Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Stworzenie strefy sportu i rekreacji w Potępie

Operacja polegała na zakupie i montażu elementów sportowych i rekreacyjnych: siłowni zewnętrznej (4 elementy) z nawierzchnią bezpieczną, 2 bramek do piłki ręcznej, piłkochwytu oraz modernizacji skoczni w dal, które służą zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, służącej celom sportu, rekreacji i turystyki w Potępie.
W ramach operacji wykonano 64 m2 nawierzchni bezpiecznej pod siłownię zewnętrzną,  zakupiono i zamontowano 4 urządzenia siłowe (orbitek eliptyczny podwójny, trenaż nóg i rąk, wioślarz i rowerek oraz trenaż nóg podwójny), 2 bramki do piłki ręcznej, piłkochwyt, zmodernizowano skocznię w dal, przeprowadzono renowację trawników (100 m2) i wywóz ziemi (23,13 m3) na terenie wokół ogólnodostępnego boiska w Potępie - przestrzeni publicznej służącej celom sportu, rekreacji i turystyki w Potępie, na którym odbywają się imprezy turystyczne, sportowe i rekreacyjne.  
Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu udostępniane będą  na zasadzie ogólnej dostępności oraz nieodpłatnie.

Zdjęcia zrealizowanej operacji znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/165-strefa-sportu.html

Login Form