Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Gmina Krupski Młyn

AKTUALNOŚCI

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE Z (po kliknięciu na ikonkę):DNI KRUPSKIEGO MŁYNA


Zapraszamy na kolejne święto Naszej Gminy. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/dkm17a.pdf. (26.04.17)


2 MAJA DNIEM WOLNYM DLA URZĘDU GMINY

Informujemy zainteresowanych, że dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Krupski Młyn. Za utrudnienia przepraszamy. (26.04.17)


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Informujemy mieszkańców, że 14 kwietnia 2017 roku w portalu mapowym znajdującym się pod adresem http://krupskimlyn.e-mapa.net/ wprowadzony został zbiór kart adresowych zabytków z terenu naszej gminy. Gminna ewidencja zabytków wraz z bazą adresową dostępne są więc dla wszystkich zainteresowanych pod w/w adresem a także z poziomu strony internetowej gminy www.krupskimlyn.eu klikając zakładkę MAPA GMINY - GEO PORTAL. (26.04.17)


OFERTA WFOŚiGW W KATOWICACH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwietniu br. ogłosił nabór wniosków do Programu Smog Stop „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanego do użytkowania i ogrzewanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kwota dofinansowania wynosi 25 % kosztów zadania, jednak  z określeniem maksymalnego dofinansowania w zależności od rodzaju wymiany źródła ciepła, np. maksymalne dofinansowanie dla wymiany kotła na kocioł opalany paliwem stałym spełniającym wymogi 5 klasy wynosi 4.500 zł, a do wymiany kotła na kocioł gazowy wynosi 3.000 zł. Dodatkowo dofinansowana jest również budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie wynosi 5.000 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 15 maja do 26 maja 2017 roku. Więcej informacji znaleźć można na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html. (26.04.17)


SZCZEPIENIE LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje, że na terenie całego województwa śląskiego, zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie przeprowadzana w dniach 27.04.- 07.05.2017 r. Szczepionki zostaną zrzucone przy użyciu samolotów w lasach i na terenach zielonych, np. na polach, łąkach w ogródkach działkowych. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Jednocześnie informujemy, że w trakcie trwania akcji oraz przez dwa tygodnie po jej przeprowadzaniu nie wolno wprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku zetknięcia się z płynną zawartością we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611. (25.04.17)


PTASIA GRYPA

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w załączeniu przekazujemy mieszkańcom Rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z jej wystąpieniem. Dokument znajduje się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ptasiagrypa.pdf. (25.04.17)


MECZE SENIORÓW KS NITRON KRUPSKI MŁYN BEZ PUBLICZNOŚCI

Informujemy, za stroną Klubu Sportowego Nitron Krupski Młyn, że zaplanowany mecz w dniu 22.04.2017 z Przyszłością Nowe Chechło, decyzją Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Bytom, w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce po zakończeniu meczu z Andaluzją Piekary, zostanie rozegrany bez publiczności (kolejne dwa mecze również). W związku z tym w najbliższą sobotę, 22 kwietnia bramy, budynek klubowy, boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, siłownia i oczywiście trybuny, będą niedostępne dla publiczności w godzinach od 15.00 do 19.30.  Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość. Teren klubu będzie patrolowany z zewnątrz przez służby mundurowe natomiast wewnątrz zostanie zabezpieczony przez osoby upoważnione przez Klub. Przebywanie w tym czasie bez zezwolenia na terenie klubu bez zgody Zarządu będzie zabronione. Kibiców drużyny z Chechła gorąco przepraszamy, ponieważ również oni nie będą mogli być wpuszczeni na teren zawodów.
Po raz kolejny potwierdziło się, że wybryki nielicznej grupy odbijają się na wielu ludziach. Przejawy agresji i chamstwa nie będą tolerowane zarówno przez władze Kubu ale także przez władze naszej Gminy. Wyrazem takiego podejścia jest analiza przez Klub możliwości ukarania osób biorących udział w zdarzeniu podczas meczu z Andaluzją. (20.04.17)ZMIENIONE GODZINY DYŻURU PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Informujemy, że 11 kwietnia br. Przewodnicząca Rady Gminy Krupski Młyn, P. Róża Ochman-Szyguła pełnić będzie dyżur w godzinach 13.00-15.00. (6.04.17)


BADANIA GUS

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o prowadzonych badaniach ankietowych: od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r. Europejskie badanie warunków życia ludności, od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2017 r. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych oraz od 3 kwietnia do 12 maja 2017 r. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Szczegóły znajdują się pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/badaniagus.pdf. (6.04.17)


