie
- wiersze lokalnego poety Pana STEFANA KUDEŁKI
19.00 – 24.00 – koncert plenerowy z okazji rozpoczęcia lata w wykonaniu Orkiestry Festiwalowej„ Promenada” pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej oraz solistów: Adama Żaaka (baryton, prowadzenie imprezy), Grażyny Bieniek-Żaak (mezzosopran), Natalii Zabrzeskiej (sopran), Romualda Spychalskiego (tenor). W programie koncertu usłyszymy znane i lubiane utwory w trzech odsłonach: „Europa moich marzeń”, „Kabaret starszych panów”, „Uroki czarno – białego kina”

degustację potraw kuchni runa leśnego:
- bigos z sarniną i suszonymi grzybami,
- zupa grzybowa,
- pizzerki z grzybami,
- „bitki” z sarniny i dziczyzny,
- kanapeczki z dżemami: borówkowym i jagodowym oraz herbatka z owoców leśnych.
opublikowano 23.06.2010

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ustalił Program Priorytetowy Część III dotyczący pozyskania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Powyższy Program przewiduje uzyskanie środków finansowych w wysokości 50 % w formie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. W programie będzie również uczestniczyć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który obecnie określa dodatkowe zasady uzyskania dofinansowania oraz terminy składania wniosków. Po określeniu zasad Gmina Krupski Młyn przystąpi do realizacji programu. Ważnym elementem jest posiadanie przez gminę opracowanego i zatwierdzonego Programu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Krupski Młyn. Szczegóły tutaj.

opublikowano 23.06.2010


SUKCES NASZEJ BIBLIOTEKI
Miło nam poinformować, że na podstawie danych z Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w 2009 roku Gmina Biblioteka Publiczna w Krupski Młynie zajęła pierwsze miejsce, wspólnie z MBP w Tarnowskich Górach, w tzw. agregatowym indeksie aktywności, biorącym pod uwagę liczbę woluminów, liczbę książek zakupionych ze środków samorządowych, liczbę czytelników i liczbę udostępnień liczonych na etat przeliczeniowy. Ponadto GBP w Krupskim Młynie odnotowała wzrost wszelkich wskaźników czytelniczych, są one wyższe od średniej dla powiatu tarnogórskiego, powiatów ziemskich  oraz dla całego województwa śląskiego.
opublikowano 9.06.2010

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krupskim Młynie  informuje, że osoby poszkodowane w wyniku powodzi w maju 2010 roku mogą niezwłocznie składać wnioski o zasiłek celowy na remont  lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego w tutejszym Ośrodku.

opublikowano 8.06.2010


Wójt Gminy Krupski Młyn składa wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w działania przeciwpowodziowe serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za bezinteresowność, życzliwość i poświęcenie, tak potrzebne w ciężkich chwilach, które dotknęły poszkodowanych.

opublikowano 28.05.2010


Na terenie Naszej Gminy pomoc powodzianom udzielana jest przez NSZZ Solidarność zakładu Nitroerg S.A. oraz Caritas. Dotkniętym przez powódź oferowane są środki czystości, osuszacze oraz żywność.

