Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Informacja dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

INFORMACJA O PROJEKCIE „50 LAT DOŚWIADCZENIA”


Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: Bezzwrotnej jednorazowej dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21.413,25 PLN, comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1.500,00 PLN przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy), pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności (np. opłaty ZUS, czynsz, paliwo itp.), wysokiej jakości szkoleń oraz doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22, e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobisty w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej. Nabór dokumentów zgłoszeniowych trwać będzie od 1.06.2017 r. do 30.06. 2017 r. Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.rarinwestor.pl


Jednym z serwisów dostarczających bezpłatnego wsparcia na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia jest serwis Mikroporady.pl (https://mikroporady.pl/). Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami , poradami i instrukcjami. Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja i reklama, IT, prowadzenie działalności. W serwisie znaleźć można ponadto wyjaśnienia, uwagi, komentarze prawne i orzeczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, „przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm, wyjaśnienia potrzebnych i niezbędnych pojęć oraz definicji.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej informujemy, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga jej zarejestrowania. Przedsiębiorca działający samodzielnie a także wspólnicy spółki cywilnej dopełniają formalności w ewidencji działalności gospodarczej w gminie, natomiast gdy działalność gospodarcza prowadzona ma być w formie spółki osobowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej lub kapitałowej: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej – wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawy takie załatwiane są w sądzie rejonowym - sądzie gospodarczym, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.
Działalność gospodarcza może by wspierana przeróżnymi instrumentami, wykorzystującymi zarówno środki krajowe jak i unijne. Osoba która została zwolniona, która poszukuje pracy, ma pomysł na działalność gospodarczą albo pracuje, ale nie jest zadowolona ze swojego zatrudnienia może starać się o środki na założenie własnej firmy. Jeśli zarejestruje się jako bezrobotna, może liczyć na równowartość sześciu średnich pensji liczonych za ostatni kwartał. Środki są środkami bezzwrotnymi pod warunkiem utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy.
Osoby, które chcą założyć własną firmę, mogą się także ubiegać się o pieniądze z funduszy Unii Europejskiej. Taka dotacja może być wyższa niż z urzędu pracy a osoba, która się o nią ubiega, nie musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Dotacja może wynieść nawet  40 tys. zł i jest ona dotacją bezzwrotną, także pod warunkiem, że przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. Przedsiębiorca, który założył firmę za środki unijne przez pół roku może dodatkowo otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej kwoty płacy minimalnej. Środki te  są do dyspozycji w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach środków unijnych preferowane są osoby  długotrwale bezrobotne, absolwenci, kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osoby, które ukończyły 45 rok życia a także osoby niepełnosprawne.
Właściciele małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw oraz ich pracownicy mogą ponadto korzystać z otwartych szkoleń, które w ramach PO KL organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wojewódzkie urzędy pracy i urzędy marszałkowskie (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - http://efs.wup-katowice.pl). Przedsiębiorcy mogą ponadto zatrudnić albo przyjąć na praktykę bezrobotnego zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy a jego wynagrodzenie  pokryte zostanie przez urząd pracy ze środków zgromadzonych w Funduszu Pracy.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (http://www.pup-tg.pl/) przy ul. Towarowej 1 a także w firmie AT Group (dawny Agrotur)  przy ul. Głównej 5 w Krupskim Młynie (http://www.agrotur.org.pl/), która jest punktem Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, świadczącym porady firmom i osobom pragnącym założyć działalność gospodarczą.

W ramach nowej inicjatywy społecznej, stworzono poradnik on-line dla osób bezrobotnych, które pragną założyć własną działalność gospodarczą. W poradniku prezentowane są darmowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajach opodatkowania, sposobach zakładania spółek oraz wieloma innymi przydatnymi informacjami. Informacje te ułatwią osobom bezrobotnym w gminie, w dotarciu do rzetelnej i wartościowej wiedzy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych. Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski.
Informacja o szkoleniach KLIK
Ulotka KLIK
Plakat KLIK

Login Form