WZNOWIENIE DOSTAW WODY NA DZIAŁKI

Urząd Gminy w Krupskim Młynie informuje dzierżawców ogródków działkowych, że w dniach 8-14.04.2017 r. zostanie wznawiana dostawa wody do ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn, wszystkie rejony: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV. Szczegółowy harmonogram znajduje się na tablicach ogłoszeń. Dostawa wody w w/w terminie uzależniona będzie od szczelności sieci wodociągowej. Ewentualne awarie powstałe podczas wznowienia dostawy wody proszę zgłaszać pod nr telefonu 609-364-217. Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem rozliczania dostarczonej wody do ogródka na podstawie wodomierza jest konieczność jego instalacji na punkcie czerpalnym przed rozpoczęciem sezonu ogródkowego, tj. przed wznowieniem dostawy wody do ogródków działkowych, nie później jak do 15 kwietnia danego roku. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być zaplombowany plombą Urzędu Gminy Krupski Młyn. Konieczność plombowania należy zgłosić instalatorowi, tj. Panu Józefowi Gałuszce tel. 609-364-217. (6.04.17)


ADOPCJA ZWIERZĄT


Bezdomne psy z terenu Gminy Krupski Młyn czekają na adopcje w Schronisku dla Zwierząt PSIA CHATA prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt w Chorzowie - Maciejkowicach.
Bezdomne zwierzęta (psy i koty) odłowione przez firmę rakarską z terenu Gminy Krupski Młyn znajdują schronienie w Schronisku dla Zwierząt „PSIA CHATA” prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt w Chorzowie – Maciejkowicach przy ul. Antoniów 1. Zwierzęta w schronisku objęte są stałą opieką weterynaryjną, są odrobaczane, sterylizowane/kastrowane, szczepione i w miarę potrzeb również leczone. Rozważając decyzję o posiadaniu psa lub kota zachęcamy Państwa do zainteresowania się adopcją zwierząt ze schroniska. Przed planowaną wizytą w schronisku najlepiej umówić się telefoniczne.  Informacje na temat zwierząt oczekujących na adopcję oraz zasady adopcji znajdują się na stronie www.fundacjasosdlazwierzat.org oraz na Facebook https://www.facebook.com/fundacjasosdlazwierzat/.


WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Informujemy, że między 3 a 8 kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/zbod12017.pdf. (24.03.17)


INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów ,wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2134).
Zgodnie z art. 52 tej ustawy, w terminie od 1 marca do 15 października, z uwagi na okres lęgowy ptaków w Polsce usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.
Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, w dalszym ciągu każdorazowo należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 w/w ustawy o ochronie przyrody).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016, poz. 2183) w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową obowiązuje m.in. zakaz: "umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania" (§ 6 ust. 1-3 rozporządzenia). Link do informacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/drzewardos.pdf. (28.02.17)


ALEKSANDRA ORŁOWSKA W TELEWIZJI

W najbliższą sobotę i niedzielę w TV Polonia retransmitowany będzie koncert z udziałem Aleksandry Orłowskiej. Mieszkankę Krupskiego Młyna będziemy mogli zobaczyć 3 marca o godzinie 23.20 oraz 4 marca o godzinie 14.35 w koncercie, zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podczas koncertu, odbywającego się w ramach cyklu "Pięknie żyć", z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, na scenie Opery Nova w Bydgoszczy zaśpiewali młodzi artyści z całej Polski. Zapraszamy. (28.02.17)


INFORMACJA O SPOTKANIU W SPRAWIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH I POMP CIEPŁA

W związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn" (montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła), informujemy mieszkańców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w w/w projekcie, że spotkanie, na którym omówione zostaną dalsze działania, przedstawiony zostanie wstępny harmonogram realizacji prac, przedstawione zostaną koszty instalacji wraz z przypadającym na każdego mieszkańca wkładem własnym oraz omówiony zostanie wzór umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Krupski Młyn w zakresie wzajemnych zobowiązań podczas realizacji projektu, odbędzie się po wyłonieniu wykonawcy prac. Termin składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie instalacji mija 28 lutego 2017 roku. O spotkaniu wszystkich zainteresowanych powiadomimy telefonicznie.(16.02.17)


KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W 2017 ROKU

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn (II nabór). Szczegóły ogłoszenia znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1675&menu=&mod=site&id=1675&rok=&miesiac=&id=1693&t=1693. (8.02.17)


JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED OSZUSTAMI

Mając na uwadze wciąż częste przypadki wyłudzeń pieniędzy przez telefon przez osoby podające się za krewnych, przedstawicieli instytucji publicznych, policji, operatorów telekomunikacyjnych, administracji mieszkań czy przedsiębiorstw energetycznych, których ofiarami są najczęściej starsze osoby, zwracamy się do mieszkańców z apelem i prośbą o zachowanie uwagi i czujności. Przyjmijmy podstawowe zasady, które pozwolą nam uniknąć przykrych dla nas konsekwencji. Nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom. Nie ma znaczenia za kogo się podają - znajomego naszych bliskich, policjanta, inkasenta czy przedstawiciela spółdzielni. Sprawdzajmy przekazywane nam informacje - po zakończeniu rozmowy sami zadzwońmy do osoby, która rzekomo nas o coś prosiła, skontaktujmy się z policją, sprawdźmy informacje w administracji. Nie wpuszczajmy także do mieszkania osób obcych, zwłaszcza kiedy jesteśmy sami w domu - niezapowiedziane przeglądy instalacji, wizyty przedstawicieli administracji budynków czy pracowników ośrodków pomocy społecznej powinniśmy zweryfikować dzwoniąc do odpowiednich instytucji. Jak czytamy w dokumentach Policji "lepiej wyglądać na człowieka podejrzliwego niż stracić dorobek życia (...) O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!" (8.02.17)


POSZUKUJEMY OSOBY, KTÓRA ZAOPIEKUJE SIĘ BEZDOMNYM KOTEM

Poszukujemy osoby chętnej do zaopiekowania się na stałe kotem (kolor sierści czarny). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 504256702 w terminie do 27 stycznia 2017 roku. Po tym terminie kot zostanie przewieziony do schroniska dla bezdomnych zwierząt. (24.01.17)


PODZIĘKOWANIA DLA OSP KRUPSKI MŁYNW związku z przesłanymi podziękowaniami Druhnom i Druhom OSP Krupski Młyn za pełną poświeceń służbę przy zabezpieczaniu uroczystości Światowych Dni Młodzieży, Wójt Gminy przyłącza się do gratulacji i składa życzenia kontynuacji zaangażowania i działań wspierających nasze wspólne bezpieczeństwo. (18.01.17)


ZDOBYCIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Przekazujemy zainteresowanym informację o realizacji projektu  pn.: "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy" w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/kwalizawod.jpg. (17.01.17)


BADANIE GUS

Informujemy, że między 16 a 31 stycznia 2017 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badania ankietowe dotyczące koniunktury w gospodarstwie rolnym. Szczegóły znajdują się na plakacie pod adresem http://krupskimlyn.eu/images/pdf/aguskwgr.pdf. (17.01.17)


FERIE 2017

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przekazujemy informacje o organizowanych przez GOKSiR w Krupskim Młynie wydarzeniach oraz informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu  o akcji „Bezpieczne ferie 2017”. Szczegóły znaleźć można na plakatach. Link do informacji o wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR: http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pferie2017.pdf. Link do plakatu "Bezpieczne ferie 2017": http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/bezferie2017.jpg). (12.01.17)


SZKOLENIA LGD

Zapraszamy zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej. Szczegóły znajdują się na plakacie (link: http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/szkolenialgd12017.jpg). (12.01.17)


KONCERT KOLĘD NA DWORCU

W imieniu MZKP w Tarnowskich Górach zapraszamy wszystkich chętnych na koncert kolęd w wykonaniu Choru im."Dąbrówki" w pięknych śląskich strojach. Koncert odbędzie się na dworcu autobusowym MZKP w Tarnowskich Górach 14 stycznia o godz.16.00. Wstęp wolny. (11.01.17)


KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2017 ROKU

10 stycznia 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku (II nabór) oraz w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krupski Młyn a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1675&t=1675. Wiadomości dla organizacji pozarządowych znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/ogoszenia/opp.html. (10.01.17)


HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI NA 2017 ROKU

W załączeniu przekazujemy harmonogram wywozu śmieci na 2017 roku. Harmonogram dla Krupskiego Młyna znajduje się pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10490/hzokkm17pop.pdf, dla Potępy pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10492/hzokp17pop.pdf a dla Ziętka pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10491/hzokkz17pop.pdf.(29.12.16)NAGRODA DLA PROJEKTU EKOPRACOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

