Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Informacja turystyczna - zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Krupski Młyn

Operacja polegała na zakupie i montażu 4 szt witaczy - tablic informacyjnych promujących teren LGD "Spichlerz Górnego Śląska" oraz Gminy Krupski Młyn. Witacze zawierają logo Gminy Krupski Młyn oraz logo LGD SGŚ a także napis powitalny. Witacze mają wymiary 100X300 (cm) i wykonane są w konstrukcji nośnej stalowej, spawanej i ocynkowanej, poszycie zewnętrzne kształtowane, wykończone trwałymi foliami polimerowymi, wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV. Witacze znajdują się na wjeździe do Gminy Krupski Młyn od strony Lublińca, Tworoga, Zawadzkiego i Wielowsi.

Witacze promują teren LGD SGŚ oraz teren Gminy Krupski Młyn. Operacja tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez zwiększenie dostępu do informacji o granicach i funkcjonowaniu LGD oraz gminy Krupski Młyn. Spowoduje to nasycenie obszaru Spichlerza w nowoczesną infrastrukturę okołoturystyczną, poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w SGŚ oraz poprawę dostępności mieszkańców i turystów do informacji o zasobach LGD i Gminy.

Zdjęcia witaczy znajdują się pod linkiem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/163-witacze.html

Login Form