opublikowano 27.05.2010


W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego nastąpiło omówienie sytuacji popowodziowej oraz pomocy dla poszkodowanych podczas kataklizmu na terenie województwa śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów miast i gmin oraz powiatów, a także Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrektor Wydziału polityki społecznej, Dyrektor Wydziały finansów i budżetu, Dyrektor Wydziału nadzory nad systemem opieki zdrowotnej, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Wojewódzki Policji, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Kurator Oświaty, p.o. Dyrektor Izby Skarbowej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Zastępca Wydziału Infrastruktury. Na spotkaniu przekazano informacje dotyczące przebiegu powodzi w województwie śląskim. Zniszczonych zostało 6 tys. budynków mieszkalnych ,  14 tys. zabudowań gospodarczych i 371 budynków użyteczności publicznej, zostały uszkodzone 222 obiekty wodno-kanalizacyjne (oczyszczalnie i przepompownie) i 396 mosty. Straty zostały zgłoszone przez 123 jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, zakłady budżetowe, jednostki organizacyjne urzędów). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej poinformował, że utrzymują się jeszcze utrudnienia komunikacyjne w ośmiu newralgicznych miejscach.  W akcji powodziowej uczestniczyło wojsko, zawodowa i ochotnicza straż pożarna, policja oraz więźniowie. Wojewódzki Inspektor Sanitarny podał informację, że na terenie województwa śląskiego nie zanotowano do tej pory ognisk skażenia epidemiologicznego a sytuacja w tym zakresie jest stale monitorowana. W ramach akcji powodziowej uruchomiono 74 mln zł pochodzących z budżetu państwa, z czego 62 mln przeznaczone jest dla odbiorców indywidualnych  a 12 mln dla gmin. Na spotkaniu poinformowano, że Izba Skarbowa w Katowicach przewiduje udzielenie ulg i zwolnień podatkowych poszkodowanym (więcej informacji tu).  Wsparcie finansowe obejmować także będzie fundusze dla dzieci powodzian. Dla każdego dziecka przewiduje się  możliwość uczestniczenia w koloniach i obozach oraz  pomoc w wysokości 1 tys. zł z przeznaczeniem na wyprawki i pomoce naukowe. Przewidziano również udzielenie pomocy materialnej osobom, których domy i mieszkania zostały zalane. Jeżeli straty wynoszą do 20 tys. zł to pomoc finansowa będzie wypłacana na podstawie faktur, jeśli straty przekroczą kwotę 20 tys. zł Skarb Państwa sfinansuje wykonanie wyceny strat przez uprawnionego rzeczoznawcę, który określi konieczny do przeprowadzenia zakres prac. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 100 tys. zł. Więcej informacji na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
opublikowano 27.05.2010

Informujemy mieszkańców, że po ustąpieniu stanów alarmowych na rzekach naszej gminy prowadzone są prace porządkowe, które polegają na zabezpieczaniu i naprawie obiektów drogowych i mostowych naszej gminy (naprawa drogi na Żyłkę - odtworzenie skarpy i pobocza na odcinku od "domu celnego" do mostu, uzupełnienie poboczy w kierunku centrum Żyłki; naprawa drogi dojazdowej do mostu wojskowego i uzupełnienie ubytku gruntu przy moście wojskowym w Ziętku; odtworzenie nawierzchni przy budynkach na ul. Mickiewicza i ul. Głównej). Ponadto trwają prace porządkowe na Oczku i prace przygotowawcze mające na celu odtworzenie chodnika na ul. Zawadzkiego. Na bieżąco monitorowany jest także stan wody w Małej Panwii i Stole i podejmowane są sukcesywnie decyzje o wypompowywaniu wody z piwnic, pod warunkiem obniżenia się stanu wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku. Na bieżąco z terenów gminy prowadzony jest również wywóz śmieci, w tym śmieci powstałych w wyniku powodzi.

opublikowano 25.05.2010


Informujemy, że do Urzędu Gminy wpłynęły kolejne pisma określające obszary i zasady szacowania szkód wywołanych przez powódź:

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące mienia komunalnego gminy,
- ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, dotyczące dzieci poszkodowanych w wypadku powodzi,
- z  Powiatowego Urzędu Pracy, dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych,
- z Ministerstwa Środowiska, dotyczące zalanych obiektów gospodarki odpadami.
- od Wojewody Śląskiego, dotyczące zwiększenia planu dotacji celowej na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- od Wojewody Sląskiego, z apelem o odpowiednie zabezpieczenie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z nowym wzorem " Informacji do Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych" oraz Protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z wzorem karty pomocy.

opublikowano 24.05.2010


w dniu dzisiejszym do Starostwa Powiatowego zostało wystosowane pismo z prośbą o pomoc finansową na pokrycie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową.

opublikowano 21.05.2010


Informujemy, że otrzymaliśmy pismo w sprawie określenia zapotrzebowania środków finansowych z rezerwy celowej – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych. Gmina 21 maja przedłoży do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach stosowne informacje.

opublikowano 21.05.2010


INFORMACJA NA DZIEŃ 21.05

W chwili obecnej trwają wypompowywania wody na ulicach Powstańców Śl., Zawadzkiego, Mickiewicza i Głównej oraz prace porządkowe związane z wywozem nieczystości. Rozpoczęto prace mające na celu naprawienie podmytej drogi na Żyłce.