16 grudnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów "Zielona pracownia" i "Zielona pracownia - projekt". Nagrodę w obu konkursach otrzymał projekt złożony przez naszą gminę. "Ziemia - wspólnota wszystkich istot" to tytuł wniosku opracowanego przez Zespół Szkół w Krupskim Młynie i Urząd Gminy, na którego realizację z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazane zostanie w sumie 37500 zł (30000 zł w ramach konkursu "Zielona pracownia" a 7500 zł w ramach konkursu "Zielona pracownia - projekt"). Jest to maksymalna kwota, którą można było zdobyć w obu konkursach.
Jak czytamy na stronach WFOŚiGW w Katowicach celem konkursów było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, a następnie sfinansowanie ich realizacji. Ekopracownie w szkołach podnoszą świadomość ekologiczną uczniów w atrakcyjnych warunkach nauczania poprzez zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
W ramach tegorocznej edycji do WFOŚiGW w obu konkursach wpłynęły 164 wnioski. Po wnikliwej ocenie, w której brano pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań jak i różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia, sprzętu oraz zasadność ich zakupu, wybrano 33 laureatów obu konkursów, którzy wykazali się największą kreatywnością i pomysłowością. W sumie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na nagrody przeznaczył 914186zł. Fotografie z konkursu znajdują się na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl/edukacja-ekologiczna/aktualnosci/2006-zielone-pracownie-2016.html oraz na stronie internetowej naszej gminy http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/174-pracownia.html. (19.12.16)


ROZKŁAD JAZDY MZKP W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM I NOWOROCZNYM

Na stronach http://krupskimlyn.eu/images/pdf/rjsk16.pdf oraz http://krupskimlyn.eu/images/pdf/rjs16.pdf przekazujemy informacje MZKP w Tarnowskich Górach, dotyczące rozkładu jazdy autobusów w okresie od 23 grudnia 2016 roku do 6 stycznia 2017 roku. (19.12.16)


KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2017 ROKU

15 grudnia 2016 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn opublikowane zostały ogłoszenia o konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych w 2017 roku oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku a także zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji oceniającej złożone oferty. Szczegóły ogłoszeń znaleźć można pod adresem http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1257&menu=&mod=site&id=1257&rok=&miesiac=&id=1675&t=1675. Wiadomości dla organizacji pozarządowych znajdują się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/ogoszenia/opp.html. (15.12.16)


NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZSP W POTĘPIE

Informujemy, że na stronie http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1394&mod=site&id=1394 opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Ogłoszenie dostępne jest pod linkiem internetowym http://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/10463/oonnsdzspp17.pdf. (14.12.16)


PRAWDZIC PAŁAC ZAPRASZA

Informujemy, że 1 grudnia rozpoczął funkcjonowanie hotel butikowy "Prawdzic Pałac" w Krupskim Młynie, przy ul. Zawadzkiego 2. Informacje o hotelu zaleźć można pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/turystyka/sen-i-posiek/dwor-prawdzica.html. (12.12.16)


OTRZYMANE DOFINANSOWANIA !

Informujemy mieszkańców, że w ostatnich dniach Gmina Krupski Młyn otrzymała informacje o przyznanym dofinansowaniu dwóch wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
W ramach konkursu pn. "Zielona Pracownia 2016" WFOŚiGW przyznał środki w wysokości 37,5 tyś złotych na realizację pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane (związane z instalacją elektryczną, wymianą drzwi, gipsowaniem i malowaniem ścian oraz remontem podłogi), zakupione zostaną pomoce naukowe oraz wyposażenie multimedialne.
Z kolei Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs w ramach osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. W jego ramach otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 850 tyś. złotych na realizację projektu "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn". W związku z tym, po realizacji prac, które planowane są w przyszłym roku, funkcjonować będzie w naszej gminie 39 instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd z energii słonecznej. W najbliższym czasie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie poinformowani zostaną o terminie i miejscu spotkania, na którym przedstawione zostaną informacje o realizacji projektu. (5.12.16)


CHODNIK PRZY ULICY GŁÓWNEJ


Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach realizuje zadanie związane z modernizacją chodnika przy ul. Głównej w Krupskim Młynie. Jeżeli aura pozwioli, nowa nawierzchnia położona zostanie od mostu betonowego do sali posiedzeń Rady Gminy. Jeżeli nie, prace ograniczą się do odcinka od mostu betponoweggo do miejsca na wysokości basenu kąpielowego. Dokumentacja fotograficzna znajduje się pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/173-chodnik.html. (2.12.16)


