Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Zakup tablic informacyjnych, banerów informacyjnych oraz map

Operacja polegała na zakupie i montażu 5 tablic informacyjnych, 2 banerów informacyjnych oraz papierowych map gminy. Tablice zawierają mapę gminy i informację o atrakcjach miejscowości (walorach przyrodniczych i kulturowych), banery są banerami informującymi o atrakcjach rekreacyjnych i sportowych gminy, natomiast papierowa mapa zawiera układ ulic i informacje o szczególnie atrakcyjnych miejscach w gminie.
Cztery tablice informacyjne zewnętrzne mają wymiar 160X150 (cm) - edna z tablic wykończona została w drewnianej ramie – rama z podwójnych krawędziaków, z daszkiem krytym gontem drewnianym, trzy pozostałe są tablicami w ramie metalowej, malowanej proszkowo. Tablice zostały rozmieszczone przy centralnym placu miejscowości Potępa, na głównym placu Osiedla Ziętek, przy rondzie w Krupskim Młynie oraz przy Ośrodku Zdrowia w Krupskim Młynie.
Jedna tablica informacyjna z mapą gminy z atrakcjami rekreacyjnymi ma wymiary 120 X 80 (cm) i jest tablicą w ramie metalowej malowanej proszkowo. Tablica została umieszczona na terenie wokół stawu w Krupskim Młynie.
Dwa banery w formacie 700x100 cm wykonane są z PCV przeznaczonego do długoterminowego wykorzystywania. Dodatkowo zabezpieczone są laminatem.
Papierowa mapa gminy ma format B2 (630x450 mm). Mapa jest przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji wśród turystów i gości przebywających na terenie gminy a dostępna jest w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.

Operacja przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez zwiększenie dostępu do informacji o atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i rekreacyjnie miejscach gminy Krupski Młyn. Spowoduje to nasycenie obszaru Spichlerza w nowoczesną infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną, poprawę możliwości spędzania wolnego czasu, poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w SGŚ w sposób sprzyjający nawiązywaniu codziennych kontaktów oraz poprawę dostępności mieszkańców i turystów do informacji o zasobach turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych gminy.

Zdjęcia zainstalowanych elementów znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/164-mapy-tablice-banery.html, natomiast mapę papierową można zobaczyć na stronie http://krupskimlyn.eu/images/stories/mapa%20papier.jpg


Login Form