Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Potępie – Odmuchowie

Celem projektu była modernizacja oraz doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne terenu sportowo-rekreacyjnego w Potępie - Odmuchowie, prowadzące do podniesienia standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych a co za tym idzie do zwiększenia ilości osób korzystających z gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej. Projekt prowadzi wprost do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego. W skład projektu wchodziła budowa parkingu z dojazdem, budowa placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, budowa ścieżki gruntowej wraz z ławkami, remont mostka w ciągu ścieżki spacerowej oraz remont budynku klubowego. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa wsi. Między 27 września a 22 listopada 2012 roku przeprowadzony został przetarg na realizację prac. Złożonych zostało 7 ofert, z których najkorzystniejszą przedstawiła firma PPHU Instal-Budotech Gorol Jan z Kamienicy Śląskiej, która zaoferowała wykonanie prac za cenę 489614,33 zł. Prace zakończyły się do końca maja 2013 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach wniosku wynosi niemal 270 tyś zł. Fotografie można zobaczyć tu.

Login Form