PRACOWNIA SZTUKI W POTĘPIE

Pracownia powstała z myślą o dzieciach, które lubią tworzyć, montować, budować, sadzić, projektować, brudzić, dekorować i nie boją się materiałów o dziwnych konsystencjach, a także z myślą o rodzicach, którzy bardzo by chcieli, by dziecko czasem pobawiło się gipsem czy pomalowało deskę farbą tablicową, ale czują, że w domu byłoby to zbyt ryzykowne. Tutaj jest do tego przestrzeń, ale należy pamiętać o tym, że czasami dziecko nie wyjdzie z zajęć zbyt czyste.
W czasie siedmiomiesięcznej działalności Pracowni odbyły się tu zajęcia o tematyce: rzeźba abstrakcyjna, konstruowanie latawców, czerpanie papieru z motywem roślinnym, tort malinowy dla dzieci, aluminiowe ptaki, piaskolina pachnąca lawendą, sadzenie ziół, złocenie drewna, robienie mydła, świece w filiżankach, plener malarski, domki dla ptaszków, spódnice z worków na śmieci i anioły z bandaża gipsowego.
W maju, podczas malowania na sztalugach martwej natury, odwiedzili nas filmowcy z Brestu z zachodniej Francji. Efektem ich wizyty był krótki film, znakomicie pokazujący całą gamę emocji i zaangażowanie z jakim pracują dzieci.
Na zajęcich pojawiło się już ok. 70 różnych dziecięcych twarzy z Krupskiego Młyna, Ziętka, Potępy, Kotów a nawet Tarnowskich Gór. Duża część z nich przychodzi regularnie od samego początku, ale byli i tacy, którzy zajrzeli tu tylko raz. Obserwuję duże zaangażowanie rodziców, którzy często nie mogąc przywieźć dzieci osobiście, proszą o to dziadków lub sąsiadów. Są też bardzo chętni do pomocy, choć - jeśli nie ma takiej potrzeby - bardzo zależy mi na tym, by dzieci pracowały same, słuchając nie mamy, czy taty, ale tego, co podpowiada im intuicja.
Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną radością, bo mogę obserwować z jaką pasją i zaangażowaniem pracują. Zawsze po zajęciach mam nadzieję, że dorośli, widząc efekty pracy dziecka, bez względu na to, czy praca jest perfekcyjna, czy nie, pochwalą je i powiedzą, że są z niego bardzo dumni. Pamiętajmy, że to jeszcze dzieci, a nie profesjonalni artyści, ale to, co im dziś powiemy, może sprawić, że kiedyś nimi będą.
Prace dzieci można oglądać w DK w Potępie lub na stronie internetowej www.pracowniasztuki.blog.pl.

tekst i foto - Marta Knopik (2.12.16)


OPIEKA NAD KOTEM

Osoby zainteresowane podjęciem się opieki nad udomowionym kotem, który dokarmiany jest w bloku przy ul. Buczka 8 w Krupskim Młynie, proszone są do dnia 5 grudnia br. o kontakt pod nr telefonu 504256702. Po tym terminie kot zostanie przewieziony do schroniska dla bezdomnych zwierząt. (2.12.16)


SPOTKANIE DLA PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli podmiotów niepublicznych z województwa śląskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmujące swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków Programu FIO 2016. Szczegóły spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/Spotkanie-dla-podmiotow-niepublicznych/idn:6253.html. Zainteresowanych zapraszamy. (25.11.16)


OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/ogstud.pdf. (17.11.16)


TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

Informujemy, że 15 listopada br. odbędzie się trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W związku z tym, w godzinach 9.00-14.00 służby dyżurne Wojewody Śląskiego nadadzą komunikat zawierający polecenie uruchomienia sygnału alarmowego oznaczającego odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.(14.11.16)


OGŁOSZENIE O PRACĘ

Na stronie http://krupskimlyn.eu/images/pdf/pracanitroerg.pdf publikujemy ogłoszenie o pracę w zakładach Nitroerg. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą. (7.11.16)


PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻEŃ

Informujemy, że na stronie http://www.krupskimlyn.eu/index2.php?Itemid=447 opublikowany został Poradnik postępowania w sytuacji zagrożeń. Zapraszamy do lektury. (2.11.16)


PRZEJŚCIE PRZEZ TORY NA CMENTARZ OTWARTE

Informujemy mieszkańców, że od dzisiejszego południa czynne jest przejście przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej prowadzące na cmentarz w Krupskim Młynie. Zapraszamy do korzystanie z udogodnienia i prosimy jednocześnie o zachowanie ostrożności i uwagi. Fotografie z odbioru oraz zdjęcia gotowego przejścia znajdują się na stronie http://www.krupskimlyn.eu/foto-galeria/category/172-przejcie-przez-tory-.html(28.10.16)


