Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek

Celem projektu jest modernizacja oraz doposażenie w urządzenia zabawowe terenu placu zabaw oraz budowa chodników na Osiedlu Ziętek. W ramach prac wykonane zostaną nawierzchnie bezpieczne pod urządzenia zabawowe, plac zabaw zostanie doposażony w nowe elementy a stare zostaną odnowione, zainstalowane zostanie oświetlenie i monitoring wizyjny placu zabaw, zainstalowane zostaną ławki i kosze na śmieci a ponadto wykonane zostaną nowe chodniki łączące zabudowania z przystankiem komunikacji miejskiej. Zadanie obejmuje w szczególności roboty geodezyjne, rozbiórkowe i ziemne, montaż krawężników, obrzeży i obramowań (palisada betonowa i elastyczny krawężnik, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej, z wykładziny bezpiecznej, nawierzchni piaszczystej wraz z humusowaniem i obsianiem terenu trawą, renowację, zakup nowych i montaż urządzeń zabawowych, parkowych oraz elementów małej architektury (renowacja 13 urządzeń zabawowych i 12 ławek i koszy, zakup i montaż nowych 8 elementów zabawowych, 19 ławek i koszy, 3 elementów siłowni zewnętrznej, 2 stołów do gry w szachy i chińczyka, 1 pylonu informacyjnego i 1 słupa ogłoszeniowego), wykonanie oświetlenia placu zabaw (25 słupów oświetleniowych z oprawami parkowymi) oraz wykonanie monitoringu placu zabaw, składającego się min. z 6 kamer. W wyniku prac podniesie się standard przestrzeni osiedla, podniesione zostanie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystające z placu zabaw i zapewniony zostanie komfort użytkowania przestrzeni gminnej. Projekt prowadzi wprost do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa wsi. Między 16 kwietnia a 28 maja 2014 roku przeprowadzony został przetarg na realizację prac. Złożone zostały 3 oferty, z których najkorzystniejszą przedstawiła firma Color-Sport s.c. z Bierunia, która zaoferowała wykonanie prac za cenę 744393,98 zł. Prace zakończą się do połowy września 2014 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach wniosku wynosi niemal 370 tyś zł. Zdjęcia z prowadzonych prac dostępne są TU.

Login Form