Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Modernizacja ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie

Pod koniec czerwca 2010 roku Gmina Krupski Młyn otrzymała informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji w ramach II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie”. Zadanie będzie obejmować wykonanie nowej nawierzchni ulicy Zawadzkiego z mieszanek mineralno – bitumicznych, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, regulację studzienek, oznakowanie poziome  i pionowe drogi (montaż znaków drogowych, mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, montaż progów zwalniających). Przetarg na realizację zadania ogłoszony został 21 lipca 2010 roku. W ramach przetargu złożonych zostało 5 ofert, z których najkorzystniejszą przedstawiła  firma LARIX sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Umowę na realizację prac podpisano 1 września i opiewa ona na 436821,26 zł. 50% kosztów prac finansowanych jest z budżetu państwa  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace rozpoczęto w pierwszych dniach września i trwały do końca października 2010 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

Login Form