Opublikowano 21.05.2010


INFORMACJA Z GMINNEGO OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ

21 maja br. do Urzędu Gminy wpłynęło  pismo od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z prośbą o przekazanie danych o liczbie oraz adresach domów mieszkalnych i mieszkań w których nastąpiło zniszczenie materialne w wyniku powodzi. Powyższe dane niezbędne są do udzielenia doraźnej pomocy poszkodowanym rodzinom i osobom. Poszkodowanych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy jednostki.

opublikowano 21.05.2010

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Informujemy mieszkańców, że w godzinach popołudniowych uruchomiono zasilanie elektryczne w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstańców Śląskich.

opublikowano 20.05.2010


Jak podaje strona internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do ministra finansów o uruchomienie 43,5 mln złotych z rezerwy celowej budżetu państwa dla samorządów poszkodowanych przez powódź.  zwrócił się  szef MSWiA Jerzy Miller. Z tej puli gminy i powiaty prowadzące działania przeciwpowodziowe dostaną do 100 tys. złotych. Z tej puli 12,2 mln złotych przypada na województwo śląskie.

Pozostałe informacje o powodzi na poziomie województwa zawiera strona internetowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, natomiast na poziomie powiatu strona internetowa Starostwa Tarnogórskiego.

opublikowano 20.05.2010


INFORMACJA O WYPOMPOWYWANIU WODY

Dzisiaj od godzin porannych w zalanych budynkach (przeważnie piwnicach), tam gdzie poziom rzeki na to pozwalał, prowadzane są prace związane z wypompowywaniem wody przez jednostki OSP Krupski Młyn i OSP Potępa oraz pracowników gospodarczych Urzędu Gminy (3 pompy).

Opublikowano 20.05.2010


INFORMACJA O ŚMIECIACH

Informujemy mieszkańców, że w przypadku braku dużych kontenerów, wszelkie śmieci prosimy składować przy istniejących pojemnikach. Śmieci sukcesywnie usuwane będą przez służby gminne lub firmy prowadzące gospodarkę odpadami na terenie naszej gminy.

opublikowano 20.05.2010


W związku z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego usuwania skutków powodzi informujemy, ze gmina nasza zgłosiła obie miejscowości  naszej gminy - Krupski Młyn z osiedlem Ziętek i Potępę wraz z przysiółkami , na terenie których stosowane mają być szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

opublikowano 20.05.2010


W zakładce galeria opublikowaliśmy zdjęcia z powodzi.

opublikowano 20.05.2010


ZAJĘCIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Krupskim Młynie informuje, że od dnia 21 maja br. zajęcie w szkole odbędą się zgodnie z planem lekcji, a świetlica szkolna czynna jest od 5.30 do 14.30.

Opublikowano 20.05.2010


KURSY AUTOBUSÓW
AUTOBUS LINI 129 KURSUJE PLANOWO NA TRASIE KRUPSKI MŁYN RESTAURACJA SŁONECZNA - KRUPSKI MŁYN SKRZYŻOWANIE

Opublikowano 20.05.2010


SYTUACJA POWODZIOWA NA DZIEŃ 20.05

- częściowo przywrócono zasilanie elektryczne na terenie naszej gminy,
- woda systematycznie opada, widoczny słupek pomiarowy (3,60m),
- rozpoczęto proces usuwania skutków powodzi,
- całkowicie przejezdna droga przez most betonowy.

opublikowano 20.05.2010


TRANSPORT W POTĘPIE I ŻYŁCE

Jest możliwość przejazdu z Potępy do Żyłki - transport prowadzony jest traktorem z przyczepą. Most przy ul. Piecucha jest już całkowicie przejezdny.

opublikowano 19.05.2010

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Informujemy mieszkańców, ze czynione są wszelkie starania, mające na celu przywrócenie zasilania energia elektryczną z zalanego przez powódź transformatora. Prace polegać będą na osuszeniu i oczyszczeniu instalacji. Od godzin rannych pozostajemy w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi w Rejonie Energetycznym za prowadzenie w/w prac.
opublikowano 19.05.2010

