Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie

19 stycznia 2011 roku podpisana została umowa na budowę hali sportowej w Krupskim Młynie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca (spośród 15 wykonawców, którzy złożyli oferty na budowę hali). Zwycięzcą postępowania została firma Zarząd Budynków Komunalnych SA, ul. Legionów 37c, 42-600 Tarnowskie Góry. Zaoferowała ona wykonanie obiektu za kwotę 3.634.634,22 zł.
Na budowę hali gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 2.120.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.Wybudowany  obiekt sportowy z pełnowymiarową salą o wymiarach areny 35,9 x 19 ze względu na fakt, iż będzie to pierwszy tego typu obiekt w gminie przyczyni się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Nowoczesna hala sportowa z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych usprawni komfort nauczania w zakresie sportu a także wpłynie na wzrost zainteresowania młodzieży oraz społeczności lokalnej sportem. Przyczyni się ona także do podniesienia standardu życia w gminie, wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie sportu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, wspomoże proces nauczania, rozwijając talenty i możliwości uczniów, stworzy szansę wspólnego działania i prowadzić będzie do ściślejszej integracji społeczeństwa lokalnego. Realizacja inwestycji doprowadzi do wzbogacenia oferty rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy oraz turystów i odwiedzających gminę a tym samym przyczyni się do podniesienia wartości obszaru wiejskiego. Długofalowe efekty społeczne realizacji inwestycji doprowadzą, poprzez uaktywnianie fizyczne i propozycje spędzania czasu wolnego, do polepszenia zdrowia dzieci i dorosłych mieszkańców gminy, ich zdolności fizycznych, redukcji zaburzeń zachowania i emocji a także do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego.
Hala przystosowana będzie do prowadzenia rozgrywek szkolnych, lokalnych i regionalnych o randze  gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w koszykówce, piłce siatkowej a także do rozgrywek w tenisa stołowego, piłki ręcznej czy mini-piłki nożnej. Z   obiektu oprócz dzieci i młodzieży szkolnej korzystać będą organizacje i kluby sportowe, użytkownicy indywidualni, czyli mieszkańcy gminy oraz turyści ją odwiedzający.
Posadowienie hali sportowej zaprojektowano w formie żelbetowych frez przy czym sala oprócz systemu obwodnicowego odpowiadającego ścianom zewnętrznym będzie posiadała ściąg w połowie jej podłużnej osi. Konstrukcję hali stanowić będzie nawa o rozpiętości 24 m utworzona dwoma rzędami żelbetowych słupów w rytmie 6 m spiętych górą żelbetowymi podciągami. W ścianach szczytowych zaprojektowano po dodatkowe dwa słupy w odległości wyznaczonej podłużnym wypiętrzeniem świetlika gąsienicowego. Szkielet spięto wieńcami na dwóch poziomach: pierwszy odpowiadający oparciu konstrukcji stalowej przybudówek oraz okien ściany wschodniej, drugi wzdłuż linii okapu ścian szczytowych. Na opisanym żelbetowym szkielecie oparto stalowe wiązary kratowe w rozstawie osiowym 3 m z podłużnymi stężeniami oraz płatwiami pod oparcie warstwowych płyt dachowych. Mury wypełniające oraz konstrukcyjne przybudówek zostaną wykonane z bloczków gazobetonowych gr. 25 i 36 cm. Na wieńcach zamykających mury zewnętrzne oraz żelbetowego szkieletu oparte zostaną lekkie wiązary stalowe z zimnogiętymi płatwiami pod warstwowe płyty dachowe. Na wypiętrzonych płatwiach w strefie środkowej dachu hali zostanie wykonany świetlik z płyt poliwęglanowych opartych na systemowych profilach aluminiowych wzmocnionych profilami stalowymi.
Zakres robót  podzielony był na  trzy etapy. I etap, zrealizowany w 2011 roku, obejmował wykonanie fundamentów hali. II etap, zrealizowany w 2012 roku, zakładał wykonanie obiektu w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu wokół hali, wykonaniem przyłączy wod-kan, c.o. oraz wykonaniem instalacji wentylacji dla sali treningowej. Ostatni III etap obejmował z kolei wykonanie wentylacji oraz wewnętrznych instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji kolektorów słonecznych oraz remont sali treningowej oraz przekazanie budynku do eksploatacji.
Prace dobiegły końca a bogatą dokumentację fotograficzną powstawania hali można zobaczyc tutaj.

Login Form