Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie wraz z budową miejsc postojowych

Celem projektu była modernizacja budynku oraz budowa miejsc postojowych dla osób korzystających z oferty GOKSiR, GBP, GOPS i Przedszkola w Krupskim Młynie. Projekt obejmował remont budynku polegający na naprawie cokołu elewacji, remoncie tarasu (demontaż płytek na tarasie, wykonanie izolacji tarasu wraz z wykonaniem nowej wylewki betonowej, wykonanie wzmocnienia podłoża tarasu włóknem szklanym na żywicy, wykonanie wyprawy żywicznej na tarasie), remoncie balustrady (demontaż balustrady, przeróbka balustrady - podniesienie do 1,1 m, oczyszczenie i malowanie balustrady), odwodnieniu dachu, naprawie tynków na ścianie tarasu wraz z malowaniem farbami silikatowymi, wymianie okratowania i stolarki drzwiowej oraz budowę placu postojowego przy budynku, polegającej na rozbiórce płyty betonowej, usunięciu humusu i gruzu z rozbiórki, korytowaniu terenu pod miejsca postojowe, wykonaniu drogi dojazdowej i chodników, odwodnieniu terenu i odprowadzaniu wód opadowych z miejsc postojowych i dachu, utwardzeniu terenu pod kostkę, położeniu kostki na drodze dojazdowej, placu postojowym i chodniku, przekładce słupów oświetleniowych, montażu bramy ogrodzeniowej, uzupełnieniu humusu i obsianiu trawą terenu przyległego do miejsc postojowych. W wyniku prac polepszył się standard przestrzeni publicznej i podniesiony został komfort użytkowania mieszkańców z usług instytucji gminnych. Projekt prowadził wprost do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa wsi. Między 14 kwietnia a 6 czerwca 2014 roku przeprowadzony został przetarg na realizację prac. Złożone zostały 2 oferty, z których najkorzystniejszą przedstawiło konsorcjum firm EKO-BUD Wiesław Zając z Wręczycy Małej oraz REDIMED sp. z o.o. z Częstochowy, które zaoferowało wykonanie prac za cenę 215381,19 zł. Prace zakończyły się w sierpniu 2014 roku. Otrzymane dofinansowanie w ramach wniosku wynosi niemal 100 tyś zł. Zdjęcia z realizacji prac znajdują się TUTAJ.

Login Form