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz Restauracji Młyn wydawane są posiłki osobom zaangażowanym w działalność przeciwpowodziową oraz osobom zakwaterowanym w MOW w wyniku ewakuacji zalanych mieszkań. W dniu dzisiejszym wydano łącznie 70 posiłków - 30 w Restauracji Młyn i 40  w MOW. Osoby zakwaterowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, dzięki uprzejmości Ośrodka otrzymywać będą posiłki do końca zakwaterowania.
opublikowano 19.05.2010

SYTUACJA POWODZIOWA NA DZIEŃ 19.05

SYTUACJA W TERENIE NA GODZINĘ 12:15

Krupski Młyn
- woda na moście betonowym opada. O godzinie 10.00 przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informacje o sytuacji oraz przekazano prośbę o przyjazd i określenie możliwości uruchomienia transportu osobowego przez most betonowy. Od godziny 10.30 od strony ronda w kierunku Kielczy zaobserwowano obniżanie się poziomu wody w szybkim tempie. Woda nie przelew się przez most. Most oczyszczono z konarów. Około godziny 11.30 uruchomiono transport przez most betonowy. Do zakładu energetycznego w Zawadzkiem skierowano informacje o stanie wody oraz prośbę o uruchomienie transformatora.

Potępa
- rzeka Stoła na ul. Piecucha i Polnej opada w szybkim tempie. Jest ona przejezdna. Odwołano transport traktorem.

Żyłka
- droga przejezdna w całości do mostu na Małej Panwii. Między "domem celnym" a mostem pobocze drogi z lewej strony zostało wypłukane. Od mostu do skrzyżowania w Żyłce woda o wysokości 30 cm przelewa się przez drogę. Zaobserwowano przerwanie wału przeciwpowodziowego w jednym miejsc i przesiąkanie wału także w jednym miejscu.

 

SYTUACJA W TERENIE NA GODZINĘ 5:30

Krupski Młyn
- poziom wody na wszystkich ulicach zmniejsza się.

Ziętek
- poziom wody zmniejsza się.

Potępa
- odnotowano ciągły spadek wody zarówno rzeki Stoły jaki Małej Panwii.

Odmuchów
- nastąpił spadek wody o około 40 cm.

 

SYTUACJA W TERENIE NA GODZINĘ 2:35

Objazd dróg Krupski Młyn - Potępa - Odmuchów:
Otmuchów - stan stabilny, bez zmian, Potępa, rzeka Stoła - stan stabilny, bez zmian, droga powiatowa Krupski Młyn - Tworóg (Potępa- Ziętek- Kanol) woda nie przelewa się przez drogę.
Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego - stan stabilny, bez zmian, Rondo - stan stabilny, bez zmian, ul. Powstańców Śl. - zmniejszył się poziom wody wpływającej z ul. Zawadzkiego.
Ziętek, most wojskowy - woda opadła do wysokości krawężników
.

opublikowano 19.05.2010


INFORMACJA O PRZEJEŹDZIE DO TWOROGA

przejazd w kierunku Tworoga możliwy! (znaczne obniżenie poziomu wody wylewającej się na drogę powiatową pomiędzy Ziętkiem a Potępą)

opublikowano 19.05.2010 godz. 02:00


TRANSPORT MIESZKAŃCÓW POTĘPY I ŻYŁKI

W Potępie prowadzony jest przewóz mieszkańców z ulic Konrada Piecucha, Polnej, Żyłki w stronę centrum wsi. Przewóz odbywa się traktorem z przyczepą.

opublikowano 18.05.2010


RAPORT Z POWODZI NA DZIEŃ 18.05

Stan wody na rzece Mała Panew w miejscowości Krupski Młyn o godz. 07.45 wynosił 500 cm - czyli 250 cm powyżej stanu alarmowego (stan ostrzegawczy - 160 cm, alarmowy - 250).

Zamknięta ul. Główna od ronda do mostu (1 metr wody). Utrudnienia na drodze Tworóg – Krupski Młyn (zalecany objazd do Krupskiego Młyna przez Lubliniec lub Kieleczkę). Gmina otrzymała pontony z jednostki wojskowej w Lublińcu. Trwa ewakuacja dolnej części miejscowości Potępa z udziałem żołnierzy ww. jednostki wojskowej (5 rodzin).

