Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie

Celem projektu jest modernizacja oraz doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie, prowadzące do podniesienia standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych a co za tym idzie do zwiększenia ilości osób korzystających z gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej. Projekt prowadzi wprost do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego. W skład projektu wchodzą budowa placu zabaw przy ul. Leśmiana, instalacja siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym na stadionie sportowym, budowa parkingu przy basenie kąpielowym, rewitalizacja stawu przy ul. Głównej (budowa ścieżek, nasadzenia, mała architektura, czyszczenie i budowa wyspy), remont budynku tzw. węzła przy amfiteatrze i parku przy Kościele, dokończenie remontu trybun na stadionie sportowym oraz doposażenie stadionu w urządzenia (min. boksy dla drużyn), remont oświetlenia na obiektach turystycznych a także wykonanie dróg dojazdowych na basen i do zbiornika bezodpływowego na stadionie. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa wsi. 6 maja 2013 roku po wyłonieniu wykonawcy w przetargu ograniczonym spośród 5 oferentów podpisana została umowa na realizację prac pomiędzy gminą Krupski Młyn a Spółdzielczym Kombinatem Rolno-Spożywczym z Lipia. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec września 2013 roku. Koszt wykonania całości zadania wynosi 820 tyś złotych, natomiast otrzymane dofinansowanie w ramach wniosku wynosi niemal 280 tyś zł. Fotografie można zobaczyć tu.

Login Form