Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

PGN dla Gminy Krupski Młyn

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn

Szanowni Mieszkańcy gminy Krupski Młyn,
Gmina poczyniła kolejny krok ku polepszeniu stanu powietrza w mieście. Skutecznie pozyskuje środki zarówno krajowe, jak i europejskie na wykonanie inwestycji z zakresu ochrony atmosfery, a teraz dodatkowo pozyskała znaczną dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy. Dofinansowanie pokrywa 85% kosztów opracowania planu i wynosi 12 546,00 złotych. Wkład Gminy w opracowanie Planu to 2 214,00 zł.
W przyszłości dzięki posiadanemu „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej” Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych i modernizacja źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje  proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).
Opracowanie Planu jest niemożliwe bez udziału mieszkańców Gminy i przedsiębiorców działających na terenie Gminy.
W związku z tym Wójt Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w budynkach. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.
Wypełnienie ankiety nie będzie zmuszało mieszkańca czy przedsiębiorcy do wykonania zamierzonych prac. Wręcz przeciwnie – wypełniona ankieta to szansa na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach energetycznych mieszkańców, a co za tym idzie, potrzeby te nie zostaną ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej i w przyszłości zamknięta będzie droga do pozyskania środków na te cele.
Ankietę można pobrać i złożyć:
- w Urzędzie Gminy lub TUTAJ
- na stronie www.niskaemisja.pl do pobrania lub do wypełnienia on-line (można ją wypełnić i od razu wysłać drogą elektroniczną); bezpośredni link do ankiety:
dla mieszkańców:  www.skroc.pl/km
dla przedsiębiorców: www.skroc.pl/km-firmy
- wysłać na adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Do opracowania Planu została wybrana firma AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna.
Firma służy pomocą przy wypełnianiu ankiet przez mieszkańców i przedsiębiorców. Dzwoniąc pod tel. 695 919 607 można uzyskać wszelkie informacje dotyczące Planu, a także pomoc przy trudniejszych elementach ankiety. Można również dzwoniąc pod wyżej wskazany nr telefonu wypełnić ankietę drogą telefoniczną.  
Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia 16 stycznia 2015 r.

Login Form