Część Krupskiego Młyna za mostem jest niedostępna przez most. Miejscowość Żyłka odcięta od świata.

Osoby zaangażowane w działalność przeciwpowodziową, w tym strażacy oraz żołnierze, otrzymały posiłki przygotowywane Restauracji "Młyn" oraz  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. W dniu dzisiejszym wydano 40 posiłków.

opublikowano 18.05.2010

EWAKUACJA MIESZKAŃCÓW!

W Potępie na ul. Piecucha prowadzona była ewakuacja mieszkańców przez Jednostkę Specjalną z Lublińca i OSP Potępa. W Krupskim Młynie przy ul. Głównej w budynku sportowym prowadzona była ewakuacja mieszkańców przy pomocy motorówki z OSP Orzech przez OSP Potępa.

opublikowano 18.05.2010

INFORMACJA POWODZIOWA 18.05
Krupski Młyn
- ul Główna – zalanie obok transformatora ponad 1m, przelew przez most betonowy, zalanie piwnic mieszkań przy ul. Głównej w okolicach mostu, ul. Mickiewicza, Świerczewskiego,
- ul. Zawadzkiego, Powstańców Śląskich, Norwida – zalanie piwnic, garaży, woda na równi z poziomem mostu wiszącego, przelew przez ul. Zawadzkiego od mostu wiszącego aż do bramy Zakładu, biurowiec (wdziera się woda), zalanie bramy i części Zakładu,
- budynek sportowy (woda przedarła się do środka, zalane Oczko, stadion, basen).

Ziętek
- woda przelewa się przez most wojskowy, wystąpiło wysokie spiętrzenie wody, dodatkowo kłody utrudniają przepływ wody, nastąpiło niebezpieczeństwo zniszczenia obiektu,
- droga do Potępy – przelew wody na wysokości Kanola.

Potępa
- zalanie terenów mieszkalnych na ul.  Piecucha i ul. Leśnej,
- woda przelewa się przez ulicę K. Piecucha i Polną - wysokość ok. 70 cm.

Żyłka
- zalanie terenów mieszkaniowo-rekreacyjnych,
- woda przelewa się przez drogę i brak dojazdu od wsi Potępa.

Odmuchów
- woda przelewa się przez drogę powiatową od strony domków mieszkalno-letniskowych,
- sytuacja na zbiorniku wodnym ustabilizowana.

INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z AKCJĄ POWODZIOWĄ UDZIELAJĄ :

1)SEBASTIAN HADRYŚ - 603 113 797
2)PIOTR GWÓŹDŹ - 504 247 992

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ŁĄCZNOŚCI SIECI PLUS DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ 24h POD NR TELEFONU URZĘDU GMINY: 32 285 70 77 oraz 32 285 70 16

 

Harmonogram działań podjętych od dnia 17 maja 2010 r. przez Sztab Kryzysowy powołany Zarządzeniem Wójta Nr Or. 0152-40/10 z dnia 17 maja 2010 r.

1. Nawiązać kontakt z Wojskową Jednostką Specjalną z Lublińca celem uzyskania pomocy (wypożyczenie pontonów, ewentualna ewakuacja). Działania mają być prowadzone wspólnie z OSP Potępa.
2. Pozyskać dodatkową ilość worków na piasek, celem zabezpieczenia mienia.
3. Wysłać strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupskim Młynie celem prowadzenia bieżącej obserwacji poziomu wody w rzece oraz informowania o terenach zagrożonych, obszarach odciętych od Gminy Krupski Młyn.
4. Zorganizować ciężki sprzęt i skierować go do pracy w miejscowości Potępa.
5. Wyznaczyć miejsca noclegowe w M.O.W. w Krupskim Młynie oraz w Zespole Szkół w Potępie celem skierowania tam ludzi z rejonów odciętych od gminy.
6. Nawiązać kontakt z Panem Michałem Nowickim z MZKP Tarnowskie Góry (telefon: 508-091-388) celem stałego kontaktu w sprawie utrzymania komunikacji pasażerskiej pomiędzy lewobrzeżną a prawobrzeżną częścią Krupskiego Młyna.
7. Odwołać zajęcia z dniem 18 maja 2010 r. do odwołania w Zespole Szkół w Krupskim Młynie.
8. Wprowadzić dyżur opiekuńczy w Przedszkolu w Krupskim Młynie – Odział zamiejscowy w Kolonii Ziętek.
9. Zebrać przez Ochotniczą Straż Pożarną zapotrzebowania na pieczywo i dostarczyć dla mieszkańców w budynkach przy: ul. Mickiewicza 1, ul. Powstańców Śl. 1,2,3 w Krupskim Młynie.
10.  Zlecić Ochotniczej Straży Pożarnej przekazywanie informacji mieszkańcom gminy o wyznaczeniu miejsc noclegowych w M.O.W.

