Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Budowa strony internetowej w ramach projektu „www Niezwykła Gmina Krupski Młyn”

Celem zadania było stworzenie strony internetowej prezentującej walory gminy. Oprócz krótkich opisów tekstowych strona opiera ma się o bogatej dokumentacji fotograficznej (galerie autorskie) ujętej w bloki tematyczne - historia, kultura, inwestycje gminne polepszające ofertę turystyczną gminy Krupski Młyn, przyroda, wydarzenia. Strona internetowa przyczyni się do zwiększenia potencjału turystycznego gminy, zaspokojenia potrzeb informacji o ciekawych  historycznie, przyrodniczo i kulturowo miejscach  gminy.  Zadanie dofinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Małe projekty, w ramach LGD „Spichlerz Górnego Śląska”. Wartość zadania wyniosła nieco ponad 18 tyś. zł, natomiast dofinansowanie to 11.141,41 zł.

Login Form