Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Gmina Krupski Młyn - natura i kultura. Druk albumu monograficznego

Operacja polegała na druku  albumu obejmującego monograficzną prezentację walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Krupski Młyn. Oprócz krótkich opisów tekstowych album zawiera bogatą stronę ilustracyjną. Publikacja przyczyni się do zaspokojenia potrzeby informacji o ciekawych historycznie, przyrodniczo i kulturowo miejscach gminy. Działanie takie stanowi unikatowy sposób promowania obszaru gminy Krupski Młyn i co za tym idzie obszaru LGD Spichlerz Górnego Śląska. Charakter projektu umożliwi przy tym umocnienie tożsamości i integracji lokalnej społeczności. Druk obejmował 2000 egzemplarzy albumu o formacie 235X290 mm, środek kreda 200g, okładka twarda, oklejana, szyto-klejona oprawa, całość pełny kolor, 120 stron, foliowane na okładce.
Projekt przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategi a Rozwoju LGD poprzez poprawę dostępu do informacji oraz wzrost znajomości walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych  i rekreacyjnych gminy Krupski Młyn wśród mieszkańców i potencjalnie odwiedzających teren objęty LSR. Album przyczyni się także do promocji LGD Spichlerz Górnego Śląska.  Wymiernymi efektami i rezultatami realizacji projektu będzie wzrost świadomości i wiedzy o miejscu zamieszkania, umocnienie tożsamości i integracja lokalnej społeczności, wzrost ilości odwiedzających teren gminy, rozwój turystyki oraz rekreacji, poprawę pozycji gminy jako miejsca spędzania wolnego czasu.

Login Form