opublikowano 18.05.2010


8 maja 2010 roku o godzinie 18. w Kaplicy Bożego Grobu w Potępie odbyła się msza św. za wstawiennictwem św. Floriana w intencji strażaków z Kotów i Potępy oraz uroczystość przekazania, zakupionego ze środków pochodzących z dotacji gminnej,  wozu strażackiego jednostce OSP w Potępie. Mimo nieustannie padającego deszczu w uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe z dwóch jednostek strażackich mających swoją siedzibę w  tutejszej parafii - z Potępy i Kotów, strażacka orkiestra dęta, licznie zgromadzeni druhowie i druhny, przedstawiciele władz lokalnych i gminnych oraz parafianie. Po mszy św. Wójt Gminy Krupski Młyn Jan Murowski wygłosił przemówienie z okazji uroczystości przekazania wozu bojowego. Na zakończenie w remizie odbył się poczęstunek, któremu przygrywała strażacka orkiestra dęta. Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii zdjęć.

opublikowano 11.05.2010


Już po raz osiemnasty, od 1 do 3 maja odbyły się w naszej gminie Dni Krupskiego Młyna (fotografie tutaj). Jak co roku, program święta obejmował różnorakie wydarzenia. W sobotę 1 maja z samego rana można było wybrać się na rodzinne wędkowanie, na organizowany już po raz trzeci Krupskomłynski Baborajd a chętne dzieci i młodzież mogły wziąć udział w  egzaminie na kartę rowerową i motorowerową w naszym miasteczku rowerowym. Oficjalnego rozpoczęcia Dni Krupskiego Młyna dokonał o godzinie 14 Wójt Gminy Jan Murowski. Dzieci i młodzież z naszych szkół i przedszkoli pod opieką wychowawców i opiekunów przygotowały występy artystyczne. Mogliśmy również zobaczyć pokaz ratownictwa drogowego, zaprezentowany przez Młodych Ratowników Zielonej Gminy Krupski Młyn i pokaz strażaków z OSP Potępa. W godzinach wieczornych widzom czas umiliła biesiada z zespołem ”Bernadeta Kowalska i Przyjaciele” a na zakończenie pierwszego dnia odbyła się dyskoteka „Hity z satelity” poprowadzona przez Adama Sośnice. 2 maja odbył się XI Turniej Piłki Siatkowej oraz Festyn Rodzinny zorganizowany przez Klub „Ostoja”.  W majowy poniedziałek można było z kolei wziąć udział w zawadach i turniejach sportowych: wędkarskich, tenisa stołowego amatorów oraz skata sportowego, w których uczestnicy walczyli o Puchar Wójta Gminy Krupski Młyn. Zakończeniem trzydniowych uroczystości gminnych był Festyn Rodzinny zorganizowany przez Klub „Ostoja”.

opublikowano 10.05.2010


6 maja odbyła się uroczystość „Złotych Godów”, obchodzonych dla uhonorowania zgodnego i przykładnego życia par małżeńskich - Państwa Ludwiki i Józefa Nowaków, Urszuli i Henryka Piechotów, Krystyny i Bogdana Powałowskich i Edyty i Jana Lewandowskich. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również Wójt Gminy Jan Murowski, Zastępca Wójta Gminy Stefan Hajda, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Pyda, Ksiądz Prałat Stefan Jezusek oraz przedstawiciele zakładu „NITROERG-u” w osobach Pani Anny Ciaś i Pana Ryszarda Pilarskiego.
W trakcie uroczystości Wójt Gminy wręczył parom małżeńskim medale za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po złożonych życzeniach Jubilaci i zgromadzeni goście obejrzeli występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Potępie. Na zakończenie ceremonii Wójt Gminy zaprosił wszystkich na toast jubileuszowy i poczęstunek. Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.