SPOTKANIE INFORMACYJNE LGD

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Szczegóły znajdują się na plakacie dostępnym pod adresem http://www.krupskimlyn.eu/images/stories/lgdsin.jpg. (28.10.16)


OGŁOSZENIA O PRACY

Informujemy zainteresowanych, że firma Pomorzanin poszukuje osoby do pracy na stanowiskach recepcjonistki/recepcjonisty (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/recepcja.pdf), kucharza/ kucharki (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kucharz.pdf) oraz kelnera /kelnerki (link do ogłoszenia http://krupskimlyn.eu/images/pdf/kelner.pdf). Praca związana będzie z rozpoczęciem funkcjonowania nowego hotelu Prawdzic Pałac w Krupskim Młynie. Zapraszamy (26.10.16)


KURSOWANIE AUTOBUSÓW W LISTOPADOWE ŚWIĘTA

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2016 r. komunikacja autobusowa funkcjonować będzie w następujący sposób:
- 31 października 2016 r. tj. poniedziałek (dzień przed Wszystkimi Świętymi) wg rozkładów obowiązujących w soboty;
- 1 listopada 2016 r. tj. wtorek (dzień Wszystkich Świętych) wg rozkładów obowiązujących w soboty bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.
Ponadto informujemy, iż w dniu Wszystkich Świętych przejazdy środkami komunikacji w sieci komunikacyjnej MZKP i KZK GOP będzie BEZPŁATNY.
Do obsługi autobusów linii 129 w w/w dniach kursować będą autobusy przegubowe.
11 listopada 2016 r. tj. piątek (Święto Niepodległości) autobusy kursować będą wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych. (25.10.16)


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJPOZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKŁADCE WIADOMOŚCI ARCHIWALNE
 

LPR

DOFINASOWANIA

Szczegóły realizacji zadania
Przez sport do zdrowia - modernizacja
lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie

Szczegóły realizacji zadania
Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty
poprzez modernizację gospodarki
ściekowej polegającej na modernizacji
i budowie oczyszczalni ścieków wraz
z systemem kanalizacji sanitarnej

Szczegóły realizacji zadania
Modernizacja centralnego placu wsi
Potępa w gminie Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Budowa strony internetowej
w ramach projektu
„www Niezwykła Gmina Krupski Młyn”

Szczegóły realizacji zadania
Zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego
w Potępie – Odmuchowie

Szczegóły realizacji zadania
Zagospodarowanie terenu
sportowo-rekreacyjnego
w Krupskim Młynie

Szczegóły realizacji zadania
Przebudowa placu zabaw,
ciągów pieszych i skweru
w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek

Szczegóły realizacji zadania
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
przy ulicy Zawadzkiego 3
w Krupskim Młynie
wraz z budową miejsc postojowych

Szczegóły realizacji zadania
Gmina Krupski Młyn - natura i kultura.
Druk albumu monograficznego

Szczegóły realizacji zadania
Informacja turystyczna - zakup tablic
informacyjnych, banerów informacyjnych
oraz map na potrzeby Gminy Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Informacja turystyczna - zakup i montaż
witaczy na terenie Gminy Krupski Młyn

Szczegóły realizacji zadania
Stworzenie strefy sportu
i rekreacji w Potępie

Szczegóły realizacji zadania
Poprawa efektywności, jakości
i przejrzystości JST
Powiatu Tarnogórskiego

Szczegóły realizacji zadania
Szansa na równy start

Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Krupski Młyn

Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej

Szczegóły realizacji zadania
Budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie

Zadaj Pytanie Wójtowi

Zapytaj Przewodniczącą

FILM PROMOCYJNY

Nowiny Zielonej Gminy

TURYSTYCZNA MAPA GMINY

MAPA GMINY - GEO PORTAL

KORTY TENISOWE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINA FAIR PLAY

TG STACJA

LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KAJNAR

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-04-28
USD 3,8696 -0,21%
EUR 4,2170 -0,30%
CHF 3,8951 -0,27%
GBP 5,0021 +0,09%
Wspierane przez Money.pl
Wyszukaj oferty pracy
Money.pl - Kliknij po wiecej
Słowo:  
Zawód:  
Województwo:  
Data dodania:  

Login Form