opublikowano 10.05.2010


W naszej galerii dzięki uprzejmości Panów Krzysztofa i Damiana Pilarskich opublikowaliśmy zdjęcia otaczającej nas dzikiej przyrody. Jak piszą o sobie autorzy zdjęć na swojej stronie internetowej "fotografowanie dzikiej natury jest tak fascynujące, że w każdą pogodę, o anormalnych porach na długie godziny pchamy się w miejsca, które większość ludzi omija szerokim łukiem...".
opublikowano 14.04.2010
Komunikat !
Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2010 r. o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.
opublikowano 13.04.2010

Jak co roku dzieci i młodzież z terenu naszej gminy wzięła udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży przebiegała pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Tego rodzaju konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.
Konkurs na etapie gminnym został rozstrzygnięty 26 lutego 2010 r. Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krupski Młyn oceniła prace w dwóch kategoriach. Wójt Gminy Jan Murowski ufundował nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
Prace dzieci można oglądać tutaj.
opublikowano 12.04.2010

Rozpoczęły się II Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego, czyli Gimnazjada. Wszystkie Zawody organizowane są i finansowane przez poszczególne Gminy z terenu naszego powiatu, które zdecydowały się uczestniczyć w sportowej rywalizacji. Patronat nad „Gimnazjadą” objęli Burmistrzowie i Wójtowie rywalizujących Gmin. Głównym koordynatorem „Gimnazjady” jest Miasto Tarnowskie Góry, które prowadzi m.in. klasyfikację rozgrywek na specjalnie utworzonej stronie internetowej (http://gimnazjada.tarnowskiegory.pl). Organizacją poszczególnych konkurencji sportowych zajmują się wytypowane wcześniej Gminy przy współpracy ze środowiskiem lokalnym (szkoły, kluby sportowe, itp.). Uczestnikami „Gimnazjady” mogą być wszystkie szkoły gimnazjalne z terenu danej Gminy. Do rywalizacji zgłosiło się 19 gimnazjów, w tym nasze gimnazjum z Krupskiego Młyna. W poszczególnych zawodach mogą brać udział uczniowie zgłoszonej do zawodów szkoły bez względu na wiek.
opublikowano 8.04.2010

Uprzejmie informujemy, że Fundacja LGD "Spichlerz Górnego Śląska", której członkiem jest nasza Gmina ogłasza konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013.

Fundacja ogłasza nabór wniosków w ramach konkursów: "Małe Projekty", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

opublikowano 8.04.2010


23 lutego 2010 r. w ramach cyklu ferii zimowych w Gminie Krupski Młyn w Domu Kultury w Potępie odbyły się warsztaty filcowania dla młodzieży. Zajęcia prowadziła Pani Beata Murowska, młodszy instruktor ds. kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. przybyli zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Dzieci podzielono na dwie grupy: starszą i młodszą. Starsza grupa uczyła się filcowania na sucho za pomocą wełny czesankowej i specjalnie przeznaczonej do tego celu igły, natomiast młodsza uczyła się filcowania na mokro za pomocą wełny, wody oraz szarego mydła. Ogromną radość sprawiło dzieciom wykonanie własnoręcznej biżuterii, takiej jak bransoletki, kolczyki itp. Najmłodsi zaś z zachwytem tworzyli swoje obrazki z filcu.

Poznając technikę filcowania możemy stworzyć wiele ciekawych rzeczy: naszyjniki, broszki, bransoletki, obrazki, torebki, kolczyki, szale…

Dom Kultury w Potępie w najbliższym czasie planuje zorganizowanie warsztatów filcowania dla dorosłych.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii z warsztatów.

opublikowano 7.04.2010


O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Krupskim Młynie niniejszym przedstawia harmonogram wywozu odpadów z budynków zarządzanych przez Gminę Krupski Młyn w 2010 r.:

1.odpady elektryczne i elektroniczne - 4 razy w roku, tj.: 15.03.2010 r., 14.06.2010 r., 13.09.2010 r., 13.12.2010 r. Odpady należy składować  przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, papier).

2.odpady wielkogabarytowe - na bieżąco, przez cały rok. Odpady należy składować przy pojemnikach na odpady komunalne.

3.odpady niebezpieczne - 4 razy w roku, tj.: 15.03.2010 r., 14.06.2010 r., 13.09.2010 r., 13.12.2010 r. Odpady należy oddawać w punkcie przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie

w godz. 7 – 15.

Odpady elektryczne i elektroniczne oraz wielkogabarytowe można składować, poza w/w harmonogramem, na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Laryszowskiej w Rybnej lub przy ul. Nakielskiej 1 – 3 w Tarnowskich Górach.

opublikowano 01.03.2010


W związku ze zbliżającą się uroczystością wręczania nagród "Orła i Róży" Starosta Powiatu Tarnogórskiego przekazał pismo następującej treści:

"Szanowni Państwo,

Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach przygotowuje się do uroczystości wręczania nagród "Orła i Róży". Jest to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Radę Powiatu Tarnogórskiego na wniosek kapituły Nagrody. Otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności kulturalnej, sportowej, społecznej oraz charytatywnej.

Z pewnością w Państwa najbliższym otoczeniu znajdują się osoby godne tego wyróżnienia. Całość spraw oraz dokumentację dotyczącą Nagrody prowadzi Sekretarz Powiatu Pani Beata Dymarczyk-Grochowina.

Zgodnie z przepisami Regulaminu przyznawania Nagrody "Orła i Róży" termin nadsyłania wniosków wraz z uzasadnieniem upływa 31 marca 2010r."

opublikowano 10.02.2010


Prośba Akademii Medycznej

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency).Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia:ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie.Akcja ma zasięg europejski.
Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i prześlijcie ten e-mail dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

opublikowano 4.02.2010


Bezpiecznie ferie w województwie śląskim w 2010r.

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Pana Zygmunta Łukaszczyka w dniu 15 stycznia 2010 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja „Bezpieczne ferie 2010”, która potrwa do 1 marca 2010 r.

W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie organizacji i przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2010", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Podejmowane działania połączone będą z wysiłkami: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy: Jurajskiej i Beskidzkiej, Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Związku Harcerstwa Polskiego - Chorągwi Śląskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Katowicach.

Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze (032) 200-21-71, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych w 201

http://www.katowice.uw.gov.pl/pics/Wydzial_Bezpieczenstwa_i_Zarz_Kryz/porady_dla_uczestnikow_wsse.jpg

opublikowano 3.02.2010


W związku z prośbą  Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach o upowszechnieniu idei Konkursu Kruszec Biznesu do dyspozycji zainteresowanych publikujemy link do strony zawierającej przydatne informacje organizatora:


ROZPORZĄDZENIE NR 12/09
Wojewody Śląskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
opublikowano 2.02.2010

W 2006 roku zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”i "Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”, których zadaniem jest koordynacja programów profilaktycznych w województwie śląskim. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego, a program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi jest przeznaczony dla kobiet w przedziale wiekowym 50-69, które nie wykonały badania w ostatnich dwóch latach.

Na stronach internetowych www.rakszyjki.org, www.raksutka.org kobiety znajdą praktyczny poradnik na temat profilaktyki, a pod hasłem „Gdzie się badać” listę adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Tel. 032 278 97 58
www.rakszyjki.org
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Tel. 032 278 96 73
www.raksutka.org
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

opublikowano 25.01.2010


Notatka prasowa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 16.10.2009r.

w sprawie przypadków zakażeń wirusem grypy typu A /H1N1v u ludzi.

Informuję, że w województwie śląskim od 27.04 do 16.10.2009r. potwierdzonych zostało 10 przypadków zachorowań na grypę A/H1N1v. Do dnia 16 października 2009 r. odnotowano 166 przypadków zakażenia wirusem grypy A/H1N1v na terenie Polski.

Aktualne raporty i informacje dotyczące wirusa grypy typu A/H1N1v dostępne są na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.pis.gov.pl oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl.

Login Form